Jak napisać ugodę dłużnik-wierzyciel? żeby zatrzymać egzekucję komorniczą?

Forum prawneKategoria: DługiJak napisać ugodę dłużnik-wierzyciel? żeby zatrzymać egzekucję komorniczą?
AvatarK.K. zapytał 10 miesięcy temu

Witam serdecznie,

Kilka lat wstecz, z przyczyn osobistych (głównie brak zatrudnienia lub niestabilność zatrudnienia, rozwód) narobiłem sobie długów z różnego tytułu. Chciałbym je pospłacać, dlatego piszę do Pani o poradę w sprawie największego zadłużenia wobec Idea Getin Leasing. Jest to kwota na pewno ponad 30 000,00.

Korespondencja ma się odbywać z kancelarią Hyperion, która reprezentuje wierzyciela. Napisali mi, abym przysłał propozycję ugody, dlatego piszę do Pani w tej sprawie.

Chciałbym, aby ugoda zawierała paragrafy dotyczące umorzenia odsetek, spłaty w comiesięcznych ratach nie niższych niż 1000,00 oraz wycofanie egzekucji komorniczej.

Czy jest możliwa taka ugoda oraz jak ją napisać? Czy Pani może taką umowę przygotować? Pozdrawiam. Krzysztof K.

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Panie Krzysztofie,

wątpię, by kancelaria zajmująca się windykacją Pana długu, pozostawiła w Pan gestii przygotowania właściwej ugody.

Wydaje mi się bardziej, że windykacji chodzi o przedstawienie przez Pana warunków spłaty, a dokładniej określenie się, na jaką kwotę może opiewać spłata, czy chce Pan spłacić dług w ratach, czy jednorazowo i czy wnosi o częściowe umorzenie należności głównej, kosztów ubocznych, bądź odsetek.

Takie stanowisko kancelarii Hyperion jest uzasadnione w sytuacji, kiedy dług jest dość stary, czy trudny do ściągnięcia. Jeśli przez lata poprzednie wierzyciel wszczynał bezskuteczne egzekucje, dziś jakikolwiek stanowisko z Pana strony może go zadowalać, dlatego ja przygotowując propozycję spłaty (oczywiście biorąc pod uwagę historię danej wierzytelności), zaproponowałabym umorzenie części długu, odsetek, kosztów.

W propozycji spłaty należności może Pan napisać w punktach, że:

  1. Dłużnik zobowiązuje się spłacić należność w miesięcznych ratach w wysokości nie niższej niż 1 000 zł, płatnych do 30 dnia każdego miesiąca, na rachunek podany przez wierzyciela. Pierwsza wpłata nastąpi do dnia 30 maja 2020 roku.
  2. Wpłacone kwoty w 100% księgowane będą przez wierzyciela na poczet spłaty należności głównej.
  3. Po uregulowaniu należności głównej wierzyciel umorzy dłużnikowi należne odsetki, koszty postępowania i inne wydatki poniesione przez wierzyciela.
  4. Z dniem zawarcia umowy wierzyciel zobowiązuje się złożyć wniosek o wycofanie egzekucji komorniczej prowadzonej na jego wniosek przeciwko dłużnikowi.

Jeśli prześlę Pan do kancelarii zajmującej się długiem tak przygotowane pismo, zapewne w krótkim czasie ktoś ze strony wierzyciela skontaktuje się z Panem i poda warunki ugody.

Jestem jednak przekonana, że jej podpisanie nastąpi na formularzu przygotowanym przez drugą stronę i zapisy umowy będą znacznie bardziej rozbudowane.

Życzę jednak powodzenia i udanych negocjacji.

Przydatne wzory pism:

Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór

Umowa-ugody-dluznik-wierzyciel-wzor-doc-pdf
Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór

Warto przeczytać:

Twoja odpowiedź