Jak napisać wniosek o zmniejszenie etatu po macierzyńskim?

Forum prawneKategoria: Wzór pismaJak napisać wniosek o zmniejszenie etatu po macierzyńskim?
Aśka Janowczyk zapytał 2 lata temu

Jak w temacie wątku, jak napisać wniosek do pracodawcy o zmniejszenie etatu po macierzyńskim? Słyszałam, że zdecydowanie się na zmniejszenie wymiaru etatu po zakończeniu urlopu macierzyńskiego to całkiem dobry krok, bo pracodawca nie może nas zwolnić i można połączyć pracę z wychowaniem dziecka.

PS. ponoć z prawa do zmniejszenia etatu może skorzystać tylko jedna osoba (ojciec lub matka dziecka). Pytanie tylko jak prawidłowo napisać podanie o zmniejszenie wymiaru etatu po urlopie macierzyńskim?

5 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Dzień dobry,

faktycznie – obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego to świetny pomysł. Prawo to przysługuje każdej osobie, która uprawniona jest do skorzystania z wolnych dni w ramach urlopu wychowawczego (jasno o tym mówi art. 186(7) oraz art. 186(8) Kodeksu pracy.

Gotowy do wypełnienia wzór wniosku pobierzesz poniżej:

Wniosek o zmniejszenie etatu po macierzyńskim wzór

wniosek-o-zmniejszenie-etatu-po-macierzynskim-wzor-pdf-doc

Wniosek o zmniejszenie etatu po macierzyńskim wzór

Najczęściej wybierane jest zmniejszenie wymiaru pracy po macierzyńskim do 7/8 etatu, dodatkowo kobiety mogą łączyć 7/8 wymiaru etatu z dwiema przerwami na karmienie piersią po 30 minut każda. Zatem nie dość, że praca trwa 7 godzin dziennie, to jeszcze odliczając przerwę na karmienie piersią, pracownica będzie pracować jedynie 6 godzin dziennie.

Warto jednak wspomnieć, że podanie o zmniejszenie etatu po macierzyńskim może obejmować maksymalnie 35 miesięcy (odpowiednik pełnego wymiaru urlopu wychowawczego).

Wspomnę także, że na zmniejszenie wymiaru etatu po macierzyńskim pracownik nie musi decydować się od razu, albowiem ma na to czas, dopóki dziecko nie skończy 6 lat.

Do wniosku o zmniejszenie etatu po macierzyńskim dołączyć należy załącznik w postaci skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka.

Kiedy złożyć wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy po macierzyńskim? pismo złożyć trzeba co najmniej 21 dni przed planowanym powrotem do pracy i co niezmiernie ważne: pracodawca nie ma prawa odrzucić takiego wniosku! musi go przyjąć…

Zmniejszenie etatu po macierzyńskim a ochrona przed zwolnieniem

Zmniejszenie-etatu-po-macierzynskim-a-ochrona-przed-zwolnieniem

Podstawa prawna:

Art. 186(7). – Obligatoryjne obniżenie wymiaru etatu – Kodeks pracy.

§ 1.Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

§ 2.Wniosek, o którym mowa w § 1, składa się na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku.

,oraz:

Art. 186(8). – Ochrona stosunku pracy w okresie urlopu wychowawczego – Kodeks pracy.

§ 1.Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o:

1)udzielenie urlopu wychowawczego – do dnia zakończenia tego urlopu;

2)obniżenie wymiaru czasu pracy – do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

Podobne tematy:

Ilona G. odpowiedział 2 lata temu

czyli jeśli wracam do pracy po urlopie macierzyńskim za 2 miesiące, i chciałbym wrócić na obniżony etat (np. 7/8) – to pismo do pracodawcy muszę złożyć nie później niż przed 21 dniami od daty powrotu do pracy? czy wtedy składam pismo, że wracam do pracy, a później że proszę o zmniejszenie wymiaru pracy? czy wystarczy wniosek o zmniejszenie etatu do 7/8?

Goja odpowiedział 2 lata temu

Witam, też mam kilka pytań:

  1. Czy pracodawca musi zgodzić się na wniosek o obniżenie do 7/8?
  2. Czy wniosek trzeba jakoś uzasadnić?
  3. Czy jeśli wnioskuję o 7/8 etatu to też prawo będzie chronić mnie przed zwolnieniem?
  4. Z jakim wyprzedzeniem trzeba złożyć wniosek?
  5. Jak napisać taki skuteczny wniosek?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

@Goja:

Ad.1 Jeśli będzie to wniosek w trybie 186(7) kodeksu pracy (czyli zamiast urlopu wychowawczego) to tak.
Ad.2 Wystarczy podać podstawę prawną.
Ad.3 Tak.
Ad.4 Proponuję pobrać przygotowany przez nas wzór wniosku:

wniosek-o-zmniejszenie-etatu-po-macierzynskim-wzor-pdf-doc

Wniosek o zmniejszenie etatu po macierzyńskim wzór

rtl39 odpowiedział 2 lata temu

Znalazłam się w ciężkiej sytuacji, bo chcę pogodzić pracę z wychowaniem dziecka, które ma 2 latka, niestety przełożony oznajmił mi, że jeśli chcę zmniejszyć sobie etat do 7/8 to sama będę musiała znaleźć sobie pracę w firmie na takim stanowisku. Tutaj trochę się zszokowałam, bo z tego co czytam, to pracodawca musi pozwolić mi po powrocie z macierzyńskiego pracować na zmniejszonym etacie?! czy przełożony wprowadza mnie w błąd, zwalając na mnie obowiązek znalezienia sobie stanowiska w firmie na mniejszym etacie? przełożony dał mi jeszcze opcję, że mogę przejść na 7/8 etatu w obrębie aktualnego stanowiska pracy, ale ilość obowiązków pozostanie u mnie taka sama… o co tu chodzi?