Odwołanie od upomnienia za abonament RTV, gdy termin odwoławczy minął?

Forum prawneKategoria: Abonament RTVOdwołanie od upomnienia za abonament RTV, gdy termin odwoławczy minął?
Lechosław zapytał 3 lata temu

Dzień dobry, czy ma sens wysyłanie odwołania od upomnienia za abonament RTV, gdy termin odwoławczy minął 28.07.2021 r.? Z takim odwołaniem byłoby zasadne z “ostrożności procesowej” załączyć pismo o przywrócenie terminu, przy jakimś sensownym i skutecznym uzasadnieniu? Proszę o informację jak to zrobić i tym samym ratować moją głowę przed żoną, mimo że TV jest żony, iż ja nie oglądam tej propagandy :-) Odwdzięczę się stosowną opłatą za pomoc.

Z wyrazami szacunku,
Lechosław

3 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Panie Lechosławie,

bardzo chciałabym uratować Pana „głowę”, ale podaje Pan zbyt mało szczegółów, bym mogła merytorycznie odnieść się do sprawy. Z tego, co Pan napisał, wynika jednak, że sprawa jest jeszcze na etapie windykacji przedsądowej i żaden „ścisły” termin nie upłynął.

Dlatego, jeśli posiada Pan odpowiednie argumenty, by zatrzymać egzekucję długu, należy jak najszybciej złożyć odwołanie od upomnienia. Czas ma znaczenie, bowiem nieuregulowane należności za abonament RTV nie trafiają do sądu, jak to ma miejsce przy innych prywatnych długach, lecz są egzekwowane w trybie postępowania administracyjnego.

Dla wyjaśniania napiszę, że w przypadku abonamentu RTV Poczta Polska wystawia tytuł egzekucyjny i przesyła go do Urzędu Skarbowego celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji. Natomiast US posiada wszelkie narzędzia, by dokonać zajęcia majątku dłużnika.

Powyższe przekłada się na okoliczność, że jeśli nie zajmie się Pan sprawą – nie wniesie odwołania lub nie ureguluje zadłużenia, może dojść do zajęcia Pana majątku (bez kolejnego zawiadomienia).

Muszę również dodać, że z uwagi na tryb postępowania oraz etap sprawy (windykacja), należy zastanowić się nad argumentami, jakie mogą wpłynąć na stanowisko wierzyciela. Jeżeli opłata została naliczona słusznie, należy starać się jedynie zatrzymać egzekucję, składając wniosek o odroczenie płatności lub rozłożenie jej na raty. Natomiast, jeśli liczy Pan na umorzenie opłaty, odwołanie należy poprzeć mocnymi argumentami.

Lilianna A. odpowiedział 2 lata temu

W czerwcu br. otrzymałam upomnienie za abonament RTV, mimo że nie dostałam nigdy wezwania do zapłaty. Odwołałam się w terminie 7 dni pismem wykupionym na Waszej stronie internetowej. Tam poprosiłam Pocztę Polską o przesłanie mi dokumentów będących podstawą do uiszczenia przeze mnie tej opłaty.

Teraz dostałam kolejne pismo, z roszczeniem zapłaty w wysokości 1607 zł, w którym przedstawiono mi ksero dwóch dokumentów. Są to: moja prośba o wydanie nowej książeczki opłat RTV z 19 lutego 2002 roku i nadanie mi INI, czyli indywidualnego numeru identyfikacyjnego z dnia 17 lipca 2008 roku.

Nadmieniam, że w 2006 roku dokonałam wyrejestrowania odbiorników RTV, o czym już w odwołaniu napisałam. Nie mam na to pisemnego dowodu, bo 11 lat temu się przeprowadzałam i pewnie gdzieś to zaginęło, ale wiem, że prawnie nie muszę przez tyle lat takiego dowodu posiadać. Niestety Poczta Polska tego nie respektuje. To zamierzam w tym odwołaniu napisać.

Moje pytania są takie: co mam w tym odwołaniu jeszcze napisać? Czy będę musiała to zapłacić, czy dadzą mi wreszcie spokój? Niepokoi mnie jeszcze to, że naliczyli mi opłatę i koszty upomnienia, ale napisali, że odsetki naliczą w momencie, gdy ja zapłacę. Czy mają prawo nie podawać mi, ile wynoszą odsetki? Proszę pilnie o odpowiedź i z góry za nią dziękuję.

Pozdrawiam Lilianna A.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

jeśli nie jest Pani w posiadaniu dokumentów potwierdzających dopełnienie obowiązku wyrejestrowania odbiorników radiowo-telewizyjnych, które miało miejsce w 2006 roku, należy powołać się na odpowiedni stan faktyczny.

Uważam, że warto podtrzymać stanowisko, iż wyrejestrowanie miało miejsce w 2006 roku i że od tego czasu nie jest Pani posiadaczem odbiorników, których użytkowanie wiąże się z obowiązkiem ponoszenia abonamentu RTV. Na potwierdzenie podnoszonych okoliczności może Pani wskazać świadków, którzy będą w stanie potwierdzić, że nie ma Pani w domu ani radia, ani telewizora.

Dodam, że obowiązek uiszczania abonamentu radiowo-telewizyjnego nie będzie ciążył na Pani również wtedy, gdy inny członek Pani rodziny (współdomownik) opłata abonament RTV. Dlatego, jeśli mieszka Pani z osobą, która uiszcza abonament RTV, należy powołać się również na tę okoliczność, wskazują dane tej osoby oraz jej numer identyfikacyjny.

Dodam również, że w sytuacji, kiedy Pani wyjaśnienia nie zostaną uwzględnione, należy być przygotowanym na „batalię” po tym, jaki wierzyciel złoży wniosek o egzekucję w administracji. Wówczas zasadne będzie złożenie zarzutów do egzekucji i podtrzymanie swojego stanowiska o bezzasadności naliczenia opłaty abonamentowej.

Natomiast co do samej wysokości odsetek to w wezwaniu powinien znaleźć się zapis o sposobie ich naliczania. Niemniej wyjaśnię, że w myśl regule zawartej w art. 56 Ordynacji podatkowej stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.

Dodam, że wysokość odsetek uzależniona jest nie tylko od wartości należności głównej, ale także od długości opóźnienia. Dlatego aktualnie, nie znając terminu spłaty zadłużenia, nie można również określić wysokości odsetek.