Pismo z KRUK o spłatę długu a przedawnione długi

Forum prawneKategoria: WindykacjaPismo z KRUK o spłatę długu a przedawnione długi
Użytkownik zapytał 5 lat temu

Chodzi o przedawnione długi i pismo z KRUK S.A. odnośnie ich spłaty. Pierwsza sprawa to debet na rachunku bankowym. Zadłużenie wynika z umowy nr 129522089 zawartej w dniu 06.11.2014 z Bank Zachodni WBK S.A. Prokura NS FIZ. W dniu 25.09.2018 r. zakupił wierzytelność od Santander Bank Polska S.A. KRUK S.A. działa w imieniu i na rzecz Prokura NS FIZ.

Druga sprawa to pożyczka pozabankowa na okres 1 miesiąca. Zadłużenie wynika z umowy pożyczki nr 99184260014 zawartej w dniu 22.11.2016 z Vivus Finance sp. z o.o. Prokura NS FIZ. W dniu 27.12.2018 r. zakupił wierzytelność od Vivus Finance sp. z o.o. KRUK S.A. działa w imieniu i na rzecz Prokura NS FIZ.

Windykacja KRUK chce pójść na ugodę ratalną. Odnośnie 1 sprawy z tego, co wyczytałem, okres przedawnienia ma miejsce po 2 latach, a odnośnie 2 prawy okres ten przypada na 3 lata. Myślę, że nawet chyba ta 1 sprawa ulegnie przedawnieniu, ponieważ dostałem list z KRUK-a, że jeśli w ciągu 2 tygodniu zapłacę 50% z kwoty zadłużenia, to druga część mi zostanie podarowana.

O co tu chodzi? Czy firma windykacyjna może żądać spłaty przedawnionego długu? Co zrobić w tej sytuacji? nie wiem, proszę o pomoc.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 5 lat temu

Witaj, niestety firma windykacyjna może żądać spłaty przedawnionego długu.

Jest tak dlatego, że po upływie terminu przedawnienia dana wierzytelność nie znika, lecz przekształca się tzw. zobowiązanie naturalne, od którego zapłaty dłużnik ma prawo się uchylić, podnosząc zarzut przedawnienia.

Przedawnioną należność dłużnik może uregulować – decyzja należy wyłącznie do niego. Żaden organ, sąd, czy komornik nie może dłużnika przymusić do zapłaty przedawnionego długu.

Jeżeli planujesz uchylić się od płatności i nie chcesz podpisywać, wydawałoby się korzystnej ugody, należałby wcześniej ustalić, że dług na pewno uległ przedawnieniu. Jeśli w sprawach nie uzyskano orzeczenia sądu – wyroku, nakazu zapłaty i nie było żadnych ugód, to rzeczywiście może być tak, że masz rację.

Wówczas masz prawo żądać zaprzestania windykacji, podnosząc zarzut przedawnienia. Poniżej załączam wzór pisma, który należy wysłać firmie windykacyjnej:

Pismo-do-firmy-windykacyjnej-przedawnienie-długu-wzor-pdf-doc

Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie długu

Zwróć jednak uwagę, że trzyletni termin przedawnienia co do drugiego długu jeszcze nie upłynął. Bieg przedawnienia należy liczyć od dnia następnego po dniu wymagalności (dzień zapłaty).

Ty podajesz datę zawarcia umowy. Jeśli nie chcesz spłacać tego długu, musisz odwlec sprawę, tak by mieć pewność, że trzy lata na pewno upłynęło – trzy lata od dnia, w którym pożyczka miała być spłacona.