Czy komornik może zająć stypendium socjalne?

Forum prawneKategoria: KomornikCzy komornik może zająć stypendium socjalne?
AvatarZadawka zapytał 8 miesięcy temu

Chodzi o zajęcie komornicze ze stypendium socjalnego. W dniu dzisiejszym na moje konto wpłynęło stypendium socjalne z uczelni na której studiuję, lecz od razu niemal w całości (z wyjątkiem około 250 złotych), stypendium zostało zabrane na poczet spłaty egzekucji komorniczej.

Czy taka sytuacja jest zgodna z prawem zważywszy, że zajęte zostały środki ze stypendium socjalnego oraz, że kwota która po potrąceniu została mi do dyspozycji wynosi niecałe 300 złotych?

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 8 miesięcy temu

Witaj,

zgodnie z regulacją art. 831§ 1 pkt 2 kpc nie podlegają egzekucji sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia), chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego.

Wówczas świadczenie, może zostać zajęte do trzech piątych – tak art. 1083 kpc. Jeśli więc egzekucja nie dotyczy długów alimentacyjnych, to pieniądze, które zostały wpłacone na zajęty rachunek bankowy, z tytułu stypendium socjalnego, powinny być wolne spod zajęcia.

Aby odzyskać pieniądze, zasadnym będzie kontakt z komornikiem i zgłoszenie sprawy zajęcia stypendium socjalnego. Prawdopodobnie nie wyjaśnisz sprawy telefonicznie. Choć jeśli trafisz na “miłego” komornika, wystarczy mail z decyzją o przyznanym stypendium i wydruk z konta, by pieniądze zostały Ci zwrócone.

Jeśli jednak nie uda się w ten sposób, należy złożyć formalny wniosek o zwrot pieniędzy od komornika ze stypendium socjalnego, które zwolnione jest spod zajęcia z mocy ustawy. Wielokrotnie już sprawdzony wzór pisma o zwrot pieniędzy od komornika możesz pobrać poniżej:

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy - wzór
Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy

Do wniosku dołączyć należy wspomnianą decyzję i wydruk z konta. Doradzam również wniosek do komornika o zwolnienie zajętego rachunku z uwagi na to, że na konto wpływają jedynie środki wolne spod zajęcia.

Doradzam również kontakt z bankiem i zgłoszenie zablokowania środków wolnych od zajęcia. Obecnie bank przetrzymuje zajęte pieniądze przez 7 dni nim przekaże je komornikowi. Jeśli pieniądze nie wyjdą z banku , szybciej otrzymasz ich zwrot.

Odnośnie pozostałej po zajęciu kwoty, to albo są to środki wolne spod zajęcia, biorąc pod uwagę wysokość salda na dany miesiąc – obecnie kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym dłużnika wynosi w każdym nowym miesiącu 1 950 zł (przy egzekucji zobowiązań niealimentacyjnych).

Środki ponad tę kwotę zostają przekazane komornikowi. Lub jeśli Twoje długi, są długami alimentacyjnymi, kwota wolna spod zajęcia co prawda nie obowiązuje, jednak bank pozostawił w Twojej dyspozycji wspomniane dwie piąte stypendium socjalnego, o czym art. 831 kpc w związku z art. 1083 kpc.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Twoja odpowiedź