Ile czasu ma komornik na poinformowanie dłużnika o zakończeniu egzekucji?

Forum prawneKategoria: KomornikIle czasu ma komornik na poinformowanie dłużnika o zakończeniu egzekucji?
Użytkownik zapytał 5 lat temu

Witam. Ile czasu ma komornik na poinformowanie dłużnika o zakończeniu egzekucji? Według komornika w październiku spłaciłem całą należność, ale zostały tylko jakieś koszty komornicze.

W listopadzie nadal mam potrącenie komornicze. Czy obowiązuje komornika jakiś okres czasu, w którym musi poinformować dłużnika o zakończeniu egzekucji? Dziękuję bardzo.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 5 lat temu

Witam, problem, który podnosisz, jest dość częstym, bowiem przepisy mówiące o postępowaniu egzekucyjnym nie podając terminów w czasie, których komornik obowiązany jest dokonać pewnych czynności.

Tempo pracy komornika zależy zazwyczaj od ilości spraw, które ma na stanie oraz ilości osób dla niego pracujących. Musisz wiedzieć, że największe kancelarie komornicze w Polsce każdego roku przyjmują setki tysięcy nowych egzekucji.

Wracając jednak do Twojej sprawy, to wydaje mi się, że zasadne będzie podjęcie kontaktu z kancelarią komorniczą. Przede wszystkim musisz zadbać o zdjęcie zajęcia z wynagrodzenia za pracę, tak by w kolejnym okresie rozliczeniowym otrzymać już pełną pensję.

W tym celu możesz spróbować skontaktować się z komornikiem telefonicznie. Jednak wiem z doświadczenia, że dłużnicy dość często mają problem z uzyskaniem informacji o swojej sprawie.

Możesz więc przesłać do komornika pismo z żądaniem rozliczenia egzekucji i udzielenia wyjaśnień w sprawie oraz drugie pismo z wnioskiem o zdjęcie zajęcia z wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego oraz innych składników majątku.

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia wynagrodzenia

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia wynagrodzenia

wniosek-do-komornika-o-zwolnienie-spod-zajecia-konta-bankowego-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego WZÓR

We wniosku o zwolnienie wynagrodzenia możesz wskazać, że nieściągnięte do tej pory opłaty zobowiązujesz się pokryć, dokonując bezpośrednio wpłaty na rachunek komornika.

Podsumowując:

Choć przepisy o egzekucji nie wskazują terminów, w których komornik powinien podjąć konkretne czynności, to powinny być one wykonane w normalnym trybie, który nie wywoła negatywnych konsekwencji dla dłużnika.

Przewlekłość postępowania, brak postanowienia o umorzeniu postępowania po zaspokojeniu wierzyciela, czy brak zwolnienia spod zajęcia pensji, dłużnik może zaskarżyć, składając skargę na czynność komornika.

Skarga na czynności komornika – wzór

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór