Egzekucja ze świadczeń emerytalnych

Forum prawneKategoria: KomornikEgzekucja ze świadczeń emerytalnych
Avatarkarapyta zapytał 4 miesiące temu

Egzekucja ze świadczeń emerytalnych. Od dwóch lat jestem na emeryturze, poprzednio prowadziłem działalność gospodarczą, z której wpadłem w spory sądowe i długi. Moja emerytura brutto wynosi ok. 2.800 zł, z czego wcześniej komornik sądowy zabierał ok. 700 zł.

W tym roku zawarłem z żoną ugodę sądową o wypłatę jej alimentów w kwocie 700 zł (oczywiście z klauzulą wykonalności), którą żona złożyła w ZUS-ie.

ZUS przekazuje jej zasądzoną kwotę z ugody, ale jednocześnie w dalszym ciągu zatrzymuje kwoty na egzekucję komorniczą ponad 700 zł, w wyniku czego pozostaje mi tylko 1070 zł, czy ma takie prawo.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-BajsonPrawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 miesiące temu

Witam serdecznie,

jeśli Pana emerytura wynosi około 2 800 zł brutto miesięcznie, to do wypłaty ZUS przygotowuje około 2 335 zł. Z tej kwoty ZUS może potrącić 25% świadczenia na egzekucję długów pochodzących z wcześniej prowadzonej działalności gospodarczej oraz do 60% za zobowiązania alimentacyjne.

Aby ustalić, o jakie dokładnie kwoty chodzi w Pana przypadku, należy dokonać przeliczenia.

2 335 zł x 25%   = 583 zł

Jest to kwota, którą może zająć komornik z Pana emerytury, egzekwując długi bankowe i inne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

2 335 zł x 60% = 1 401 zł

Jest to kwota, którą ZUS może potrącić z Pana emerytury tytułem zobowiązań alimentacyjnych.

2 335 zł x 40% = 934 zł

Jest to kwota, która bezwzględnie musi zostać Panu wypłacona z emerytury także przy realizacji zbiegu egzekucji alimentacyjnej z egzekucją innych zobowiązań.

Jeśli ZUS dokonuje potrąceń na rzecz Pana żony w kwocie 700 zł, a drugie 700 zł przekazuje komornikowi, to w Pana dyspozycji w moim wyliczeniu powinno pozostać właśnie 935 zł.

Zatem wszystko przebiega prawidłowo. Kwota wyliczona przeze mnie jest nawet niższa od tej, którą sam Pan podał. Zapewne dlatego, że wskazał Pan przybliżoną kwotę świadczenia na 2 800 zł brutto, a w rzeczywistości jest ono nieco wyższe.

Niemniej jednak wydaje się, że ZUS dokonuje prawidłowych potrąceń.

Jeśli środki, które pozostają w Pana dyspozycji, nie wystarczają na pokrycie bieżących wydatków, należy postarać się o zmianę ugody i obniżenie świadczeń alimentacyjnych.

Podobne wątki:

Twoja odpowiedź