Komornik a RODO

Forum prawneKategoria: KomornikKomornik a RODO
Użytkownik zapytał 5 lat temu

Komornik był wczoraj z wizytą u mnie w domu. Ponieważ nikogo nie zastał, komornik zostawił w drzwiach kartkę z informacją, że chciał przeprowadzić egzekucję z podaniem mojego imienia i nazwiska.

Kartka spadła i została, po wcześniejszym odczytaniu przez kilka przypadkowych osób i pracowników szkoły, przez sekretariat szkoły, w której mieszkam doręczona mojej żonie. Mieszkam w szkole w ogólnie dostępnym budynku dla dzieci i rodziców i innych. Czy takie postępowanie komornika nie jest złamaniem RODO?

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj,

bardzo trudno jest mi się odnieść, do stwierdzenia, czy komornik na pewno złamał przepisy RODO, bo przede wszystkim wydaje mi się nie o takim „przetwarzaniu danych osobowych”, mówi ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Jeżeli jednak czujesz szkodę, przez to, że informacja o podjętej przez komornika czynnościach terenowych w stosunku do Twojej osoby (próbie egzekucji z ruchomości) trafiła do szerszego grona osób, wywołując zainteresowanie i sensację, masz prawo złożyć skargę na działanie komornika do prezesa sądu rejonowego, przy którym komornik działa, podnosząc zarzut złamania tajemnicy danej sprawy poprzez niewłaściwe zabezpieczenie korespondencji kierowanej do dłużnika.

Nadzór prezesa sądu nad działalnością komorników wynika wprost z regulacji art. 167 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych w brzmieniu:

Organami nadzoru administracyjnego są:

  1. Minister Sprawiedliwości
  2. prezesi właściwych sądów apelacyjnych
  3. prezesi właściwych sądów okręgowych
  4. prezesi właściwych sądów rejonowych

Jeżeli jednak uważasz, że działania komornika doprowadziły do załamania przepisów ustawy o RODO, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.