Ugoda z wierzycielem i zawieszona egzekucja a nowy komornik

Forum prawneKategoria: KomornikUgoda z wierzycielem i zawieszona egzekucja a nowy komornik
AvatarWolb zapytał 1 rok temu

Mam zawieszoną egzekucję komorniczą ze wszystkich składników majątku – ugoda z wierzycielem. Zwolnione mam tylko konto bankowe – ugodę nadal spłacam. Pojawił się drugi komornik – zajął mi to zwolnione spod egzekucji konto bankowe, próbuje zając wynagrodzenie – czy robi to zgodnie z prawem? czy powinien przekazać sprawę pierwszemu komornikowi?

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witam,

na tym etapie postępowania egzekucyjnego, trudno zarzucić drugiemu komornikowi jakichkolwiek naruszeń i działań niezgodnych z procedurą egzekucyjną.

Przede wszystkim zasadą kodeksową jest reguła, że nie może mieć miejsce jednoczesne zajęcie tego samego składnika majątku dłużnika przez dwóch komorników.

Dziś jednak, skoro konto bankowe zostało zwolnione przez pierwszego komornika, na wniosek wierzyciela o zawieszenie egzekucji, drugi komornik może śmiało dokonać jego zajęcia rachunku bankowego i realizując zajęcie prowadzić dalszą egzekucją.

Sytuacja zmieni się, dopiero kiedy dojdzie do zbiegu zajęcia z wynagrodzenia za pracę. Tu jednak pracodawca musi skierować do drugiego komornika pismo z informacją, że potrącenia nie mogą być realizowane, bowiem egzekucję z pensji dłużnika prowadzi już inny komornik.

Dopiero będąc w posiadaniu powyższych informacji, drugi komornik może prowadzić dalszą egzekucję,  z rachunku bankowego dłużnika lub innych niezajętych składników majątku dłużnika, lub przekazać postępowanie komornikowi, który pierwszy dokonał zajęcia.

Na ten moment, tak jak napisałam, podjęte przez drugiego komornika działania wydają się być właściwe.

Przydatne wzory pism:

Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór

Umowa-ugody-dluznik-wierzyciel-wzor-doc-pdf
Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór

Wniosek o wstrzymanie lub zawieszenie egzekucji komorniczej

Wniosek-o-wstrzymanie-zawieszenie-egzekucji-komorniczej-wzor
Wniosek o wstrzymanie/zawieszenie egzekucji komorniczej

Warto przeczytać:

Twoja odpowiedź