Nakaz zapłaty a śmierć dłużnika

Forum prawneKategoria: DługiNakaz zapłaty a śmierć dłużnika
Syla zapytał 4 lata temu

Czy nakaz zapłaty w trybie nakazowym na mnie i na męża jest ważny po śmierci męża? W dniu 8 lutego 2018 r. sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, wydany na podstawie weksla /firma PROFI CREDIT/ na mnie i na męża. Mąż zmarł 02.01.2020.

Czy ten nakaz nadal jest ważny? Informuję, że przez cały czas dokonywaliśmy wpłat na rzecz wierzyciela. Czy należy wierzyciela poinformować o śmierci męża? Czy to po prostu nie ma żadnego wpływu? Jakie znaczenie ma śmierć dłużnika po wydaniu nakazu zapłaty?

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witam,

radzę przejrzeć przedmiotowy nakaz zapłaty. Zapewne w jego treści znajdziesz zapis, że sąd nakazuje dłużnikom solidarnym spłacić należność lub wnieść sprzeciw.

Odpowiedzialność solidarna, zgodnie z art. 366 kc., ma to do siebie, że kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników).

Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani.

Jak widzisz, jeśli sąd orzekł o odpowiedzialności solidarnej, to pomimo śmierci męża nadal jesteś zobowiązana zaspokoić wierzyciela. Twoja odpowiedzialność nie dzieli się w żaden sposób. Odpowiadasz za spłatę reszty długów, w całości.

Oczywiście o śmierci męża warto poinformować wierzyciela, tym bardziej jeśli zmieniały się Twoje możliwości finansowe i chcesz np. zmniejszyć wysokość miesięcznych rat.