Firma Texcare usługi księgowe naliczyła mi opłatę 1200 zł bez podpisania umowy

Forum prawneKategoria: DługiFirma Texcare usługi księgowe naliczyła mi opłatę 1200 zł bez podpisania umowy
Użytkownik zapytał 5 lat temu

Firma Texcare usługi księgowe naliczyła mi opłatę 1200 zł bez podpisania umowy. Po rozmowie telefonicznej podobno zostałem ich klientem, rozmowa miała formę naciągnięcia mnie na ich usługi, na chwilę obecną przekazali moje dane osobowe bez mojego pozwolenia, gdyż nic z nimi nie podpisałem jakiejś dziwnej firmie windykacyjnej, która dzwoni do mnie z zastrzeżonych numerów, pozdrawiam Mirosław.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 5 lat temu

Witaj,

prawdopodobnie dałeś się wciągnąć w zawarcie tzw. umowy na odległość – przez telefon. Nawet nie byłeś świadom, kiedy w rozmowie telefonicznej podałeś wszelkie dane niezbędne do zawarcia umowy i wyraziłeś na nią zgodę.

Niestety, jeśli działałeś w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to nie podlegasz takiej samej ochronie prawnej, jak konsument, czyli osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej i firma Texcare nie musiała dostarczyć Ci umowy na trwałym nośniku, byś mógł się z nią zapoznać. Zatem to, że nie podpisałeś umowy, nie znaczy, że nie doszło do jej zawarcia.

Jednakże każda umowa powinna być zawarta w sposób wyraźny, a nie dorozumiany, czyli każda ze stron powinna mieć świadomość powstałych praw i obowiązków.

Ty podnosisz, że o fakcie zawarcia umowy – skorzystaniu z usług danej firmy nie wiedziałeś. Co więcej, księgowość Texcare nie świadczył dla Ciebie żadnych usług.

Możesz więc próbować uchylić się od obowiązku zapłaty naliczonych kwot. Sprawa będzie wymagać od Ciebie jednak pewnego zaangażowania.

Przede wszystkim zasadnym będzie pismo o zaniechanie naliczanie bezprawnych opłat. W piśmie należy podnieść, że nie łączy Cię z firmą Texcare żadna umowa i nigdy z usług firmy nie korzystałeś.

Ponadto powinieneś żądać zaniechania dalszej windykacji, pod rygorem skierowania skargi do UOKiK, a w przypadku kolejnych telefonów z zastrzeżonych numerów z żądaniem zapłaty złożenie zawiadomienia do organów ścigania.

Nadto warto rozważyć pismo z żądaniem zaprzestania bezprawnego przetwarzania danych osobowych również pod rygorem złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

Mam nadzieje, że takie działania zatrzymają windykację długu, który powstał za niezrealizowaną usługę.