Pożyczki pozabankowe nadal trzymają się w Polsce mocno. Ich popularność (co wiemy z danych BIK) to przede wszystkim zasługa osób młodych, choć także seniorzy nie stronią od finansowych usług online.

Życie pisze jednak scenariusze pełne niekoniecznie miłych zwrotów akcji – za sprawą nagłego zachorowania czy śmierci, niespłacona pożyczka zawiesza się w próżni. Z pomocą przychodzą nierzadko dzieci, pytanie jednak – czy jest to ich prawny obowiązek?

Polacy coraz bardziej zadłużeni

dziedziczenie-długów

Długi rodziców – jak ich uniknąć i jak się zabezpieczyć na przyszłość?

Choć nasz system ekonomiczny i dług – są jak syjamskie bliźnięta, przy pewnym poziomie zadłużenia można już mówić o przesadzie. Wszystko jest dla ludzi – jednak bezmyślność, desperacja i pośpiech to trio bardzo kiepskich doradców; także w zakresie doradztwa finansowego.

Właśnie owi doradcy (choć nie zawsze szepczą na ucho jednocześnie) wygenerowali kwotę 32,5 miliarda złotych; tyle wynosiła suma długów Polaków tuż przed końcówką 2016 roku.

Ta porażająca liczba dorównuje grozą wskaźnikowi 27 %, bo o tyle suma długów wzrosła od roku poprzedniego.

Pod tymi liczbami kryją się nie jedynie długi w firmach pożyczkowych – uwzględniają one dosłownie każdy rodzaj zadłużenia i oczywiście nie różnicują też wieku zadłużonych.

Pora więc zmierzyć się z pytaniem, czy długi rodziców (w świetle prawa) mają jakikolwiek związek z dziećmi.

Długi rodziców = obowiązek dzieci?

Każdy wierzyciel, który usiłowałby wyegzekwować spłatę długu od dzieci dłużnika, robiłby to bezpodstawnie. To taka abstrakcja, że zbędne staje się nawet rozróżnianie dzieci na pełnoletnie i niepełnoletnie. Nie ma tu przecież wspólnoty majątkowej.

Co innego wzajemna odpowiedzialność finansowa małżonków – tutaj może być bardzo różnie. W kontekście relacji rodzic-dziecko, zaległości finansowe są w przytłaczającej większości przypadków kwestią indywidualną.

Przytłaczająca większość przypadków? Oczywiście, jak świat światem, tam gdzie reguła, tam i wyjątki. Zapoznajmy się z nimi:

Kiedy długi rodziców przechodzą na dzieci?

Na tak postawione pytanie wypada odpowiedzieć – zasadniczo w trzech sytuacjach:

  • Pierwsza z nich to poręczenie pożyczki. Jeśli z dobrego serca zdecydujemy się poręczyć czyjeś zobowiązanie, nie ma znaczenia, komu uczynimy taką przysługę.

Jeżeli pożyczkobiorca (w tym przypadku rodzic) nie będzie miał możliwości spłaty zobowiązania, jej obowiązek przejdzie na poręczyciela (tutaj – na dziecko).

  • Z drugą sytuacją mamy do czynienia, gdy dziecko przejmie dług rodziców nieświadomie. Mowa o takim przypadku, kiedy wierzyciel uznaje, iż darowizna przekazana dziecku przez rodziców utrudniła ściąganie należności. Wtedy pod (legalnym) obstrzałem znajdzie się darowizna.
  • Jest i trzeci przypadek, mianowicie – zobowiązania na rzecz opłat czynszowych. Artykuł 6881 Kodeksu Cywilnego mówi, że zapłata czynszu oraz pozostałe należne opłaty to solidarna odpowiedzialność najemcy i zamieszkujących z nim wspólnie osób pełnoletnich.

Jeśli więc dziecko jest już dorosłe, lecz nadal mieszka z rodzicami, wynajmujący ma prawo egzekwować należność także od niego.

Odpowiedzialność jest tu jednak tak duża, jak wysoki jest czynsz i inne opłaty – liczy się też okres stałego zamieszkania dziecka, czego nie można utożsamiać z zameldowaniem.

To tylko trzy sytuacje, ale tak przykrym, jak i osobnym tematem jest okoliczność śmierci rodziców. Wówczas zaciągnięte i niespłacone przez nich pożyczki nie przechodzą obojętnie obok dzieci.

Długi rodziców po śmierci

Kiedy rodzice umierają, dzieci automatycznie przejmują po nich spadek z dobrodziejstwem inwentarza, a to oznacza, że dzieci odpowiadają za długi spadkobiercy tylko do wartości odziedziczonego dobytku, podam przykład:

Jeśli Jan Kowalski miał kilka pożyczek na kwotę 50.000 zł, ale umierając zostawił po sobie jedynie samochód osobowy Golf 4 (wart 7.000 zł), to spadkobiercy odpowiadają za dług spadkodawcy w wysokości 7.000 zł. i ani grosza więcej.

Przepisy prawa jasno wskazują, że wierzyciel nie może dochodzić spłaty wierzytelności od spadkobierców, ponad wartość pozostawionego przez spadkodawcę spadku.

Jest też inne wyjście. Dziecko może po prostu odrzucić spadek w całości, kiedy okazuje się, że długi są za duże i spłacenie ich graniczyłoby z cudem.

Z drugiej strony, jeżeli majątek pozostawiony przez rodziców jest na tyle duży, że po uregulowaniu należności nie zniknie całkowicie, można spadek bez obaw przyjąć.

W tym celu – w ciągu sześciu miesięcy – należy złożyć oświadczenie do sądu lub przed notariuszem. Jeśli nie zrobimy tego przez ten okres, to automatycznie przejmiemy całość spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

W razie odrzucenia spadku, nie dziedziczymy po rodzicach niczego, zaś długi łącznie z majątkiem przechodzą na następnych prawnych spadkobierców, np. naszych dzieci?! :-(

Jak nie odpowiadać za długi rodziców po ich śmierci?

Wystarczy przytoczyć tu wspomniane dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza:

art. 1015 k.c.
§ 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
§ 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1 jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

art. 1031 k.c.
§ 2. W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku.

Okazuje się, że nawet nie trzeba robić nic, po 6 miesiącach od śmierci rodziców, przejmiemy ich długi tylko do wysokości spadku który rodzice nam pozostawili.

Długi rodziców – jak się zabezpieczyć i jak ich uniknąć?

Co zrobić żeby długi rodziców nie przeszły na dzieci w przyszłości? odpowiedź brzmi: umowa zrzeczenia się dziedziczenia.

Spadkobierca ustawowy (dziecko), może zrzec się dziedziczenia w formie umowy za życia swojego spadkodawcy (rodzica). Umowę zrzeczenia się dziedziczenia, zawiera się między spadkodawcą przyszłym (rodzicem), a osobą, która jest jego spadkobiercą ustawowym (dzieckiem).

Umowę zrzeczenia się dziedziczenia, zawiera się jako akt notarialny (art. 1048 k.c.). A przedmiotem zrzeczenia się jest prawo dziedziczenia z ustawy.

Prawo a praktyka

Rodzina powinna się wspierać, ale jak widać z powyżej przedstawionych informacji, prawo przeważnie nie reguluje tego typu wsparcia.

Dorosłe dzieci, kierowane wdzięcznością i miłością do rodziców, bardzo często nie potrzebują jednak prawnego przymusu, by (o ile same mają takie możliwości) pomóc rodzicom w wyjściu z długów.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

  1. Jak nie odziedziczyć długów w spadku? [PORADNIK]
  2. Dług mojej mamy – jak ODRZUCIĆ spadek po mamie?
  3. Dziedziczenie długów po zmarłym – tego UNIKNĄĆ?
  4. Jak wygląda dziedziczenie długów spadkowych, oraz jak sprawdzić długi zmarłego?
  5. Co zrobić, aby nie przejąć długów po śmierci męża i ojca…