Komornik wszedł na konto bankowe żony, zajął moją pensję i 500+

Witam! Wszedł komornik żony na konto bankowe żony z kwotą długu 2099 zł, z konta korzystamy wspólnie (czyli moja pensja i żony oraz 500+ wpływa), ale właścicielem rachunku bankowego jest tylko żona, dzisiaj przyszła pensja żony minimalna i została zablokowana, wcześniej na koncie było tylko 300 zł, które jest nadal do dyspozycji, ale nie pensja żony wynikająca z umowy o pracę.

Dlaczego zablokowano tę wypłatę skoro to płaca minimalna? Nic z tego nie rozumiem, proszę o pilna pomoc i pozdrawiam.


Wspólne konto bankowe a komornik

Witaj, dobrze, że piszesz i prosisz o wyjaśnienie niepokojących cię wątpliwości, bo rzeczywiście zajęcie środków na rachunku bankowym żony nie przebiega, tak jak należy.

Wbrew przepisom prawa zostały zajęte pieniądze z jej wynagrodzenia za pracę w wysokości najniższej krajowej oraz twoja pensja, której komornik nie miał prawa ruszyć, gdyż nie jesteś dłużnikiem w danej sprawie.

Ale stało się tak nie dlatego, że komornik umyślnie złamał prawo, czy nawet działał świadomie, ale z uwagi na fakt, że posiada on uprawnienie do zajęcia rachunku bankowego dłużnika, jednak nie ma już dostępu do danych dotyczących środków na nim zgromadzonym, jak również źródła, z którego trafiają pieniądze na dany rachunek.

Jak więc masz uchronić wasze pieniądze przed bezprawną egzekucją? O tym poniżej!

Zajęcie wspólnego rachunku bankowego przez komornika

Tak jak pisałam już wielokrotnie, do zajęcia rachunku bankowego dłużnika dochodzi bardzo szybko – komornik dostaje wniosek egzekucyjny, a następnie podejmuje kroki zmierzające do ustalenia majątku dłużnika.

Wysyła zatem zapytania do ZUS-u i US, a przy użyciu mobilnej aplikacji odszukuje i zajmuje rachunki bankowe.

I tak się stało w waszej sprawie. Komornik otrzymał „zlecenie wierzyciela” na twoją żoną, ustalił jej rachunek bankowy i następnie dokonał jego zajęcia.

Egzekucja z rachunku bankowego, a kwota wolna od zajęcia

W toku egzekucji z rachunku bankowego to na banku ciąży obowiązek udostępnienia dłużnikowi właściwie wyliczonego salda, stosując przy zastosowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo bankowe.

Zgodnie z zapisem art. 54 pkt. 1 środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby bez względu na liczbę rachunków jakie posiada wolne są od zajęcia do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.

Tak więc kwota, która powinna zostać przez bank udostępniona każdemu dłużnikowi w przypadku egzekucji z rachunku bankowego długów innych, niż alimentacyjne na chwilę obecną wynosi 1 575 zł.

Kwota ta podlega zwiększeniu o wpływy na rachunek wolne od zajęcia. Będą to oczywiście pieniądze, jakie pobieracie państwo na dzieci (500 plus, zasiłek rodzinny, alimenty).

Niekiedy jednak przez „nieuwagę” banku dochodzi do potrącenia również środków wolnych od egzekucji i wówczas, by zablokować bezprawną egzekucję, to dłużnik musi podjąć stosowne kroki, kontaktując się z bankiem i komornikiem i wnosząc o zwolnienie zajęcia i zwrot pobranych kwot.

Zajęcie wynagrodzenia za pracę małżonka dłużnika

Odnosząc się natomiast do zajęcia przez komornika twojego wynagrodzenia za pracę, to jak widzisz, wynika to jedynie z wykorzystania środków wolnych od zajęcia w danym miesiącu oraz brakiem wiedzy komornika, że na dany rachunek wpływają środki należące do osoby trzeciej niebędącej dłużnikiem, które zajęte być nie mogą.

Twoje pieniądze chronione są prawem i skoro wierzyciel przedłożył tytuł egzekucyjny na twoją żonę, to wypracowana przez ciebie pensja nie może zostać przez komornika zajęta w toku prowadzonej egzekucji.

Wniosek o zwolnienie rachunku bankowego spod egzekucji

Co więcej, jeśli na przedmiotowy rachunek bankowy wpływają jedynie środki chronione przez prawo od egzekucji, to zasadne jest złożenie wniosku do komornika w przedmiocie cofnięcia zajęcia.

Widzisz, zarówno pieniądze na dzieci, jak i pensja żony w kwocie wolnej od zajęcia (obecnie 1 530 zł netto) nie może być potrącona w toku egzekucji, tak samo, jak twoje wynagrodzenie za pracę.

Żeby ochronić pieniądze wpływające na konto, zasadnym jest jak najszybszy kontakt z komornikiem oraz złożenie wniosku o zwolnienie rachunku i zwrot potrąconych kwot.

Wzór wniosku o zwolnienie konta bankowego spod zajęcia załączam poniżej:

wniosek-do-komornika-o-zwolnienie-spod-zajecia-konta-bankowego-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego WZÓR

Jeśli wniosek o ograniczenie egzekucji nie zostanie uwzględniony, żona ma prawo złożyć skargę na czynność komornika, a ty powództwo przeciwegzekucyjne przysługujące osobie trzeciej, której dobra zostały naruszone w toku egzekucji (zajęcie przez komornika pensji małżonka niebędącego dłużnikiem).

Mam jednak nadzieję, że kontakt z komornikiem wystarczy, bo jestem pewna, że świadomy komornik nie będzie kontynuował niezgodnego z prawem zajęcia.

Podsumowując

  • Kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym w każdym miesiącu kalendarzowym przy egzekucji długów inne niż alimentacyjne wynosi 1 575 zł.
  • Komornik nie ma prawa zająć wynagrodzenia za pracę w kwocie nieprzekraczającej minimalne wynagrodzenie za pracę (do końca roku 2018 – 1530 zł netto, od stycznia 2019 roku – 1 613 zł netto) bez względu na to, czy egzekucja będzie skierowana do wynagrodzenia za pracę i potrąceń będzie dokonywać pracodawca, czy do rachunku bankowego i potrąceń będzie dokonywał bank.
  • Wolne od zajęcia są wszelkiego rodzaju świadczenia na dzieci, o których mówi m.in. art. 833 kpc. – alimenty, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, dodatki pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych oraz świadczenia z pomocy społecznej, a także 500 plus i zwiększają one kwotę wolną od zajęcia na rachunku bankowym (np. wynagrodzenie za pracę 1 530 zł + świadczenie 500 plus – kwota wolna od zajęcia na rachunku w danym miesiącu wynosi 2 030 zł).
  • Wynagrodzenie za pracę małżonka dłużnika wchodzi w skład majątku wspólnego, jednak by komornik mógł prowadzić egzekucję z majątku wspólnego małżonków, musi posiadać tytuł egzekucyjny skierowany przeciwko obojgu małżonków.
  • Jeśli w toku egzekucji doszło do zajęcia środków, które nie wchodzą do majątku osobistego dłużnika, takich jak wynagrodzenie za pracę małżonka dłużnika przysługuje mu obrona w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego, które należy złożyć w terminie miesiąca od dnia dokonania naruszenia.
  • W przypadku zajęcia rachunku bankowego, gdy wpływają na niego jedynie kwoty wolne od zajęcia lub środki wyłączone spod egzekucji zasadnym jest wniosek o zwolnienie rachunku spod egzekucji.

Zachęcam Cię do przeczytania bardzo podobnych wpisów:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

3 komentarzy w “Komornik wszedł na konto bankowe żony, zajął moją pensję i 500+”
  1. Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź ale jeszcze się zastanawiam czy to nie jest tak ze komornik ma prawo zająć nawet minimalną pensje na koncie bankowym skoro wcześniej w danym miesiącu były inne wpływy na konto co komornik potraktował jako minimalne pieniądze, a więc następna ta minimalna z pracy żony już zablokował, czy on nie ma prawa tak działać? i czy w ogóle można pieniądze które już zostały wydane później brać pod uwagę? proszę o odpowiedź i Pozdrawiam

  2. Dzień dobry, mam takie pytanie, mam komornika i jeżeli bym podała nr. konta mojemu partnerowi żeby jego wpływy wpływały na moje konto, to komornik może je zająć? jego wypłatę? Czy tylko komornik zajmie moje wpływy na moje nazwisko? Bo czytałam na ten temat, ale każda strona inaczej pisze, proszę o odp dziękuję, pozdrawiam.

  3. Witam, chciałbym się dowiedzieć, czy za moje alimenty może komornik zająć konto bankowe mojej żony, które jest i było jej jeszcze przed ślubem? Jeśli bezprawnie to zrobi jak się bronić? Oraz czy może komornik zająć konto bankowe w innym kraju? (które jest również mojej żony) np. w Niemczech? Z góry dziękuję i pozdrawiam W.J.

Comments are closed.