MPK wpisało mnie na czarną listę dłużników KRD za niezapłacone mandaty

Forum prawneKategoria: DługiMPK wpisało mnie na czarną listę dłużników KRD za niezapłacone mandaty
Użytkownik zapytał 5 lat temu

Dzień dobry,

MPK wpisało mnie na czarną listę dłużników KRD za niezapłacone mandaty z okresu 2009-2015, byłam wtedy uczniem szkoły podstawowej a później gimnazjum. Wystąpiłam do MPK, z prośbą o usuniecie wpisu z KRD w związku z przedawnieniem zobowiązania.

W odpowiedzi z MPK otrzymałam informacje, iż przedawnienie mandatów (roszczenia) nie powoduje, że dług wygasa, a jedynie przekształca się w zobowiązanie naturalne i mam zapłacić kwotę 2500 zł za mandaty, które otrzymałam wraz z odsetkami.

Czy MPK postępuje zgodnie z prawem? czy jednak muszą wycofać wpis z KRD który zamieścili? czy mogę wnieść powództwo do sądu w związku z przedawnieniem mandatów z MPK?

3 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 5 lat temu

Witaj,

MPK ma rację, tłumacząc Ci, że zobowiązanie przedawnione nie wygasa, lecz jedynie ulega przekształceniu w tzw. zobowiązanie naturalne, co pozwala na uchylenie się przez dłużnika od obowiązku jego zapłaty.

Przedawnienie mandatów skutkuje tym, że rzeczywiście nie musisz ich już uiszczać, bowiem nikt ani MPK, ani sąd nie nałożą na Ciebie takiego obowiązku. Nikt na przedawnione mandaty MPK nie otrzyma wyroku ani nakazu zapłaty.

Dług jednak nadal istnieje, a skoro MPK nie ma prawnych możliwości zmuszenia Cię do jego uregulowania, to stosuje pewne metody „nacisku”, wpisując Cię właśnie do BIK.

Jak wynika z interpretacji przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 roku, o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności wpis do BIK zobowiązań przedawnionych jest możliwy, powinien jednak zawierać informacje na temat przedawnienia.

Jeśli w BIK nie ma informacji o przedawnieniu należności, masz prawo złożyć sprzeciw do administratora danych i bezpośrednio do MPK podnosząc przedawnienie roszczeń.

Jeżeli pomimo sprzeciwu – zobowiązania nie zostaną zaktualizowane w bazie w BIK, jako zobowiązania przedawnione możesz wystąpić przeciwko MPK o odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych.

Dane dotyczące nieuregulowanych mandatów mogą być przetwarzane w BIK przez okres do 10 lat od dnia wymagalności – termin zapłaty. Po tym okresie powinny zostać usunięte. Jeśli tak się nie stanie, zasadnym będzie wniosek o usunięcie danych z BIK.

Wzory pism, które mogą Ci się przydać:

Wniosek o aktualizację danych w BIK

Wycofanie zgody z BIK na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania

Wycofanie zgody z BIK na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania - WZÓR

Wycofanie zgody z BIK na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania – WZÓR

Ada odpowiedział 4 lata temu

Dzień dobry. Chodzi o dług w KRD z 2012 roku. Mam jakiś mandat w KM na 230 zł i od 2012 roku jestem w bazie KRD. Dodatkowo jest tam napisane, że wezwanie do zapłaty zostało wysłane w 2015 roku. Co mogę z tym zrobić? Chciałabym wykreślenia z bazy KRD. Oczywiście dług za mandat też mogę spłacić, ale czy on w ogóle nie przeszedł już w stan przedawnienia? Z góry dziękuję za informację zwrotną.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Dzień dobry,

jeśli mandat pochodzi z 2012 roku, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest już przedawniony. Tym bardziej że nie toczyły się przeciwko Tobie, żadne sprawy sądowe.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe roszczenia związane z jazdą bez biletu przedawniają się z upływem roku od dnia zapłaty. Bieg przedawnienia zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji lub wezwania do zapłaty do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację, lub wezwania do zapłaty i zwrócenia załączonych dokumentów, najwyżej jednak na okres przewidziany do załatwienia reklamacji lub wezwania do zapłaty.

Ty wspominasz, że wezwanie do zapłaty zostało wysłane w 2015 roku, czyli dotyczyło roszczenia już przedawnionego i nie mogło przerwać ani zawiesić biegu terminu przedawnienia roszczenia.

Niemniej jednak nawet przedawniona należność, może zostać przez wierzyciela ujawniona m.in. w rejestrach dłużników  – tu powinien jednak znaleźć się zapis, że dług jest przedawniony.

To, co możesz zrobić, to podjęcie kontaktu z wierzycielem i złożenie wniosku o aktualizację informacji w KRD, na temat przedawnienia roszczenia lub spłata długu pod warunkiem, że wpis zostanie usunięty.

Należność za nieuregulowany mandat KM nie jest wysoka, dlatego zachęcam Cię do spłaty długu.