Jak długo jest ważny operat szacunkowy nieruchomości?

Forum prawneKategoria: KomornikJak długo jest ważny operat szacunkowy nieruchomości?
B. zapytał 4 lata temu

Witam.

We wtorek mam komorniczą licytację domu. Od czerwca do teraz dwukrotnie zwracałem się do komornika o nową wycenę (stara z lutego 2017), komornik odpisał, że nic się nie zmieniło i nie ma podstaw do przeprowadzenia nowej wyceny nieruchomości, stąd pytanie: ile jest ważna wycena nieruchomości przez komornika (operat szacunkowy)?

Dom jest wyceniony na 244 300 zł, a teraz przy drugiej licytacji komornik chce sprzedać dom za 162 000 zł. Podobne domy w mojej miejscowości kosztują 340 do 390 tys. zł.

Ponadto żona moja jest obłożnie chora, niezdolna do samodzielnej egzystencji i cały dom jest dostosowany do jej potrzeb.

Proszę bardzo o radę i pomoc. B.

2 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witam serdecznie,

w myśl zasadzie wyrażonej w art. 948 kpc. oszacowania nieruchomości dokonuje powołany przez komornika biegły uprawniony do szacowania nieruchomości na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli jednak nieruchomość była w okresie sześciu miesięcy przed zajęciem oszacowana dla potrzeb obrotu rynkowego i oszacowanie to odpowiada wymogom oszacowania nieruchomości w egzekucji z nieruchomości, nowego oszacowania nie dokonuje się.

Jeżeli wniosek o wszczęcie nowej egzekucji złożono w terminie trzech lat od daty umorzenia postępowania, w którym dokonano opisu i oszacowania nieruchomości, komornik dokona nowego opisu i oszacowania tylko na wniosek wierzyciela lub dłużnika. Dłużnik może złożyć taki wniosek w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia mu wezwania do zapłaty, o czym należy go pouczyć przy doręczeniu wezwania.

Jak Pan widzi, zgodnie z zasadami prowadzenia postępowania egzekucyjnego z nieruchomości komornik był zobowiązany przychylić do Pana wniosku o nową wycenę. Być może Pana wniosek nie spełniał wymogów pisma procesowe, a może zwracał się Pan do komornika wyłącznie ustnie lub nie podał nam Pan, że biegły zaktualizował operat i zostawił cenę, jak w poprzedniej wycenie.

Dziś pisze Pan, że egzekucja odbędzie się już we wtorek. Zatem nie ma raczej sposobu, by ją zatrzymać. Zapewne terminy do zaskarżenia czynności egzekucyjnych już minęły.

Jeśli jednak czuje Pan krzywdę, doradzam skargę na czynność komornika. Może Pan również spotkać się z Prezesem Sądu, przy którym działa komornik i spróbować wyjaśnić sprawę, podając zaistniałe okoliczności oraz podnosząc, że komornik pominął Pana wniosek o zaktualizowanie wyceny z 2017 roku.

Odnośnie ceny, to rzeczywiście przy kolejnej licytacji, jest ona znacznie niższa. Najniższa suma, za którą nieruchomość można nabyć na pierwszej licytacji (cena wywołania), wynosi trzy czwarte sumy oszacowania. Przy drugiej licytacji cena wywołania stanowi dwie trzecie sumy oszacowania.

Mam nadzieje,  że interwencja w sądzie pomoże, a jeśli nie to liczę, że nie znajdzie się osoba zainteresowana zakupem Państwa domu. Jeśli tak będzie, to na przyszłość, radzę zaskarżać czynności komornika, z którymi się Pan nie zgadza, składając oficjalne pisma, w ustawowym terminie.

Skarga na czynności komornika – wzór

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości

skarga-dluznika-na-opis-i-oszacowanie-nieruchomosci-wzor-pdf-doc

Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości wzór

mistiko odpowiedział 4 lata temu

Witam, otrzymałam list, a raczej dwa listy od komornika o wyznaczonej dacie drugiej licytacji komorniczej nieruchomości. W jednym między innymi komornik informuje, że postępowanie komornicze jest zawieszone i może zostać umorzone, jeśli przekażę mu do kancelarii postanowienie sądu. W drugim zaś piśmie komornik informuje jedynie, że 20 lutego odbędzie się druga licytacja nieruchomości. Moje pytanie jest takie: jeśli drugi wierzyciel zostanie spłacony i wycofa sprawę, to co z pozostałymi wierzycielami? którzy nie wystąpili z wnioskiem, czy wycofanie sprawy wstrzyma działania komornika? Drugie pytanie: czy można licytować mieszkanie jeśli poszczególne sumy są nieznaczne w porównaniu do wartości mieszkania? Trzecie pytanie: czy na obecnym etapie można podważyć wartość nieruchomości z operatu? z tego co pamiętam, operat szacunkowy robiony był na wniosek pierwszego wierzyciela pod koniec 2018 r. Licytacja nieruchomości była w maju 2019 r. Czy jest jakaś szansa na powstrzymanie licytacji komorniczej?