Koszty komornicze po umorzeniu egzekucji przez wierzyciela

Kategoria: KomornikKoszty komornicze po umorzeniu egzekucji przez wierzyciela
K22 zapytał 2 miesiące temu

Chcę zapytać o koszty komornicze po umorzeniu egzekucji przez wierzyciela. Wierzyciel złożył wniosek do komornika o umorzenie długu alimentacyjnego, komornik żąda ode mnie spłaty 10% od pozostałej kwoty. Ile powinienem zapłacić komornikowi czy 10%, czy 5%, czy może przepisy mówią inaczej? Internet różnie to interpretuje i nie bardzo wiem której wersji się trzymać?
Dziękuję za pomoc.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 miesiące temu

Witam serdecznie,

aby wyjaśnić kwestię, która Cię interesuje, sięgnąć należy do przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych.

W art. 29 niniejszej ustawy przeczytać możemy:

1. W razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela albo na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, wierzyciela obciąża opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania. Jeżeli jednak wierzyciel wykaże, że przyczyna umorzenia postępowania egzekucyjnego wiąże się ze spełnieniem świadczenia przez dłużnika w terminie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji albo z zawarciem w tym terminie porozumienia między wierzycielem a dłużnikiem dotyczącego sposobu lub terminu spełnienia świadczenia, opłata ta obciąża dłużnika. Jeżeli spełnienie świadczenia lub zawarcie porozumienia z wierzycielem nastąpiło po upływie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, obciąża go opłata w wysokości 10% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.

Jak widzisz, literalna wykładnia cytowanego powyżej przepisu jest jasna i nie można jej interpretować w dowolny sposób. Wysokość opłaty stosunkowej nałożonej na dłużnika będzie wiązać się przede wszystkim z upływem czasu, spełnieniem świadczenia lub zawarciem ugody.

W skrócie można napisać, że jeśli do umorzenia doszło w ciągu pierwszego miesiąca opłata powinna wynosić 5 % – w późniejszym czasie już 10%.

Twoja odpowiedź