Koszty komornicze jak uniknąć?

Forum prawneKategoria: KomornikKoszty komornicze jak uniknąć?
Użytkownik zapytał 5 lat temu

Witam, koszty komornicze jak uniknąć mogę? Komornik zajmuje wynagrodzenie, ale z tego, co wiem, większa część z tych zajętych środków idzie na koszty komornicze.

Proszę podpowiedzieć jak ominąć koszty komornika? dług chcę spłacić jak najszybciej, a nie ładować pieniądze komornikowi do kieszeni :/

Jak kształtują się koszty komornicze po umorzeniu egzekucji? mam na myśli spłatę długu bezpośrednio wierzycielowi z pominięciem komornika, czy to się będzie bardziej opłacać?

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 5 lat temu

Witam, niestety każde postępowanie egzekucyjne generuje koszty komornicze, które zazwyczaj ponieść musi dłużnik.

Jak wynika, z zapisu art. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych – koszty komornicze obejmują wydatki komornika sądowego, zwanego dalej „komornikiem”, poniesione w toku prowadzonego przez niego postępowania egzekucyjnego, innego postępowania albo dokonywania innych czynności oraz opłaty komornicze.

Opłatę egzekucyjną, o której piszesz, komornik ściąga wraz z egzekwowanym świadczeniem, proporcjonalnie do wartości wyegzekwowanego świadczenia. Dlatego nie wszystkie potrącone z wynagrodzenia za pracę środki służą spłacie wierzyciela.

Taka sytuacja bezwzględnie przedłuża postępowanie egzekucyjne, nie można jej jednak uniknąć, bo prawo komornika do naliczania i ściągania opłat wynika wprost z ustawy.

Dodatkowo po uzyskaniu zaspokojenia (spłacie należności) komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową, w wysokości 10% wartości wyegzekwowanego świadczenia. Opłatę tę można zmniejszyć do 3% (nie mniej niż 150 zł) spłacając dług komornikowi lub na wskazany przez niego rachunek w terminie miesiąca od dnia odebrania zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

Spłacając dług bezpośrednio wierzycielowi, dłużnik poniesie również opłatę stosunkową – 10, bądź 3% w zależności, czy upłynął miesiąc od wszczęcia egzekucji.

W przypadku umorzenia egzekucji na wniosek wierzyciela (np. po zawarciu porozumienia z dłużnikiem) komornik pobiera od niego opłatę stosunkową w wysokości 5%.

Jak widzisz, kosztów związanym z egzekucją nie da się w całości uniknąć. Można jedynie próbować obniżyć opłatę stosunkową, spłacając zadłużenie zaraz po wszczęciu egzekucji lub zawierając ugodę z wierzycielem.

Wzory pism, które mogą Ci się przydać:

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej – wzór

Wniosek-o-obnizenie-kosztow-egzekucji-komorniczej-wzor-pdf-doc

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej – wzór

Wniosek o rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych

Wniosek-o-rozłożenie-na-raty-kosztów-komorniczych

Wniosek o rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych

Wniosek o umorzenie kosztów komorniczych/egzekucyjnych

Wniosek o umorzenie kosztów komorniczych/egzekucyjnych