Przedawnienie długu mieszkaniowego + WZÓR wniosku

Po śmierci mamy zamieszkałam z siostrą, miałam wtedy 16 lat w mieszkaniu komunalnym. Niestety kiedy skończyłam 18 lat nie wymeldowałam się z mieszkania choć się z niego wyprowadziłam po kilku latach. Później wróciłam na to mieszkanie, ale moja sytuacja materialna nie pozwalała mi na płacenie czynszu.

Zostałam sama z dzieckiem bez pracy – od 7 lat jestem za granicą, wiem że po moim wyjeździe ktoś tam zamieszkał i starał się o przydział więc ja straciłam przydział, a ta osoba go dostała.

Na tym mieszkaniu jest zameldowane kilka osób pełnoletnich. Nie mam zamiaru wracać do Polski, na razie chce lecieć i się wymeldować jeśli jeszcze jestem zameldowana, ale nie chce kiedyś wrócić i zacząć pracy i żeby mi komornik wypłatę zajął.

Czy jest szansa że ten dług za mieszkanie się przedawnił? i czy jeśli nie, to czy sama bez udziału innych pełnoletnich osób mogę złożyć wniosek o umorzenie części długu i odsetek za czynsz, a reszty rozłożenia na raty?

Nie jestem w stanie spłacić całości długu, bo niestety mam 2 dzieci w tym jedno małe i żyjemy na benefitach tylko :( gdzie mogę znaleźć jakąś kancelarie która by mi pomogła wyjść z tego problemu? bo ja nie wiem od czego zacząć…


Witaj, bardzo dobrze, że myślisz o nieuregulowanych długach, które zostały w Polsce, bo rzeczywiście jeśli planujesz powrót do kraju, to lepiej zacząć życie w ojczyźnie z czystą kartą, niż z komornikiem na głowie.

Myślę jednak, że sprawa nieuregulowanego czynszu za mieszkanie komunalne nie wygląda, aż tak poważnie jak piszesz.

Odpowiedzialność współlokatorów za zaległy dług mieszkaniowy

Odpowiedzialność za długi czynszowe, wynika wprost z zapisu art. 6881kc.
W myśl niniejszego przepisu za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.

Jednak odpowiedzialność tych osób ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.

Także, jeśli możemy mówić o twojej odpowiedzialności za zaległy czynsz w mieszkaniu, to jedynie w okresie kiedy w mieszkaniu tym stale zamieszkiwałaś i byłaś już osobą pełnoletnią.

Zadłużenie mieszkania a wymeldowanie

Sam fakt posiadania meldunku w danym mieszkaniu nie rozszerza twojej odpowiedzialności do ponoszenia opłat czynszowych, czy eksploatacyjnych z lokalem związanych.

Obowiązek meldunkowy wynika z prawa administracyjnego i powinien potwierdzać fakt zamieszkiwania pod danym adresem. Wielokrotnie jednak dochodzi do sytuacji, kiedy adres meldunkowy nie jest tożsamy z adresem, pod którym osoba posiada stałe miejsce zamieszkania.

Dodam jeszcze, że na twoim miejscu sprawą meldunku bym za bardzo się nie przejmowała.

Oczywiście jeśli będziesz w Polsce, możesz dokonać czynności wymeldowania z tego zadłużonego mieszkania. Jednak wiedz, że skoro w mieszkaniu, w którym miałaś meldunek nie mieszkasz od wielu już lat, to mogło dojść do wymeldowania w trybie administracyjnym.

Także meldunku w Polsce możesz już w ogóle nie posiadać.

Wracając jednak do odpowiedzialności za zaległy czynsz, to jeśli na przedmiotowym mieszkaniu jest zadłużenie i ty zostałaś pociągnięta do odpowiedzialności, czy odpowiedzialności solidarnej wraz z innymi osobami, które w mieszkaniu tym stale zamieszkiwały to przede wszystkim musisz ustalić za jaki okres i wówczas próbować swą odpowiedzialność za spłatę długu czynszowego ograniczyć jedynie na czas stałego zamieszkiwania w lokalu.

Dług na mieszkaniu komunalnym, jak ustalić jego wysokość?

Skoro nie wiesz nawet, czy twój „problem” istnieje, to w pierwszej kolejności powinnaś podjąć kroki, które pomogą ustalić czy rzeczywiście jesteś dłużnikiem.

Mieszkanie, o którym piszesz jest mieszkaniem komunalnym, dlatego najłatwiej rozpocząć wyjaśnianie wszelkich okoliczności zwracając się do administracji budynku.

Informacji możesz szukać również w urzędzie gminy, w zasobie której mieszkanie to się znajduje. Myślę, że na początek wystarczy rozmowa telefoniczna.

Zadzwoń więc do urzędu i poproś o rozmowę z uprawnionym pracownikiem. Zapytaj, czy w sprawie długu na przedmiotowym mieszkaniu toczyło się jakieś postępowanie sądowe i czy byłaś stroną w sprawie.

Odpowiedzialność za długi czynszowe

Jeżeli gmina złożyła pozew o zapłatę długu czynszowego, to musisz liczyć się z faktem, że twój dług istnieje i jest wymagalny.

Jednakże i w takiej sytuacji warto ustalić, za jaki okres zostałaś obciążona zapłatą zaległego czynszu. Bo jeżeli zasądzona nakazem zapłaty/wyrokiem kwota przekracza sumę czynszów do których byłabyś zobowiązana licząc czas stałego zamieszkiwania w lokalu, skoro nie brałaś udziału w sprawie miałabyś szansę wniesienia odwołania w sprawie.

Ugoda w sprawie rozłożenia długu za czynsz na raty

Jeśli natomiast ustalisz, że wydane przez sąd orzeczenie zobowiązuje cię do zapłaty kwoty prawidłowej, to dopiero w tym momencie warto rozważyć możliwość zawarcia porozumienia (ugody).

Zbyt wczesne i nieprzemyślane ugody mogą doprowadzić do powstania odpowiedzialności na przyszłość. Nie podpisuj więc niczego pochopnie.

A jeśli dług istnieje i zdecydujesz się na złożenie wniosku o umorzenie części długu lub jego spłatę w ratach, to możesz to zrobić bez udziału innych osób zobowiązanych solidarne wraz z tobą do jego zapłaty.

Wiedz jeszcze, że jeśli jesteś jednym z wielu solidarnych dłużników i tylko ty uregulujesz dług z tytułu zaległego czynszu, to nabywasz tym samym roszczenie o zapłatę przeciwko pozostałym dłużnikom.

Przedawnienie roszczenia o zapłatę czynszu

Mogło się zdarzyć i tak, że w sprawie długu czynszowego nie podjęto żadnych kroków, a twój dług uległ przedawnieniu. Musisz wiedzieć, że należności z tytułu opłat czynszowych mają charakter świadczeń okresowych w rozumieniu regulacji zawartej w art 118 kc i termin ich przedawnienia wynosi lat 3.

Z Polski wyjechałaś 7 lat temu, więc jeżeli administrator budynku nie złożył do sądu pozwu o zapłatę przeciwko tobie, to dług za czynsz w tym momencie należy uznać za przedawniony i w takim przypadku nie musisz czuć się zagrożona w przyszłości obowiązkiem jego spłaty.

Zarzut przedawnienia roszczenia możesz podnieść w każdym czasie, także w przypadku ewentualnej windykacji długu, czy postępowania sądowego.

Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie długu

Pismo-do-firmy-windykacyjnej-przedawnienie-długu-wzor-pdf-doc
Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie długu

Pytałaś o kancelarię, którą możemy polecić, a która zajęłaby się sprawą twojego długu. Tu mogę napisać, że z doświadczenia wiem, iż sprawy tego typu najlepiej oddać w ręce lokalnemu adwokatowi lub radcy prawnemu.

Szukaj więc prawnika z miejscowości w której jest zadłużone mieszkanie, być może trafisz na osobę, która płynnie rozwiąże twoje problemy docierając do właściwych osób i instytucji. Powodzenia!

Podsumowując:

Dług czynszowy przedawnia się z upływem lat 3 od daty wymagalności zapłaty poszczególnej raty czynszu.

Jeżeli nie wiesz, czy dług czynszowy uległ przedawnieniu, a zobowiązanie zapłaty czynszu dotyczy okresu sprzed 7 lat, to należy ustalić czy w sprawie zostały podjęte kroki przerywające bieg terminu przedawnienia roszczenia min. został złożony pozew o zapłatę.

W przypadku, kiedy właściciel mieszkania legitymuje się nakazem zapłaty lub wyrokiem i orzeczona przez sąd należność odpowiada czynszowi za okres, kiedy zobowiązany do zapłaty stale mieszkał w przedmiotowym lokali i był wówczas osobą pełnoletnią, warto rozważyć możliwość zawarcia ugody co do dobrowolnej spłaty długu, lub złożyć wniosek o rozłożenie na raty czynszowego długu.

Prośba o rozłożenie na raty długu za czynsz

Prośba-o-rozłożenie-na-raty-zadłużenia-z-tytułu-czynszu
Prośba o rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu czynszu

Wzór wniosku o umorzenie długu czynszowego

Wzór-wniosku-o-umorzenie-zadłużenia-czynszowego
Wzór wniosku o umorzenie zadłużenia czynszowego

Ugoda w przedmiocie rozłożenia długu na raty lub umorzenie części należności, odsetek lub kosztów może być zawarta przez jednego dłużnika bez udziału współdłużników solidarnych.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Imię:
Emilia

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze