Ugoda z wierzycielem i tocząca się egzekucja komornicza

Forum prawneKategoria: KomornikUgoda z wierzycielem i tocząca się egzekucja komornicza
Użytkownik zapytał 5 lat temu

Witam. Bardzo bym prosiła o pomoc, ponieważ w tej kwestii nie wiem co robić, chodzi o porozumienie i ugodę z wierzycielem (z bankiem).

Odziedziczyłam 7 lat temu po zmarłym rodzicu dług, nawet o tym nie wiedząc, ale takie jest prawo, dług jest zaciągnięty w Kasie Stefczyka.

W tej chwili jest to ok. 80 tys. zł., chcę w końcu zacząć to spłacać i iść na ugodę z wierzycielem, płacąc w miesięcznych ratach tyle, co mogę. Zaznaczę, że mam na swoim rachunku egzekucję komorniczą za ten odziedziczony dług.

Mam pytanie: czy pisać do komornika, czy do Kasy Stefczyka? czy do działu windykacji Stefczyka? i jakie dane moje muszę podać w piśmie? czy w ogóle możliwa jest ugoda z wierzycielem w trakcie egzekucji komorniczej?

Będę wdzięczna za odpowiedź.

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 5 lat temu

Witaj Ramona, ugoda z wierzycielem w trakcie toczącej się egzekucji komorniczej, to jak najbardziej dobry pomysł! dlaczego?

Ponieważ podpisując porozumienie/ugodę z komornikiem unikniesz wysokich kosztów egzekucyjnych, bo komornik nie będzie musiał angażować się już w wyegzekwowanie od Ciebie należności.

Podpisana ugoda między dłużnikiem i wierzycielem to także umorzenie toczącego się wobec Ciebie postępowania egzekucyjnego, co wiązać się będzie ze zwolnieniem zajętego konta bądź wynagrodzenia lub innego świadczenia spod zajęcia.

Poniższy wzór ugody dłużnik wierzyciel zawiera formułkę, dzięki której wierzyciel zmuszony będzie egzekucję umorzyć tuż po podpisaniu przez niego ugody, zabezpieczy to Twoje interesy, aby nie doszło do sytuacji, w której spłacasz raty bezpośrednio na konto wierzyciela, a komornik dodatkowo prowadzi wobec Ciebie egzekucję komorniczą.

Ugoda z wierzycielem

Umowa-ugody-dluznik-wierzyciel-wzor-doc-pdf

Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór

Dodam jeszcze, że po zawarciu ugody, egzekucja może zostać zawieszona bądź umorzona (nie ma to dla dłużnika różnicy) jedynie na wniosek wierzyciela.

Jeżeli wierzyciel mimo zawarcia ugody z dłużnikiem nie ograniczy egzekucji (wierzyciel do zawieszenia lub umorzenia egzekucji jest zobowiązany, o ile wynika to z treści zawartej ugody), wówczas możesz złożyć powództwo przeciwegzekucyjne, podnosząc niewywiązanie się wierzyciela z warunków ugody.

Sąd wtedy po rozpoznaniu sprawy egzekucję sam zawiesi.

Wiem jednak, że jeśli warunki ugody odpowiadają i dłużnikowi i wierzycielowi, to egzekucja umarzana lub zawieszona zostaje dość szybko i spłata długu przebiega z pominięciem komornika.

Podsumowując: ugoda z wierzycielem w trakcie egzekucji komorniczej jest jak najbardziej możliwa!