Czy hospicjum zabiera emeryturę?

Kategoria: RóżneCzy hospicjum zabiera emeryturę?
Marcin zapytał 10 miesięcy temu

Moja mam trafiła do hospicjum, jej stan fizyczny nie pozwala jej samej funkcjonować, jeśli natomiast chodzi o zdrowie psychiczne, to jest ok, mama rozumuje i mówi. Mama, idąc do hospicjum zostawiła mieszkanie, które trzeba opłacać oraz inne rachunki, gdzieś właśnie przeczytałem, że ZUS przejmuje emeryturę, jeśli emeryt trafi do hospicjum, czy to prawda?

Czy hospicjum zabiera emeryturę? jeśli tak, to ze swoich pieniędzy będę musiał opłacać wszystkie rachunki mamy? media, czynsz i inne stałe opłaty? bardzo proszę o szybką poradę prawną. Marcin.

5 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Witaj Marcinie,

Twoja wiedza na temat pobytu mamy w hospicjum i przysługującego jej świadczenia emerytalnego mija się z prawdą.

Musisz wiedzieć, że jeśli mama przebywa w hospicjum, które ma kontrakt z NFZ, czyli w tzw. hospicjum państwowym, to jej pobyt w danej placówce jest nieodpłatny.

Mama zatrzymuje prawo do emerytury i świadczenie powinno być nadal przekazywane przez ZUS w takiej samej formie jak dotychczas. Problem może wiązać się jedynie z odbiorem pieniążków.

Warto więc uzyskać dyspozycję do wypłaty i tę złożyć w ZUS-ie. Możesz również poprosić mamę o dyspozycję do rachunku bankowego, na który wpływa świadczenie. Z pieniążków mamy będziesz mógł opłacić rachunki i czynsz za mieszkanie.

Jeśli obawiasz się przyszłości, a mama jest w pełni władz umysłowych, możesz poprosić ją o przepisanie mieszkania. Warto również pomyśleć o wynajmie mieszkania. Taki krok pozwoli zdobyć dodatkowy zarobek.

Jeżeli mama będzie przebywać w hospicjum przez dłuższy czas lub już do końca swych dni, można wystąpić do sądu o ustanowienie zarządu nad jej majątkiem. Zwróć uwagę również na możliwość, jaką daje ubezwłasnowolnienie osoby chorej – częściowe lub całkowite w zależności od sytuacji.

Na koniec napiszę jeszcze, że należy odróżnić hospicjum od tzw. DPS-u. Domy Pomocy Społecznej są ośrodkami odpłatnymi. Sam pensjonariusz pokrywa część opłaty związanej z jego pobytem w wysokości 75% przysługującego mu świadczenia.

W jego dyspozycji pozostaje jedynie 25% renty lub emerytury. Natomiast nieuregulowaną część opłaty za pobyt w DPS-ie zobowiązana jest pokryć najbliższa rodzina podopiecznego lub właściwa gmina.

Jeśli interesuje Cię ten wątek, przeczytaj: Pismo o zwolnienie z opłaty za pobyt w DPS – WZÓR

Jeśli Twoja mama rzeczywiście przebywa w hospicjum, a nie w Domu Pomocy Społecznej posiadając odpowiednie umocowanie – dostęp do jej rachunku bankowego lub dyspozycję do wypłaty świadczenia z ZUS będziesz mógł pobrać mamy emeryturę i z niej uregulować opłaty związane z mieszkaniem.

Marcin odpowiedział 10 miesięcy temu

Witam, a jak napisać upoważnienie do odbioru emerytury? czy można np. gdzieś pobrać wniosek o przekazywanie emerytury przez listonosza? do kogo należy się zwrócić? do ZUS-u czy do Poczty Polskiej?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

W kwestii pełnomocnictw zapraszam do przeczytania poradnika:

hospicjum-a-emerytura

Bercik odpowiedział 8 miesięcy temu

Potwierdzam. Pobyt w hospicjum nie jest odpłatny, jeśli hospicjum ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, to pobyt pacjenta jest bezpłatny. Zresztą nie tylko pobyt ale i koszty leczenia są refundowane przez NFZ. Często hospicja organizują różne akcje charytatywne z których dochód w 100% przeznaczony jest na utrzymanie pacjentów w ośrodku. Inna sprawa to hospicjum domowe i koszty leków i środków pomocniczych:
hospicjum-domowe-kto-ponosi-koszty-leczenia

Basia odpowiedział 6 miesięcy temu

Witam, poszukuję właśnie informacji, czy osoba która korzysta z opieki paliatywnej traci prawo do emerytury, to co przeczytałam napawa mnie optymizmem, ponieważ małżonek właśnie trafił do hospicjum, utrzymujemy się obecnie tylko z jego emerytury. Małżonek musi niestety korzystać z opieki paliatywnej, ponieważ sama jestem schorowana i nie radziłam już sobie ze sprawowaniem opieki nad nim.

Twoja odpowiedź