Jakich świadczeń nie może zająć komornik?

Forum prawneKategoria: KomornikJakich świadczeń nie może zająć komornik?
AvatarSyliwa/Poz zapytał 12 miesięcy temu

Jakich świadczeń nie może zająć komornik? niebawem zostanie wobec mnie wszczęta egzekucja komornicza, dostaję świadczenia i są one moim jedynym dochodem.

Jeśli komornik zabierze mi te świadczenia, to ani ja, ani dzieci nie będziemy mieli za co żyć. Dlatego bardzo proszę o informację, jakich świadczeń nie może zająć komornik.

Z góry dziękuję za odpowiedź.

2 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 12 miesięcy temu

Witam,

na szczęście są dochody ze świadczeń, których komornik dłużnikowi zabrać nie może.

Jak wynika z zapisu art. 831 kodeksu postępowania cywilnego wyłączone spod egzekucji są min. :

 • stypendia i wsparcia wypłacane przez Skarb Państwa (będą to stypendia szkolne, naukowe, sportowe, o które możesz wnioskować jako rodzic, lub które dzieci mogą otrzymać na wniosek dyrektora szkoły lub w wyniku uzyskania szczegółowych wyników, w konkursach lub zawodach)
 • świadczenia z pomocy społecznej, czyli wszystkie zasiłki, które OPS może wypłacać (zasiłek rodzinny i przysługujące do niego dodatki, zasiłek stały, zasiłek celowy, świadczenie 500 plus, kosiniakowe, becikowe) w tym tzw. alimenty zastępcze na dzieci z Funduszu Alimentacyjnego
 • świadczenie integracyjne w rozumieniu w związku z zatrudnieniem socjalnym

a dodatkowo komornik zająć nie może przy długach innych niż alimentacyjne:

 • stypendium stażowego z PUP – z uwagi na fakt, że jego kwota nie przekracza kwoty wolnej od zajęcia
 • alimentów na dzieci
 • renty rodzinnej na dzieci
 • wynagrodzenia za pracę w kwocie poniżej minimalnej pensji.

Dokonując zajęcia rachunku bankowego, komornika obowiązują limity – obecnie 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 1 675 zł. Tych pieniążków przy egzekucji długów innych niż alimentacyjne komornik z rachunku bankowego dłużnika zająć nie może.

Jeśli wpływy na zajęty rachunek przewyższają podaną powyżej kwotę, wynikają jednak z dochodów wolnych od zajęcia np. świadczenia 500 plus, alimentów i innych świadczeń, to całe saldo powinno zostać dłużnikowi udostępnione, a komornik powinien dokonać zwolnienia zajętego rachunku.

Aby uchronić się przed nadmierną egzekucją – zajęciem środków zwolnionych spod egzekucji zasadnym będzie wniosek o zwolnienie rachunku spod zajęcia z uwagi na wpływy, których egzekucja nie dotyczy.

Natomiast jeśli już dojdzie do potrąceń ze świadczeń wolnych spod zajęcia, dłużnik powinien złożyć skargę na czynność komornika, domagając się oddania bezprawnie pobranych środków.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

AvatarOpalski odpowiedział 12 miesięcy temu

Komornik nie może zająć takich świadczeń jak:

 • alimenty,
 • 500+,
 • świadczenia rodzinne,
 • dodatki rodzinne,
 • dodatki porodowe,
 • dodatki dla sierot,
 • świadczenia wychowawcze,
 • świadczenia integracyjne,
 • zasiłki dla opiekunów,
 • świadczenia od pomocy społecznej.

Jeśli natomiast chodzi nie o świadczenia wyłączone spod egzekucji, a o przedmioty zwane jako ruchomości, to komornik zająć nie może:

 • urządzeń i przedmiotów domowych,
 • codziennych ubrań i bielizny,
 • pościeli,
 • urządzeń służących do przygotowania posiłków,
 • opału,
 • zapasów żywności,
 • narzędzi i przedmiotów, które służą do pracy zarobkowej,
 • sprzętów do rehabilitacji i produktów służących do leczenia,
 • przedmiotów potrzebnych do nauki,
 • osobistych dokumentów i odznaczeń.

Twoja odpowiedź