Długi rodziców za zaległy czynsz za mieszkanie socjalne – co robić?

Forum prawneKategoria: DługiDługi rodziców za zaległy czynsz za mieszkanie socjalne – co robić?
de322 zapytał 3 lata temu

Dzień dobry. Chodzi o długi rodziców za zaległy czynsz za mieszkanie socjalne. Otrzymałem pismo, ja, rodzeństwo, o długu na 8 tys., zaległy czynsz za mieszkanie socjalne, w którym mieszkaliśmy z rodzicami, rodzice nadal tam mieszkają. Jest to przed sądowe wezwanie do zapłaty. Dotyczy okresu 2010-2019 r.

Ja pełnoletniość ukończyłem w 2015, od 2017 r. nie mieszkam w tamtym lokalu i pytanie, co z tym zrobić, czy faktycznie zostanę pociągnięty do zapłaty zaległego czynszu? Mogłaby Pani coś podpowiedzieć?

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

uważam, że należy przygotować pisemną odpowiedź na przedsądowe wezwanie do zapłaty zaległego czynszu. W piśmie należy odnieść się do braku odpowiedzialności za zaległości na mieszkaniu.

Należy podnieść zarzut braku zasadności obciążenia Cię zaległościami czynszowymi za okres od 2017 roku, podnosząc okoliczność zmiany miejsca zamieszkania. Dalej należy wskazać, że ewentualna Twoja odpowiedzialność sięga okresu od 2015 do 2017 roku, czyli od osiągnięcia pełnoletności do wyprowadzenia się z przedmiotowego mieszkania.

W tym przypadku jednak należy powołać się na przedawnienia roszczenia – długi czynszowe przedawniają się po trzech latach. Na poparcie podnoszonych zarzutów należy powołać się na regulacje art. 668 (1) kc w brzmieniu:

§ 1. Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.

§ 2. Odpowiedzialność osób, o których mowa w § 1, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania”

oraz zapisy art. 118 kc traktującego o przedawnieniu roszczeń.

Do tak przygotowanego pisma warto załączyć dokumenty potwierdzające zmianę miejsca zamieszkania w postaci kserokopii najmu. Jeśli takowej nie masz w odpowiedzi na wezwanie należy szerzej odnieść się do zmiany miejsca zamieszkania opisując kiedy dokładnie opuściłeś zadłużone mieszkania oraz gdzie się przeprowadziłeś, wskazując dokładny adres.

Dodam, że odpowiedzialność za zaległości czynszowe jest tzw. odpowiedzialnością solidarną, czyli wierzyciel może żądać spłaty całego długu od wybranego dłużnika ujętego w wyroku/nakazie zapłaty.

Powyższe przekłada się na okoliczność, że dług może zostać ściągnięty wyłącznie z jednej osoby, jeśli pozostali dłużnicy nie posiadają żadnego majątku.

Przyjmuje, że wyprowadzając się z domu – Ty i rodzeństwo podjęliście zatrudnienie, aby więc uchronić swoje wynagrodzenie, każde z Was powinno przygotować odpowiedź na wezwanie, pamiętając, że za długi czynszowe odpowiada się dopiero po osiągnięciu pełnoletności i że ulegają one przedawnieniu po upływie lat trzech od daty wymagalności zapłaty kolejnej raty czynszowej.

Na koniec odpowiem na Twoje pytanie, czy zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności za zapłatę zaległego czynszu. Otóż jeśli stan faktyczny przedstawia się tak, jak opisałeś, to nie ponosisz odpowiedzialności za dług sprzed 2015.

Twoja odpowiedzialność sięga wyłącznie dwóch lat – od wejścia w pełnoletność do czasu opuszczenia mieszkania. Jednak roszczenie o zapłatę tegoż czynszu uległo przedawnieniu. W tym momencie gmina może sądownie domagać się zapłaty czynszu za okres ostatnich trzech lat – dotyczy to wszystkich lokatorów. Dlatego również rodzice mogą podnieść zarzut przedawnienia co do starszych należności.

Warto przeczytać: