Jakich świadczeń nie może zająć komornik?

Kategoria: KomornikJakich świadczeń nie może zająć komornik?
Syliwa/Poz zapytał 2 lata temu

Jakich świadczeń nie może zająć komornik? niebawem zostanie wobec mnie wszczęta egzekucja komornicza, dostaję świadczenia i są one moim jedynym dochodem.

Jeśli komornik zabierze mi te świadczenia, to ani ja, ani dzieci nie będziemy mieli za co żyć. Dlatego bardzo proszę o informację, jakich świadczeń nie może zająć komornik.

Z góry dziękuję za odpowiedź.

4 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam,

na szczęście są dochody ze świadczeń, których komornik dłużnikowi zabrać nie może.

Jak wynika z zapisu art. 831 kodeksu postępowania cywilnego wyłączone spod egzekucji są min. :

 • stypendia i wsparcia wypłacane przez Skarb Państwa (będą to stypendia szkolne, naukowe, sportowe, o które możesz wnioskować jako rodzic, lub które dzieci mogą otrzymać na wniosek dyrektora szkoły lub w wyniku uzyskania szczegółowych wyników, w konkursach lub zawodach)
 • świadczenia z pomocy społecznej, czyli wszystkie zasiłki, które OPS może wypłacać (zasiłek rodzinny i przysługujące do niego dodatki, zasiłek stały, zasiłek celowy, świadczenie 500 plus, kosiniakowe, becikowe) w tym tzw. alimenty zastępcze na dzieci z Funduszu Alimentacyjnego
 • świadczenie integracyjne w rozumieniu w związku z zatrudnieniem socjalnym

a dodatkowo komornik zająć nie może przy długach innych niż alimentacyjne:

 • stypendium stażowego z PUP – z uwagi na fakt, że jego kwota nie przekracza kwoty wolnej od zajęcia
 • alimentów na dzieci
 • renty rodzinnej na dzieci
 • wynagrodzenia za pracę w kwocie poniżej minimalnej pensji.

Dokonując zajęcia rachunku bankowego, komornika obowiązują limity – obecnie 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 1 675 zł. Tych pieniążków przy egzekucji długów innych niż alimentacyjne komornik z rachunku bankowego dłużnika zająć nie może.

Jeśli wpływy na zajęty rachunek przewyższają podaną powyżej kwotę, wynikają jednak z dochodów wolnych od zajęcia np. świadczenia 500 plus, alimentów i innych świadczeń, to całe saldo powinno zostać dłużnikowi udostępnione, a komornik powinien dokonać zwolnienia zajętego rachunku.

Aby uchronić się przed nadmierną egzekucją – zajęciem środków zwolnionych spod egzekucji zasadnym będzie wniosek o zwolnienie rachunku spod zajęcia z uwagi na wpływy, których egzekucja nie dotyczy.

Natomiast jeśli już dojdzie do potrąceń ze świadczeń wolnych spod zajęcia, dłużnik powinien złożyć skargę na czynność komornika, domagając się oddania bezprawnie pobranych środków.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Opalski odpowiedział 2 lata temu

Komornik nie może zająć takich świadczeń jak:

 • alimenty,
 • 500+,
 • świadczenia rodzinne,
 • dodatki rodzinne,
 • dodatki porodowe,
 • dodatki dla sierot,
 • świadczenia wychowawcze,
 • świadczenia integracyjne,
 • zasiłki dla opiekunów,
 • świadczenia od pomocy społecznej.

Jeśli natomiast chodzi nie o świadczenia wyłączone spod egzekucji, a o przedmioty zwane jako ruchomości, to komornik zająć nie może:

 • urządzeń i przedmiotów domowych,
 • codziennych ubrań i bielizny,
 • pościeli,
 • urządzeń służących do przygotowania posiłków,
 • opału,
 • zapasów żywności,
 • narzędzi i przedmiotów, które służą do pracy zarobkowej,
 • sprzętów do rehabilitacji i produktów służących do leczenia,
 • przedmiotów potrzebnych do nauki,
 • osobistych dokumentów i odznaczeń.
Weronika odpowiedział 4 miesiące temu

Dzień dobry, dzisiaj dostałam pismo z sądu, że komornik chce zająć konto na które wpływają świadczenia. Dzisiaj dostałam pismo od komornika sądowego, że chce zająć mi konto bankowe na które wpływają świadczenia rodzinne i 500 plus. Zastanawiam się, czy komornik ma do tego prawo? Bardzo się martwię, bo mam na wychowaniu 9-miesięczną córkę. Proszę o pomoc, bo nie wiem co mam zrobić. Zapłaciłam dwie raty na poczet spłaty długu, jedną w maju drugą dzisiaj. Co robić, żeby komornik nie zajął świadczeń rodzinnych i 500+?

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 miesiące temu

Witaj serdecznie,

już na samym wstępie muszę napisać, że Twoje obawy są niezasadne.

 • Po pierwsze dlatego, że blokada rachunku nie jest jednoznaczna z blokadą środków, które się na tym rachunku znajdują.
 • Po drugie – świadczenia na dzieci w postaci 500 plus, zasiłków rodzinnych i innych dodatków wypłacanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej są wolne od zajęcia.

Z uwagi na powyższe bank powinien zwolnić kwotę wolną od zajęcia przy egzekucji z rachunku bankowego, a dodatkowo powiększyć ją o pieniążki na dzieci. Z zajętego rachunku powinnaś mieć możliwość wypłacenia całości świadczeń oraz dodatkowe pieniążki (jeśli wpływają) w kwocie 2 100 zł miesięcznie.

Niemniej jednak jeśli z jakiegoś powodu doszłoby do zablokowania wypłaty środków na rachunku, należy podjąć telefoniczny kontakt z infolinią banku i zgłosić reklamację do zajęcia. W tym miejscu wyjaśnię, że to bank zajmuje się realizacją potrąceń, natomiast sam komornik nie ma wiedzy, jakie środki wpływają na zajęte konto.

Dlatego też komornik zajmujący się ściągnięciem Twojego zadłużenia nie wie, że na konto trafiają pieniądze wolne od zajęcia. Dowie się o tym dopiero kiedy nie trafią do niego żadne środki, czyli kiedy dojdzie do nieskuteczności egzekucji z rachunku bankowego.

Na koniec wspomnę jeszcze, że masz możliwość domagania się od komornika zwolnienia konta. Należy złożyć wniosek o ograniczenie zajęcia i zwolnienie spod zajęcia świadczeń wyłączonych spod egzekucji, powołując się na fakt, że wpływy na konto zwolnione są od egzekucji z mocy ustawy.

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia świadczenia/świadczeń nieobjętych egzekucją

Załącznikiem do wniosku powinien być wydruk z konta dotyczący wpływów. Po otrzymaniu przedmiotowego wniosku komornik powinien zwolnić rachunek. Niemniej jednak w Twoim przypadku utrzymanie zajęcia nie powinno mieć żadnych negatywnych konsekwencji.

Twoja odpowiedź