Witam, czy komornik może zająć wypłatę męża za mój dług z mojego konta bankowego? w którym mąż w ogóle nie jest upoważniony jako współwłaściciel? dodam iż małżeństwem jesteśmy dopiero 8 miesięcy, a dług powstał dużo wcześniej.


Czy komornik może zająć wypłatę męża za długi żony?

Generalnie wynagrodzenia za pracę małżonków według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wchodzą do majątku wspólnego obojga małżonków, nie oznacza to jednak, że komornik ma prawo wynagrodzenie Twojego męża zająć. Oznacza to jednak tyle, że komornik może zająć wtedy Twoje wynagrodzenie.

Ogólna zasada jest taka, że wierzyciel, który ma w ręku tytuł wykonawczy tylko wobec jednego z małżonków (w tym wypadku wobec Ciebie), uprawniony jest do prowadzenia egzekucji wyłącznie z Twojego majątku osobistego, a nie z majątku Waszego wspólnego.

Poza tym, tak jak piszesz, dług powstał zanim staliście się małżeństwem, tutaj tym bardziej komornik nie ma nic do szukania. Po prostu popełniliście błąd, który popełnia mnóstwo małżeństw, mianowicie posiadacie wspólne konto bankowe!

Komornik prowadząc egzekucję z rachunku bankowego dłużnika, nie ma wglądu co do tego, skąd pochodzą pieniądze, które wpływają na Twój rachunek bankowy… komornik poszukując Twoich kont bankowych za pomocą systemu OGNIVO, znalazł Twoje konto bankowe i polecił bankowi zablokowanie tego konta.

Podsumowują: czy komornik może zająć wynagrodzenie męża za długi żony? NIE, komornik nie ma takiego prawa, komornik może dochodzić wierzytelności na rzecz wierzyciela, tylko z osobistego majątku dłużnika, nie zaś z wynagrodzenia męża. Tym bardziej, że dług powstał jeszcze przed Waszym wejściem w związek małżeński!

Co zrobić gdy komornik zajął pieniądze na koncie bankowym, które nie należą do dłużnika?

Musisz skontaktować się z komornikiem i wnieść wniosek o zwolnienie spod zajęcia środków należących do osoby trzeciej, które znajdowały się na Twoim rachunku bankowym.

Aby wnieść taki wniosek, musisz pobrać, wydrukować a następnie wypełnić wzór wniosku o zwolnienie spod zajęcia środków z rachunku bankowego należących do Twojego męża.

Możliwość złożenia wniosku o wyłączenie środków pieniężnych spod zajęcia komorniczego, daje Wam art. 841 K.p.c. i brzmi on:

§1. Osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.

§3. Powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych.

Artykuły, które również warto przeczytać:

[0]
możesz dodać do koszyka kolejny formularz lub przejść do finalizacji transakcji
0.00 zł Zapłać

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!