Jak napisać odwołanie do MOPS w sprawie płacenia za DPS za matkę?

Forum prawneKategoria: RóżneJak napisać odwołanie do MOPS w sprawie płacenia za DPS za matkę?
Aneta zapytał 1 rok temu

Jak napisać odwołanie do MOPS w sprawie płacenia za DPS za matkę? Wychowałam się w domu dziecka, mam odpisy wyroku o ograniczeniu władzy przez rodziców. Matką przebywa w DPS i MOPS wystąpił o płacenie za jej pobyt. Co mogę zrobić jak się odwołać od tej decyzji? Ojciec nie żyje. Z rodzeństwem nie mam żadnego kontaktu. Odmówiłam przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w tej sprawie.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witaj serdecznie,

wydaje mi się, że sprawę można bardzo łatwo rozwiązać. Należy podjąć kontakt z organem prowadzącym postępowanie o ściągnięcie opłaty za pobyt mamy w DPS celem dokonania zgłoszenia, że należysz do tej kategorii osób, które z mocy prawa nie ponoszą odpowiedzialności za przedmiotową opłatę.

Należy powołać się na regulacje przepisów ustawy o pomocy społecznej, a konkretnie art.  64 pkt 5 zgodnie z którym:

Osoby wnoszące opłatę lub obowiązane do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej można zwolnić z tej opłaty częściowo lub całkowicie, na ich wniosek, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w szczególności jeżeli osoba obowiązana do wnoszenia opłaty lub jej rodzic przebywała w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, na podstawie orzeczenia sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej osobie kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańcowi domu.

Dodatkowo należy przedłożyć organowi prowadzącemu postępowanie odpisy wyroków pozbawiających mamę władzy rodzicielską lub inne dokumenty traktujące o tym, że byłaś wychowanką domu dziecka.

Dodatkowo należy odpowiedzieć na wszelkie pytania organu – wydanie decyzji musi być bowiem poprzedzone przeprowadzeniem odpowiedniego wywiadu rodzinnego.

Myślę, że po zakończeniu postępowania zostanie wydana decyzji na Twoją korzyść. Jeśli stanie się inaczej, należy dokonać jej zaskarżenia.

Życzę powodzenia!

Przydatne wzory pism:

Wniosek o zwolnienie z opłat za DPS wzór

Wniosek-o-zwolnienie-z-oplat-za-DPS-wzor-doc-pdf

Wniosek o zwolnienie z opłat za DPS wzór

Warto przeczytać:

Twoja odpowiedź

1 + 19 =