Jak wycofać komornika za dług w ZGM? (Zakład Gospodarowania Nieruchomościami)

Forum prawneKategoria: DługiJak wycofać komornika za dług w ZGM? (Zakład Gospodarowania Nieruchomościami)
Avatarew-ka zapytał 10 miesięcy temu

Jak wycofać komornika? Dostałam od komornika informację dotyczącą zajęcia tytułem spraw:

1) wspólnie z byłym mężem spłata zadłużenia 13 tys. sprawa sądowa z 2012 r.

2) wspólnie z synem spłata zadłużenia prawie 30 tys. sprawa sądowa z 2014 r. (obaj nie żyją).

Do obu spraw doliczone są odsetki w wysokości prawie 25 tys. zł. Sprawy dotyczą ZGN (Zakład Gospodarowania Nieruchomościami).

Chciałabym, aby Wierzyciel wycofał sprawy od komornika i zaproponować zawarcie ugody, ale bez odsetek.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-BajsonPrawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Witam Panią,

zawarcie ugody z wierzycielem jest możliwe. W tym celu należy udać się do siedziby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami i powołując się na wszczęte postępowanie egzekucyjne, poprosić o rozmowę z kompetentną osobą.

Jeśli uda się Pani dotrzeć do osoby decyzyjnej, należy jej przedstawić chęć spłaty zadłużenia (w całości lub w ratach) z pominięciem komornika.

Proszę zaznaczyć, że postępowanie egzekucyjne generuje koszty, które są dochodzone w pierwszej kolejności, co przedłuża spłatę należności głównej. Warto powoływać się na argumenty, iż postępowanie egzekucyjne może ciągnąć się latami.

Następnie proszę wspomnieć o możliwości umorzenia odsetek. Proszę nie zapomnieć o przedstawieniu swojej sytuacji – okoliczności, że pozostali dłużnicy nie żyją i została Pani sama z długami.

Jeśli nie uda się Pani umówić na osobistą rozmowę, należy złożyć pisemny wniosek/prośbę o ugodę.

Chce jednak, by Pani pamiętała, że wierzyciel, który na spłatę długu czeka już wiele lat, niekoniecznie będzie chciał zawrzeć ugodę. Dlatego musi Pani przedstawiać argumenty, które mogą korzystnie wpłynąć na jego decyzję.

Jednorazowa spłata zadłużenia lub stosunkowo wysokie raty mogą zachęcić ZGN do zawarcia ugody i wycofania komornika. Natomiast inne, mniej korzystne propozycje mogą zostać odrzucone.

Przydatne wzory pism:

Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór

Umowa-ugody-dluznik-wierzyciel-wzor-doc-pdf
Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór

Warto przeczytać:

Twoja odpowiedź