Czy złożenie w ZUS wniosku o abolicję przerywa przedawnienie zaległych składek?

Forum prawneKategoria: DługiCzy złożenie w ZUS wniosku o abolicję przerywa przedawnienie zaległych składek?
Goha zapytał 5 lat temu

Dzień dobry! Czy złożenie w ZUS wniosku o abolicję przerywa przedawnienie zaległych składek? Mam zaległości względem ZUS-u i może same składki nie są tak wysokie, jak nałożone kary i odsetki.

Składałam wniosek o abolicję 2-krotnie, ale niestety ZUS nie przyznał mi jej. Dokonali wpisu na hipotekę domu, a od zeszłego roku pobierają mi zaległości z emerytury.

Nie unikam zapłaty za składki, które chciałabym zapłacić w ratach, ale kary i odsetki niestety mnie przerastają. Bardzo proszę o pomoc i informację czy jest jakieś wyjście z mojej sytuacji.

Serdecznie pozdrawiam

Małgorzata

4 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 5 lat temu

Witaj Małgorzato,

bardzo mi przykro, że spotkałaś się z tak biurokratycznym podejściem pracowników ZUS, którzy zastosowali przeciwko Tobie wszystkie najmocniejsze przepisy.

Wygrać z ZUS-em nie będzie łatwo. Przede wszystkim zasadnym będą kolejne wnioski o umorzenie składek, kar i opłat i składanie odwołań od negatywnych decyzji, aż do wyczerpania środków odwoławczych.

Mam nadzieje, że w ten sposób trafisz na ludzi, którzy pomogą Ci wyjść z tej patowej sytuacji stale rosnących kosztów ubocznych długu.

Przed przystąpieniem do batalii z ZUS warto jednak przestudiować przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.

Art. 24 niniejszej ustawy wskazuje, że w razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości Zakład może wymierzyć płatnikowi składek dodatkową opłatę do wysokości 100% nieopłaconych składek. Od decyzji w przedmiocie kary dłużnik ZUS może złożyć odwołanie do sądu.

Odnośnie przedawnienia składek, to ulegają one przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne. Jednakże nie ulegają przedawnieniu należności z tytułu składek zabezpieczone hipoteką lub zastawem – a tak jest w Twoim przypadku.

Co więcej, jeśli upłynął termin przedawnienia składek, to ZUS może prowadzić ich egzekucję jedynie z przedmiotu hipoteki do wysokości zaległych składek i odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia.

Przedawnienie jednak nie biegnie przez czas toczącego się postępowania egzekucyjnego. ZUS dokonał zajęcia Twojej emerytury, dlatego na przedawnienia nie masz co liczyć.

Art. 28 pkt 3a. stanowi, że należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami składek na te ubezpieczenia mogą być w uzasadnionych przypadkach umarzane pomimo braku ich całkowitej nieściągalności.

Inną drogą jest wniosek o rozłożenie płatności na raty, poprzez zawarcie odpowiedniej umowy. Przed złożeniem kolejnego wniosku  warto mieć odpowiednie argumenty (sytuacja życiowa, zdrowotna), dlatego sprawę  radzę skonsultować z prawnikiem obytym w tego rodzaju zagadnieniach.

Powodzenia!

Małgorzata odpowiedział 5 lat temu

Bardzo dziękuję za informację , ale czy odsetki w zus nie podlegają przedawnieniu?

Dawid K. odpowiedział 5 lat temu

Wystarczy sięgnąć do przepisu:

Art. 118. Terminy przedawnienia roszczeń

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Czyli zgodnie z art. 118 k.c. odsetki, jako świadczenie okresowe (ich powstanie jest przecież uzależnione od upływu czasu – narastają z każdym dniem), przedawniają się z upływem 3 lat.

Przy czym: odsetki nie mogą się przedawnić później, niż roszczenie główne.

Patryk odpowiedział 5 lat temu

Tytuł wykonawczy z 2013 r. Do tej pory komornik nie ściągał długu. Czy odsetki się przedawniły? W chwili obecnej otrzymuję 980 zł. Spłacam zadłużenie ZUS z tytułu prowadzenia poprzednio działalności gospodarczej. Posiadam mieszkanie własnościowe/wspólnota ustawowa z małżonką. Co może zrobić komornik? Zająć mieszkanie za odsetki w ZUS-ie?