Przedawnienie faktury za usługi transportowe

Forum prawneKategoria: DługiPrzedawnienie faktury za usługi transportowe
AvatarMateusz zapytał 9 miesięcy temu

Po jakim czasie następuje przedawnienie zapłaty za usługę transportową zleconą przez spedycję? Zleciłem kiedyś transport z punktu A do punktu B.

Przez problemy finansowe w firmie nie byłem w stanie opłacić faktury za usługę transportu – firma padła.

Teraz jestem ścigany przez firmę windykacyjną. Usługa transportowa odbyła się 3 lata temu. Proszę o info kiedy jest przedawnienie faktury za usługi transportowe?

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 9 miesięcy temu

Witaj,

zobowiązania z działalności gospodarczej, a o takich chyba piszesz, bo prowadzisz firmę, przedawniają się z upływem lat trzech od terminu wymagalności roszczenia. Tym dniem będzie dzień oznaczony w fakturze, jako ostateczny termin jej płatności.

Powyższe wynika z regulacji art. 118 kc., zgodnie z którym:

“Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.”

Jeśli więc liczysz na przedawnienie roszczenia, to warto sięgnąć do nieuregulowanej faktury i sprawdzić, ile dokładnie minęło od terminu w niej oznaczonym, jako dzień zapłaty.

Dodatkowo musisz wziąć pod uwagę, okoliczność, że termin przedawnienia upływa z ostatnim dniem roku kalendarzowego, w którym upłynął wymagany termin. Nie będzie to więc „bite” trzy lata, lecz czasem troszkę więcej.

Powyższe wynika z nowych zasad, obowiązujących od lipca 2018 roku, które przesunęły terminy przedawnienia, każdorazowo do ostatniego dnia roku, w którym upłynął wymagany czas do przedawnienie, czyli do 31 grudnia.

Zatem, jeśli Twój dług miałby się przedawnić w bieżącym roku, to terminem, od którego będziesz mógł skutecznie podnieść zarzut przedawnienia, będzie dopiero 1 stycznia roku następnego.

Koniecznie przeczytaj:

Twoja odpowiedź