Egzekucja na rzecz pełnomocnika, któremy wygasło pełnomocnictwo

Forum prawneKategoria: KomornikEgzekucja na rzecz pełnomocnika, któremy wygasło pełnomocnictwo
Avatarpoczta.grafo zapytał 1 miesiąc temu

Komornik na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym prowadzi egzekucję z mojego konta. Nakaz zapłaty z 2006 r. Wskazał wierzyciela, oraz pełnomocnika wierzyciela.

Pełnomocnik otrzymywał wpłaty od komornika jako reprezentant. Wierzyciel od 2008 r. nie prowadzi działalności i nie wniósł wniosku o ponowienie wierzytelności oraz nie wskazał pełnomocnika.

Po moim piśmie skierowanym do komornika i pełnomocnika otrzymałam wykaz od komornika o pobieranych i przekazywanych wpłatach a od pełnomocnika pismo, iż nie posiada żadnych kontaktów z wierzycielem, a jego pełnomocnictwo wygasło.

Natomiast wpłaty, jakie dokonuje komornik na jego konto – są niewłaściwe, gdyż nie prowadzi rachunku bankowego wskazanego przez komornika.

Co mam robić?

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 miesiąc temu

Witam serdecznie,

wydaje mi się, że sprawę powinien wyjaśnić komornik z pełnomocnikiem wierzyciela.

Jeśli pełnomocnik wierzyciela powołuje się na wygaśnięcie pełnomocnictwa tzn. że nie dopełnił ciążących na nim obowiązków – nie poinformował o fakcie tym komornika oraz nie rozliczył się z wierzycielem.

Myślę, że Pan jest na tyle kryty, że jest w posiadaniu zestawienia wpłat, a dokładnie kwot ściągniętych przez komornika i przekazanych przez organ egzekucyjny na rachunek poprzednio wskazany przez pełnomocnika wierzyciela.

Jeśli dług został spłacony, należy złożyć wniosek o umorzenie egzekucji, natomiast jeśli należności nie została jeszcze uregulowana, należy złożyć wniosek o zawieszenie postępowania do czasu wyjaśnienia sprawy.

Możesz Pan pobrać, któryś z przydatnych wzorów pism:

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego – wzór

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego - wzór
Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego – wzór

Wniosek o wstrzymanie lub zawieszenie egzekucji komorniczej

Wniosek-o-wstrzymanie-zawieszenie-egzekucji-komorniczej-wzor
Wniosek o wstrzymanie/zawieszenie egzekucji komorniczej

Jeśli spotka się Pan z trudnościami, należy „postraszyć” komornika złożeniem wniosku do właściwego Sądu Rejonowego o objęcie danej sprawy nadzorem, trudno bowiem uwierzyć, że przez lata wpłaty realizowane na nieaktywne konto pełnomocnika nie zostały przez bank cofnięte.

Myślę więc, że to komornik i pełnomocnik wierzyciela powinni potrudzić się, by wyjaśnić sprawę.

Odpuścić można dopiero po otrzymaniu postanowienia komornika o umorzeniu postępowania z uwagi na spłatę wierzyciela.

Twoja odpowiedź