Umowa zlecenie i ugoda z wierzycielem czy z komornikiem?

Witam. Kilka dni temu komornik sądowy zajął mi częściowo dwa konta bankowe. Na jedno konto komornik założył blokadę, gdzie mam określoną kwotę wolną od zajęcia (1360 zł), a z drugiego konta, na które dostaje wypłatę, komornik już zajął mi środki z wypłaty przekraczające 1650 zł. Pracuję na umowę zlecenie i słyszałam, że komornik z takiej umowy może zająć nawet 100% wynagrodzenia.

Żeby do tego nie dopuścić, chciałabym się poradzić czy jest jakiś sposób na rozłożenie długu na raty? bez blokady kont bankowych, np. poprzez ugodę z komornikiem lub wierzycielem. Nie mam jednak dostępu do korespondencji, którą komornik pewnie do mnie wysłał, ani żadnej innej i nie wiem, kto jest wierzycielem, sąd czy urząd miasta (zadłużenie za mieszkanie socjalne).

Moje pytanie brzmi: co powinnam zrobić w tej sytuacji? Postarać się o ugodę z komornikiem? Dowiedzieć się kto jest wierzycielem i starać się o ugodę z wierzycielem?


Witaj serdecznie! już na samym wstępie pragnę wyjaśnić, iż rzeczywiście masz rację, pisząc, że wynagrodzenie za prace zlecone podlega zajęciu w pełnej wysokości. Jednakże nie jest tak zawsze.

Umowa zlecenie a komornik

umowa-zlecenie-ugoda-z-komornikiem-ugoda-z-wierzycielem

Kiedy dochód z pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenia stanowi jedyne źródło utrzymania dłużnika oraz ma charakter powtarzalny i stały (wypłacane jest co miesiąc tak jak pensja pracownika zatrudnionego w ramach stosunku pracy i przez określony już okres) podlega ochronie przed zajęciem do wysokości minimalnej płacy zasadniczej określonej na dany rok.

W 2019 roku kwota wolna od zajęcia z wynagrodzenia to 2 250 zł brutto, czyli 1 633,78 zł na rękę.

Powyższe wynika z regulacji zawartej w art. 87 kodeksu pracy w brzmieniu: wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, w związku z przepisem art. 833 § 2 kodeksu postępowania cywilnego.

Co robić, gdy komornik zajął całe wynagrodzenie z umowy zlecenie? w tym przypadku należy wysłać do komornika poniższe oświadczenie:

oswiadczenie-dla-komornika-ze-umowa-zlecenie-to-jedyne-i-powtarzalne-zrodlo-dochodu-wzor-pdf-doc

Oświadczenie dla komornika, że umowa zlecenie to jedyne i powtarzalne źródło dochodu

Po otrzymaniu przez komornika takiego pisma będzie on zobowiązany stosować się do kwoty wolnej w wysokości minimalnej krajowej.

Kwota wolna od zajęcia przy egzekucji długów

Kwota wolna od potrąceń nie może być zajęta w toku prowadzonej przez komornika egzekucji, bez względu na to, czy potrącenia dokonuje zobowiązany przez organ egzekucyjny, pracodawca dłużnika, czy bank, po tym, jak zarobek dłużnika trafia na zajęte konto bankowe.

Natomiast jeżeli chodzi o zajęcie rachunku bankowego przez komornika, to i w tym przypadku przy egzekucji należności innych niż alimentacyjne występuje kwota wolna od zajęcia, która wynosi 75% płacy minimalnej brutto.

Kwota wolna od zajęcia dotyczy wszystkich rachunków dłużnika, nie zaś każdego z osobna. Kiedy więc dochodzi do zajęcia rachunku bankowego dłużnika, ten słusznie może obawiać się, że każdy wpływ ponad kwotę wolną od zajęcia w danym miesiącu może zostać przez bank zablokowany i przekazany komornikowi.

Mając powyższe na uwadze, bardzo słusznie rozważasz możliwość porozumienia się z wierzycielem, ewentualnie z komornikiem.

Jak ustalić, jakiego długu dotyczy egzekucja i kto jest wierzycielem?

Skoro jednak korespondencja komornicza nie trafia do ciebie i nie wiesz jakiego długu postępowanie egzekucyjnego dotyczy, najprościej ustalisz to, kontaktując się z komornikiem.

Wiesz o zajęciu rachunku, domniemywam, że jesteś właścicielką konta internetowego. Po zalogowaniu się więc w bankowości elektronicznej jesteś w stanie odnaleźć informacje na temat zajęcia – sygnaturę akt sprawy oraz dane komornika.

Mając informację, który komornik zajął konto bankowe, możesz, korzystając z wyszukiwarki internetowej znaleźć kontakt do jego kancelarii komorniczej. Jeśli jest to kancelaria niedaleko twojego miejsca zamieszkania, warto udać się na rozmowę z komornikiem.

Jeśli jednak jest to komornik, do którego nie będziesz w stanie dojechać, możesz wykonać telefon i zapytać jakiej sprawy zajęcie komornicze dotyczy, w jakiej wysokości jest dług oraz kto jest wierzycielem. Warto również wskazać komornikowi prawidłowy adres do doręczeń, tak aby docierała do ciebie cała korespondencja w sprawie.

Ugoda z komornikiem o zwolnienie rachunku bankowego spod egzekucji

Odnośnie do samego zawarcia ugody z komornikiem, to jest ona oczywiście możliwa. Sprawa trafiła już do komornika więc i z nim możesz rozmawiać w przedmiocie ewentualnych wpłat miesięcznych na poczet spłaty długu.

Masz również prawo wnosić, o zdjęcie blokady z kont bankowych podnosząc, że nie trafiają na nie inne wpływy niż zajęte już wynagrodzenie za pracę. Wykazując np. wydrukiem z rachunku bankowego z ostatnich kilku miesięcy, że tak jest w rzeczywistości, masz wtedy szansę na to, że komornik zwolni twoje rachunki bankowe. Posłuż się poniższym wzorem pisma:

Wniosek o zwolnienie konta bankowe spod zajęcia

wniosek-do-komornika-o-zwolnienie-spod-zajecia-konta-bankowego-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego WZÓR

Ugoda z wierzycielem o cofnięcie egzekucji

Jeżeli chodzi natomiast o ugodę w przedmiocie spłaty długu z wierzycielem, to również warto o taką się starać. Dobra propozycja z twojej strony może skutkować cofnięciem wniosku egzekucyjnego, co byłoby najlepszym dla ciebie rozwiązaniem.

Pamiętaj, że za postępowanie egzekucyjne (koszty egzekucji, wynagrodzenie komornika) przyjdzie ci słono zapłacić. Dlatego, jeśli udałoby ci się porozumieć z wierzycielem i doprowadzić do podpisania ugody dłużnik-wierzyciel, i aby ten złożył wniosek o zawieszenie egzekucji lub nawet cofnął egzekucję, to da ci to możliwość zaoszczędzenia sporej kwoty.

Dlatego radzę ci, nie zwlekaj, tylko jak najszybciej spróbuj zawszeć ugodę z wierzycielem, poniżej załączam sprawdzony wzór ugody dłużnik wierzyciel:

Umowa-ugody-dluznik-wierzyciel-wzor-doc-pdf

Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór

Wniosek o umorzenie długu za mieszkanie socjalne

Co więcej, chcę ci powiedzieć, że jeśli twój dług jest zaległością czynszową, to szansa dogadania się z organem gminy jest większa niż z każdym innym wierzycielem. Zastanów się – może warto wybrać się do urzędu i porozmawiać w przedmiocie dobrowolnej spłaty długu. Pomyśl, na jakie raty i w jakiej wysokości jest cię stać, by móc sukcesywnie spłacać zaległości za mieszkanie socjalne z pominięciem komornika.

Podsumowanie

Ugoda z wierzycielem będzie najlepszym rozwiązaniem i bez wątpienia pozwoli ci szybciej wyjść z długów. Spłata zadłużenia przez komornika natomiast może znacznie przeciągnąć się w czasie, tym bardziej, jeśli wpłaty będą niewielkie – pamiętaj o odsetkach, które stale rosną oraz opłatach egzekucyjnych.

Jeśli twoim wierzycielem jest gmina, masz szansę starać się o umorzenie odsetek, częściowe, a nawet całkowite umorzenie długu czynszowego, lub rozłożenie długu na raty. Nic nie zadzieje się jednak z urzędu. To ty musisz podjąć właściwe kroki i dotrzeć do osób, które w danym urzędzie są odpowiedzialne za lokale socjalne i złożyć stosowny wniosek:

Prośba-o-rozłożenie-na-raty-zadłużenia-z-tytułu-czynszu

Prośba o rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu czynszu

wniosek-o-umorzenie-długu-za-mieszkanie-wzor-pdf-doc

Wzór wniosku o umorzenie zadłużenia czynszowego

Jeżeli twój dług pochodzi z innego tytułu to i tak warto starać się o zawarcie ugody z wierzycielem. Działaj więc, a ja życzę ci powodzenia!

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze