Jak wyegzekwować zasądzone zadośćuczynienie?

Forum prawneKategoria: Jak odzyskać pieniądze od dłużnikaJak wyegzekwować zasądzone zadośćuczynienie?
Remciak zapytał 4 lata temu

Chodzi o niezapłacenie zadośćuczynienia. Mam problem z dłużnikiem, który mnie pobił i sąd przyznał mi dość dużą kwotę pieniędzy, którą musi mi sprawca zapłacić, lecz nigdzie niby nie pracuje, nie ma żadnych środków pieniężnych na koncie w banku (ma kilka kont, które są puste) mieszka z rodzicami i komornik nie ma jak ściągnąć w żaden sposób pieniędzy.

Co mam robić? iść z tym do sądu? i czy zmuszą go w jakiś sposób, żeby odpracował to? jak wyegzekwować zasądzone zadośćuczynienie?

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj serdecznie,

niestety wydaje się, że sprawca Twojego pobicia umyślnie unika zapłaty zadośćuczynienia. Jeśli nie zostanie odpowiednio zmotywowany, może tak robić przez kolejne lata, licząc, że Ty stracisz ochotę na składanie kolejnych wniosków egzekucyjnych.

Proponowane niedawno zmiany w przepisach kodeku karnego miały dać ofiarom przestępstw możliwość żądania ukarania karą pozbawiania wolności sprawców, którzy uchylają się od obowiązku zapłaty orzeczonego przez sąd zadośćuczynienia.

Zmiany te niestety jeszcze nie weszły w życie. Jednakże wydaje mi się, że masz szansę dochodzić sprawiedliwości, powołując się na odpowiedzialność karną wynikającą z art. 300 §  2 kk., który stanowi:

“Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Radzę więc złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez osobę zobowiązaną do zapłaty zadośćuczynienia.