Długi męża – czy żona odpowiada za nie? co może zająć komornik?

Czy żona odpowiada za długi męża? Zawarłam dwa lata temu związek małżeński z mężczyzną, który ukrył przede mną fakt, że leczy się psychicznie. Od roku jest z nim bardzo źle, nabrał kredytów bankowych i pozabankowych na gry, nawet nie orientuje się na jakie.

Oszukiwał, że bierze godziny dodatkowe w pracy, a to był hazard. Teraz dzwonią banki i różni ludzie. Za chwilę przyjdzie komornik, ja mam dwoje dzieci na głowie, mieszka też z nami jego matka, która też wszystko zataiła a rentę co miał, mówili, że ma na kręgosłup.

Nie jesteśmy bogaci, ale mamy laptop, zmywarkę, pralkę, lodówkę, telefony, mąż ma niewielki dom na siebie zapisany, samochód. Boję się, że to stracimy. Co ja mam robić. Błagam – pomóżcie. Z tego, co zdążyłam się zorientować, sporo musi być tego długu, gdzie mam się dowiedzieć ile i co robić. Tak mi wstyd.


Czy żona odpowiada za długi męża?

Witam, postępowanie egzekucyjne jest przez komornika prowadzone na podstawie tzn. tytułu wykonawczego. Jest to tytuł egzekucyjny, czyli na przykład wyrok lub nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności nadaną przez sąd.

Ta klauzula nadawana jest w przypadku, kiedy dłużnik zachowa się biernie i nie zgłosi sprzeciwu od nakazu bądź wyroku. Komornik będzie wtedy prowadził egzekucję z majątku dłużnika.

Jeżeli zatem Twój mąż jest właścicielem jakiejś nieruchomości to komornik, na wniosek wierzyciela, jeżeli z takowym wystąpi, będzie mógł dokonać zajęcia nieruchomości, następnie opisu i oszacowania, a jeżeli wierzyciel wystąpi ze stosownym wnioskiem, również ze sprzedażą na drodze licytacji komorniczej. Podobnie rzecz ma się w przypadku pojazdu, którego właścicielem jest Twój mąż.

Ochrona przedmiotów przed zajęciem przez komornika

W razie powzięcia przez Ciebie wiedzy o wszczęciu postępowania egzekucyjnego i dokonania przez komornika czynności w miejscu zamieszkania Twojego męża, jeżeli posiadasz dokumenty imienne (np. faktury VAT) świadczące o zakupie wartościowych przedmiotów, jak np. laptop czy zmywarka, warto takie dokumenty mieć uszykowane celem przedstawienia ich komornikowi.

Komornik bowiem będzie prowadził egzekucję z majątku należącego do dłużnika. Jeśli nie jesteś dłużnikiem (nie zawierałaś z mężem żadnych kredytów, pożyczek) Twój majątek, po wykazaniu, że jest on Twoją własnością, jest chroniony.

Jeżeli jesteś w stanie wykazać, że np. laptop nie jest własnością dłużnika i przedstawisz komornikowi dokument potwierdzający to, komornik nie dokona zajęcia laptopa.

Komornik nie przeprowadzi również egzekucji z:

  • przedmiotów urządzenia domowego,
  • pościeli, bielizny i ubrań codziennych, niezbędnych dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków rodziny,
  • ubrań niezbędnych do pełnienia służby i wykonywania zawodu,
  • zapasów żywności, opału niezbędnych dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków rodziny na okres jednego miesiąca,
  • narzędzi i przedmiotów niezbędnych do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowców niezbędnych do produkcji a okres jednego tygodnia,
  • przedmiotów niezbędnych do nauki,
  • papierów osobistych, odznaczeń, przedmiotów służących do wykonywania praktyki religijnych oraz przedmiotów codziennego użytku mających dla dłużnika znaczną wartość, a które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej wartości.

Komornik może natomiast prowadzić egzekucję z wierzytelności z rachunku bankowego, ze świadczeń emerytalno-rentowych, z wynagrodzenia za pracę, z wszelkich ruchomości i nieruchomości należących do dłużnika, a także z innych wierzytelności.

Dodatkowo komornik oprócz pobrania świadczenia na rzecz wierzyciela, obciąża dłużnika kosztami postępowania egzekucyjnego, w tym opłatą stałą, która zależna jest od sposobu prowadzenia egzekucji.

Powództwo przeciwegzekucyjne

Jeżeli komornik dokona zajęcia przedmiotów należących do Ciebie, masz prawo wystąpić do sądu z powództwem przeciwegzekucyjnym na podstawie art. 841 kodeksu postępowania cywilnego.

Jako osoba trzecia (nie dłużnik) możesz żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji w przypadku, kiedy skierowanie do niego egzekucji narusza Twoje prawa.

W takim przypadku jesteś powodem, a pozwanym jest wierzyciel z postępowania egzekucyjnego.

Taki pozew przeciwegzekucyjny można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, pozew wnosi się do sądu właściwego dla komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne.

Inne wskazówki

Istotnym jest również, abyście ani Ty, ani mąż nie uznawali zadłużenia, nie podpisywali żadnych dodatkowych dokumentów – ugód, mogących wykreować niekorzystną dla Was sytuację.

Jeżeli otrzymacie jakąkolwiek korespondencję, wobec której będziecie mieć jakiekolwiek wątpliwości, warto skontaktować się z prawnikiem, którzy rzuci na nią fachowym okiem.

Nie wiem, jak dawno zawierane były kredyty, pożyczki, ale istnieje również instytucja przedawnienia roszczenia. Na temat przedawnienia roszczenia możesz przeczytać tutaj: jak i gdzie sprawdzić przedawnienie długu.

Ubezwłasnowolnienie

Jeżeli Twój mąż jest w złym stanie psychicznym, można też pomyśleć np. o ubezwłasnowolnieniu. Wniosek o ubezwłasnowolnienie mogą złożyć krewni w linii prostej, współmałżonek lub przedstawiciel stawowy (osoba obca tylko poprzez wniosek do prokuratora).

Ubezwłasnowolnienie może być częściowe lub całkowite.

Osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw.

Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratelę. Sąd może w przypadku poprawy stanu psychicznego zmienić ubezwłasnowolnienie całkowite na częściowe, a w razie pogorszenia się tego stanu – zmienić ubezwłasnowolnienie częściowe na całkowite.

Taki wniosek należy skierować do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby, która ma być ubezwłasnowolniona.

Sąd okręgowy po uprawomocnieniu się orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu całkowitym przesyła odpis postanowienia do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego, właściwego dla miejsca zamieszkania uczestnika postępowania (osoby ubezwłasnowolnionej).

Sąd opiekuńczy ustanawia dla niej przedstawiciela ustawowego – opiekuna. Dokonuje on w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej czynności prawnych.

Jak sprawdzić długi męża?

Nie znam instytucji, która pozwalałaby sprawdzić, ile zadłużenia ma dłużnik, jeżeli nie jest już prowadzone postępowanie egzekucyjne, o którym wiesz.

W przypadku toczącej się egzekucji możesz wystąpić z wnioskiem do komornika ze stosownym zapytaniem, nie wiem jednak, czy bez umocowania, z grzeczności, komornik będzie chciał udzielić Ci informacji na temat zadłużenia męża.

Zawsze mąż może udzielić Ci pełnomocnictwa do działania w danej sprawie egzekucyjnej i wtedy będziesz mieć możliwość wglądu do akt komorniczych, składania wniosków itp.

Rozdzielność majątkowa

Rozważ proszę ustanowienie rozdzielności majątkowej, w ten sposób także ochronisz swój majątek przed zajęciem komorniczym, więcej na temat rozdzielności majątkowej <– przeczytasz tutaj, koniecznie tu zajrzyj.

Wniosek o wgląd do akt komorniczych

Podsumowanie

W kwestii: długi męża a odpowiedzialność żony jest bardzo cienka granica i musisz jej strzec. Komornik oraz wierzyciel będą robić wszystko, by zająć jak najwięcej spośród waszego majątku wspólnego, jeśli Ty natomiast nie wiedziałaś o długach męża, musisz takim zajęciom się sprzeciwić – masz do tego prawo!

Odpowiadając jeszcze na Twoje najważniejsze pytanie: czy żona odpowiada za długi męża, odpowiedź brzmi nie, jeśli żona o długach męża nie wiedziała. Mam nadzieję, że chociaż trochę rozjaśniłam Ci pewne kwestie. Życzę powodzenia.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

1 komentarz w “Długi męża – czy żona odpowiada za nie? co może zająć komornik?”
  1. Co mogę zrobić by długi męża nie pozbawiły chleba moich dzieci? Mąż nie spłacił pożyczki w maju. Ponoć w sierpniu wysłał pozew a w grudniu – na święta pismo (wyjechaliśmy na święta i odebraliśmy list dopiero dziś) I tak długu niby 517 zł a komornik zajął moją pensje i męża, razem ok 4tys. Komornik z innego województwa. Czy miał prawo? Jak mogę sprawdzić, czy komornik i to pismo jest prawdziwe? Czy mąż może się odwołać i np. zmniejszyć kwotę należności? Np. pomniejszone o odsetki?

Comments are closed.