Odwołanie od upomnienia za abonament RTV, gdy termin odwoławczy minął?

Kategoria: Abonament RTVOdwołanie od upomnienia za abonament RTV, gdy termin odwoławczy minął?
Lechosław zapytał 2 miesiące temu

Dzień dobry, czy ma sens wysyłanie odwołania od upomnienia za abonament RTV, gdy termin odwoławczy minął 28.07.2021 r.? Z takim odwołaniem byłoby zasadne z “ostrożności procesowej” załączyć pismo o przywrócenie terminu, przy jakimś sensownym i skutecznym uzasadnieniu? Proszę o informację jak to zrobić i tym samym ratować moją głowę przed żoną, mimo że TV jest żony, iż ja nie oglądam tej propagandy :-) Odwdzięczę się stosowną opłatą za pomoc.

Z wyrazami szacunku,
Lechosław

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 miesiące temu

Panie Lechosławie,

bardzo chciałabym uratować Pana „głowę”, ale podaje Pan zbyt mało szczegółów, bym mogła merytorycznie odnieść się do sprawy. Z tego, co Pan napisał, wynika jednak, że sprawa jest jeszcze na etapie windykacji przedsądowej i żaden „ścisły” termin nie upłynął.

Dlatego, jeśli posiada Pan odpowiednie argumenty, by zatrzymać egzekucję długu, należy jak najszybciej złożyć odwołanie od upomnienia. Czas ma znaczenie, bowiem nieuregulowane należności za abonament RTV nie trafiają do sądu, jak to ma miejsce przy innych prywatnych długach, lecz są egzekwowane w trybie postępowania administracyjnego.

Dla wyjaśniania napiszę, że w przypadku abonamentu RTV Poczta Polska wystawia tytuł egzekucyjny i przesyła go do Urzędu Skarbowego celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji. Natomiast US posiada wszelkie narzędzia, by dokonać zajęcia majątku dłużnika.

Powyższe przekłada się na okoliczność, że jeśli nie zajmie się Pan sprawą – nie wniesie odwołania lub nie ureguluje zadłużenia, może dojść do zajęcia Pana majątku (bez kolejnego zawiadomienia).

Muszę również dodać, że z uwagi na tryb postępowania oraz etap sprawy (windykacja), należy zastanowić się nad argumentami, jakie mogą wpłynąć na stanowisko wierzyciela. Jeżeli opłata została naliczona słusznie, należy starać się jedynie zatrzymać egzekucję, składając wniosek o odroczenie płatności lub rozłożenie jej na raty. Natomiast, jeśli liczy Pan na umorzenie opłaty, odwołanie należy poprzeć mocnymi argumentami.

Twoja odpowiedź