Odrzucenie spadku a długi czynszowe rodziców

Kategoria: Dziedziczenie długówOdrzucenie spadku a długi czynszowe rodziców
Angz zapytał 6 miesięcy temu

Dzień dobry.

Mam odrzucenie spadku po śmierci rodziców. Mam zapytanie czy jestem zobowiązana spłacić długi czynszowe rodziców? sprawa w sądzie była 2014, w tym czasie przebywałam za granicą. Nie odebrałam listu poleconego tylko inny członek rodziny. Nie czytałam tego listu poleconego. Czy istnieje możliwość niespłacania długów rodziców za czynsz mieszkania komunalnego?

3 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 6 miesięcy temu

W pierwszym zdaniu podajesz, że odrzuciłaś spadek po rodzicach.

Jeśli złożyłaś oświadczenie o odrzuceniu spadku, to wierzyciele nie mogą żądać od Ciebie spłaty długów spadkowych. Wystarczy, że powołasz się na złożone oświadczenie – przed sądem lub notariuszem, by móc uchylić się od obowiązku zapłaty zaległego czynszu.

Niemniej jednak dalej piszesz, że nie byłaś na sprawie sądowej, a nawet nie wiedziałaś, że taka ma miejsce. To już zmienia bieg sprawy, bowiem w roku 2014 i w latach poprzednich nie obowiązywała jeszcze ochrona spadkobierców, którzy nie złożyli oświadczenia spadkowego w terminie sześciu od daty powołania do dziedziczenia.

Jeśli więc w zakreślonym terminie nie odrzuciłaś spadku, ani też nie złożyłaś oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, doszło do przyjęcia spadku wprost.

Powyższe przekłada się na to, że wierzyciele mogą żądać od Ciebie spłaty wszystkich długów rodziców. Jeśli tak jest, to zachęcam Cię do zawarcia ugody w przedmiocie spłaty długu.

Staraj się o rozłożenie zadłużenia na raty oraz umorzenie kosztów ubocznych, odsetek, a nawet części zadłużenia.
Podobne wątki:

Anna odpowiedział 6 miesięcy temu

Witam,

W roku 2014 odbyła się sprawa w sądzie za zaległości czynszowe z tytułu najmu lokalu. Sprawa dotyczyła moich rodziców, brata mieszkającego w Irlandii i mnie przebywałam wtedy za granicą. Matka odebrała list, wyrzuciła go i na spawie nie było nikogo.

Odrzuciłam spadek w 2018 roku po śmierci matki. Komornik miał do wyboru 4 osoby do ściągnięcia długu za zaległości czynszowe. Wybrał ojca ze względu na emeryturę matka wtedy jeszcze żyła. Ojciec spłacał dług po jego śmierci, w 2020 w listopadzie odrzuciłem spadek.

Nie dawno bank poinformował mnie o zajęciu komorniczym …odrzuciłam spadek po śmierci matki 2018 r. i ojca 2021. Sprawa toczyła się w czasie gdy oboje żyli. Komornik ironicznym głosem odpowiada, że trzeba było listu nie odbierać.

O tej sprawie dowiedziałam się teraz w roku 2021… Rodzice byli osobami chorymi. Proszę o pomoc, co w tej sytuacji mogę zrobić czy są jakieś szanse, aby uniknąć długów z tytułu najmu lokalu za okres 2011-2014 gdzie żyli jeszcze moi rodzice brat nadal mieszka w Irlandii.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 6 miesięcy temu

W takim razie widzę, że sprawa przedstawia się nieco inaczej, niż to wynikało z poprzednio zadanego pytania. Długi, o których piszesz, nie są długami spadkowymi.

Twoja odpowiedzialność wynika wprost z wyroku sądu, który orzekał w sprawie o zapłatę. Byłaś pozwana w sprawie o zaległy czynsz wraz z rodzicami i bratem. Sąd wydał wyrok na podstawie okoliczności podniesionych przez stronę powodową, zasądzając konkretną kwotę od Ciebie, rodziców i brata.

Przy czym Wasza odpowiedzialność za uregulowanie zaległości czynszowej jest odpowiedzialnością solidarną, co przekłada się na to, że wierzyciel może żądać zapłaty całości długu od każdego z Was osobno lub łącznie. Po śmierci rodziców wierzyciel może dochodzić zapłaty od Ciebie lub brata, a także od obojga z Was łącznie. Niemniej jednak skoro brat mieszka w Irlandii, Polski komornik nie ma do niego dostępu.

Odnośnie możliwości uchylenia się od obowiązku zapłaty, to jest tylko jedna i nie wiem, czy wykonalna – odpowiedzialność za długi czynszowe mogą ponosić jedynie osoby, które w czasie powstania zaległości mieszkały stale w zadłużonym mieszkaniu i były wówczas pełnoletnie.

Jeśli w latach 2011 -2014 roku mieszkałaś z rodzicami, nie będziesz miała możliwości uchylenia się od obowiązku zapłaty. Jeżeli jednak byłaś w tym czasie za granicą, wynajmowałaś mieszkanie lub nie osiągnęłaś jeszcze pełnoletności, możesz złożyć powództwo przeciwegzekucyjne lub zawrzeć z wierzyciel ugodę o zwolnieniu Cię z długu.

Twoja odpowiedź