Czy komornik może zająć umowę o pracę i umowę o dzieło jednocześnie?

Forum prawneKategoria: KomornikCzy komornik może zająć umowę o pracę i umowę o dzieło jednocześnie?
jerzy zapytał 4 lata temu

Witam, mam pytanie: czy komornik może zabrać pieniądze z umowy o dzieło jeżeli siedzi mi na wypłacie? Pracuję na umowę o pracę w pewnej firmie, komornik zajmuje część wynagrodzenia, wziąłem też dodatkową pracę jako stróż, jest to umowa o dzieło, czy komornik ma prawo zabierać pieniądze w całości ze stróżowania? jak i z wypłaty?

Jestem stróżem w tej samej firmie, proszę o pomoc, już jestem tym wykończony, zaczynam mieć problemy ze zdrowiem. Czy komornik może zajmować pieniądze z umowy o pracę i pieniądze z umowy o dzieło jednocześnie?

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj, jeżeli jesteś zatrudniony na umowę o pracę, to pracę na umowę o dzieło, traktować należy, jako dodatkowe źródło dochodu. Powyższe przekłada się na to, że dochód z umowy o dzieło, skoro nie stanowi jedynego Twojego źródła dochodu, podlegać będzie zajęciu w pełnej wysokości.

Ile więc pracodawca powinien wypłacić Ci pieniążków z obu umów, po potrąceniu zajęcia? Już wyjaśniam.

Nie podajesz, jakiego pochodzenia są Twoje długi, dlatego muszę podać dwa przykłady.

  1. Komornik egzekwuje dług niealimentacyjny – z umowy o pracę komornik zająć może jedynie kwotę przekraczającą wysokość płacy minimalnej ustalonej na dany rok. Zatem przy umowie na pełny etat pracownik w 2020 roku otrzyma po potrąceniu nie mniej niż 1 877 zł netto. Natomiast dochód z umowy o dzieło, jako dodatkowe źródło dochodu nie podlega ochronie przed egzekucją i może zostać potrącony w pełnej wysokości.
  2. Komornik egzekwuje długi alimentacyjne – z umowy o pracę komornik może zająć, aż ⅗ wynagrodzenie netto – nie występuje tu kwota wolna od zajęcia. Natomiast dochód z umowy o dzieło podlega zajęciu w pełnej wysokości. Pracownik otrzyma zatem jedynie kwotę odpowiadającą 40% wynagrodzenia za pracę.

Wiem, że nie są to dla Ciebie dobre informacje. Ale pamiętaj, że od początku stycznia 2020 roku wzrosła kwota minimalnego wynagrodzenia i obecnie wynosi 2 600 zł brutto, co przekłada się również na, to że w dyspozycji dłużnika po potrąceniu komorniczym zostanie każdorazowo kwota wyższa o 200 zł niż w roku poprzednim.

Dodatkowo zwrócić uwagę na okoliczność, że dzięki dodatkowej pracy, szybciej spłacisz komornika i zakończysz tak trudny dla Ciebie etap życia.