Czy dzieci muszą spłacać długi rodziców za mieszkanie?

Witam Panią, czy dzieci muszą spłacać długi rodziców za mieszkanie? bo dostałam pismo, że muszę spłacić długi wynikające z niepłaconego od lat przez rodziców czynszu, jest to kwota ponad 20 000 zł, nie wiem co robić, przecież ja w tym mieszkaniu już dawno nie mieszkam, mam wymeldowanie.

Długi rodziców za mieszkanie komunalne sięgają lata wstecz (nie wiem jeszcze dokładnie), a i kwota zadłużenia jest niemała… czy mam starać się o umorzenie tego długu za czynsz? czy sprzeciwić się egzekucji komorniczej? a może iść do administracji budynku i wyjaśnić, że jestem wymeldowana i tam nie mieszkam…

Czy będę musiała spłacić dług mieszkaniowy rodziców? proszę o poradę. Serdecznie z góry dziękuję.


Czy dzieci muszą spłacać długi rodziców za mieszkanie?

Witam! Pytasz, czy dzieci muszą spłacać długi rodziców za mieszkanie. Odpowiedź na twoje pytanie znajdziemy w zapisie art. 6881 kodeksu cywilnego.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w niniejszym przepisie za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.

Odpowiedzialność powyżej wskazanych osób ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.

Zatem jak widzisz: dzieci za życia rodziców nie są odpowiedzialne za ich długi związane z zapłatą zaległego czynszu.

Jednak odpowiedzialność dzieci za spłatę długów mieszkaniowych rodziców może powstać wraz z zaistnieniem przesłanek, o których mowa w cytowanym powyżej przepisie.

Reasumując: jeśli miałabyś zostać zobowiązana do zapłaty zaległego czynszu związanego z mieszkaniem rodziców, którego najemcami/właścicielami są twoi rodzice, to jedynie za czas stałego zamieszkiwania w przedmiotowym mieszkaniu i jedynie w okresie swojej pełnoletności.

Za zapłatę zaległego czynszu mieszkaniowego nie będą odpowiadać więc pełnoletnie dzieci dłużników jeśli zaległość dotyczy jedynie okresu kiedy nie były pełnoletnie oraz okresu kiedy w zadłużonym mieszkaniu już stale nie zamieszkiwały pomimo wejścia w dorosłość.

Obowiązek spłaty długów mieszkaniowych rodziców

Pytasz również, jakie kroki podjąć, by nie spłacać długów mieszkaniowych rodziców. Już ci wyjaśniam! Wszystko zależy od tego, na jakim etapie jest sprawa.

Niestety nie piszesz jakie wezwanie odebrałaś, ani kto był jego adresatem.
Wspominasz jedynie, że otrzymałaś wezwanie do zapłaty starego czynszu w kwocie blisko 20 000 zł.

Aby dokładnie wyjaśnić ci, co warto zrobić, by nie płacić długów rodziców, sprawę podzielę na trzy części:

  • wezwanie do zapłaty czynszu od administracji budynku/spółdzielni
  • wyrok/nakaz zapłaty z sądu w sprawie o zapłatę zaległego czynszu za rodziców
  • postępowanie komornicze w celu ściągnięcia długu mieszkaniowego rodziców.

Wezwanie do spłaty czynszu za mieszkanie rodziców

Jeżeli wezwanie, o którym piszesz, to pismo od administracji budynku, najlepiej będzie jeśli udasz się do odpowiedzialnego pracownika tegoż urzędu i spróbujesz ustalić, na jakiej podstawie stwierdzono twoją odpowiedzialność za zapłatę czynszu.

Jeśli otrzymasz informację, że dług dotyczy okresu, w którym rzeczywiście w zadłużonym mieszkaniu nie zamieszkiwałaś, wnieś oficjalne pismo i podnieś, iż pociągnięcie cię do obowiązku zapłaty długów rodziców jest niezasadne.

Opisz również swoją sytuację mieszkaniową z uwzględnieniem roku, w którym dom rodzinny opuściłaś.

W żadnym razie – jeśli nie ustalisz, że jesteś odpowiedzialna za zapłatę długu czynszowego rodziców, nie zawieraj ze spółdzielnią, czy innym zarządcą budynku ugody.

Nie składaj też prośby o rozłożenie długu na raty, czy umorzenie jego części. Takie oświadczenie może byś bowiem traktowane jak uznanie długu i poniesienie odpowiedzialności za jego spłatę.

Wniosek o rozłożenie płatności długu czynszowego na raty jest oczywiście zasadnym w przypadku odpowiedzialnego za dług i zobowiązanego do jego spłaty najemcy lub innego stale zamieszkującego mieszkanie lokatora.

W takiej sytuacji o ugodę w kwestii spłaty zadłużenia warto się starać nie tylko po to, by zmniejszyć koszty, ale także, by zatrzymać mieszkanie.

Prośba o rozłożenie na raty zadłużenia czynszowego

Prośba-o-rozłożenie-na-raty-zadłużenia-z-tytułu-czynszu

Prośba o rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu czynszu

Sądowy nakaz spłaty długu czynszowego rodziców

Jeżeli jednak sprawa oparła się już o sąd i otrzymałaś nakaz zapłaty, to w zakreślonym terminie powinnaś wnieść odwołanie, tak by uchylić się od obowiązku zapłaty czynszu, za który odpowiedzialności nie ponosisz. Twoja bierność będzie skutkować uprawomocnieniem się orzeczenia sądu.

Sprzeciw od nakazu zapłaty należy wnieść w terminie czternastu dni od daty odebrania korespondencji z sądu, podnosząc zarzut braku odpowiedzialności za spłatę długu czynszowego rodziców.

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

sprzeciw-od-nakazu-zaplaty-wzor-doc-pdf

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

Wnosząc sprzeciw od nakazu zapłaty, przede wszystkim należy podnieść okoliczność braku podstawy do pociągnięcia cię do odpowiedzialności za nieuregulowany czynsz.

Twoje argumenty to oczywiście fakt niezamieszkiwania w przedmiotowym mieszkaniu w spornym okresie. Na poparcie swoich twierdzeń możesz powołać dowody w postaci dokumentów – zaświadczenie o wymeldowaniu, zaświadczenie o zameldowaniu w innym miejscu, umowa najmu mieszkania.

Możesz również wnioskować o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków, którzy potwierdzą, że w zadłużonym mieszkaniu rodziców nie mieszkasz i którzy będą w stanie podać przybliżoną datę, kiedy mieszkanie to opuściłaś. Mogą to być twoi sąsiedzi lub sąsiedzi rodziców, bliscy znajomi, a nawet rodzina.

Egzekucja komornicza długów czynszowych rodziców

Sprawa może być również na etapie postępowania egzekucyjnego. Dość często zdarza się bowiem i tak, że pozwany o sprawie sądowej i swoim obowiązku zapłaty dowiaduje się dopiero od komornika prowadzącego egzekucję.

Jeżeli tak jest i w twoim przypadku i o toczącej się sprawie o spłatę długu czynszowego rodziców nie wiedziałaś wcześniej, masz prawo złożyć zażalenie na postanowienie w przedmiocie nadania przez sąd klauzuli wykonalności oraz założyć wniosek o prawidłowe doręczenie wydanego w sprawie nakazu zapłaty podnosząc jednocześnie argumenty, o których pisałam powyżej.

Zaległy czynsz za mieszkanie – przedawnienie roszczenia

Dodatkowo dodam, że jeżeli dług czynszowy rodziców dotyczy dawnych lat, to być może doszło do przedawnienia roszczenia.

Bo jak wynika z art. 118 kc.: należności z tytułu opłat czynszowych mają charakter świadczeń okresowych i termin ich przedawnienia wynosi lat trzy.

Podsumowując

Czy dzieci muszą spłacać długi rodziców za mieszkanie? To czy będziesz musiała spłacać długi czynszowe rodziców, uzależnione jest od spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 6881 kc. – stałego zamieszkiwania w zadłużonym mieszkaniu w okresie, kiedy powstały zaległości oraz pełnoletność.

Za długi mieszkaniowe nie ponoszą odpowiedzialności małoletni, a ich odpowiedzialność po uzyskaniu pełnoletności nie może zostać „rozciągnięta” na czas przeszły.

Okoliczność braku odpowiedzialności za długi czynszowe rodziców musisz wykazać przed właściwym organem.

Będzie to administracja budynku, jeśli sprawa nie trafiła jeszcze do sądu.
Jeżeli w sprawie zapadł już wyrok lub został wydany nakaz zapłaty, należy złożyć właściwy środek zaskarżenia podnosząc brak odpowiedzialności za powstałe zadłużenie.

Wzór wniosku o umorzenie długu czynszowego

wniosek-o-umorzenie-długu-za-mieszkanie-wzor-pdf-doc

Wzór wniosku o umorzenie zadłużenia czynszowego

Umowa o odpracowanie długu czynszowego

Umowa o odpracowanie długów powstałych z zaległego czynszu

Umowa o odpracowanie długów powstałych z zaległego czynszu

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze