Przyznany Kindergeld, a zwrot 500+

Kategoria: DługiPrzyznany Kindergeld, a zwrot 500+
izabella1981 zapytał 2 lata temu

Chodzi o 500 plus a kindergeld forum. Od pół roku pracuje w Niemczech. Przyznano mi Kindergeld, ale też pobierałam 500 plus. Nie wiedziałam, że dostanę wyrównanie od miesiąca, w którym zaczęłam pracować. Zrezygnowałam z 500 plus od kwietnia.

ALE przyznano mi Kindergeld od listopada tamtego roku. Czy muszę zwrócić 500 plus pobierane od listopada do marca? Ja pracuje w Niemczech, a mąż zmarł. Według prawa Niemieckiego przysługuje mi Kindergeld.

28 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 lata temu

Witaj,

z tego co napisałaś wynika, że doszło do kumulacji świadczeń na dzieci przez okres 5 miesięcy (od listopada do kwietnia). Dziwi mnie jednak okoliczność, że niemiecki organ rozpoznający Twój wniosek o wypłatę Kindergeld nie zwrócić się do polskiego urzędu, celem ustalenia, czy świadczeń na dzieci nie pobierasz w Polsce.

Wiem, że polskie urzędy tak właśnie czynią na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Chyba że prawo do świadczeń na dzieci w Niemczech nie jest uzależnione od tego czy pobierasz inne świadczenia np. w państwie swojego pochodzenia. Niestety nie mam takiej wiedzy.

Niemniej jednak wiadomo, że w Polsce zgodnie z zapisem art. 8. ustęp 1 punkt 4 ustawy z  dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zatem rzeczywiście, przez okres wspomnianych 5 miesięcy doszło do nienależnego pobierania świadczenia.
500 plus za okres od listopada do kwietnia powinnaś zwrócić po tym, jak otrzymałaś decyzję o przyznaniu świadczenia na dzieci w Niemczech.

prawnik

Nazywam się Katarzyna Janas-Bajson i udzielam najtańszych porad prawnych w Polsce

PROMOCJA TYLKO DZIŚ!

119 zł na 35 zł

Teraz zastanów się, co chcesz zrobić. Możesz skontaktować się z właściwym urzędem celem ustalenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, lub czekać, aż urząd skontaktuje się z Tobą.

Pamiętaj jednak, że jeśli sprawa wyniknie po kilku, czy kilkunastu miesiącach, urząd naliczy odsetki ustawowe za opóźnienie.

Na koniec dodam, że należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego stała się ostateczna.

Przydatne wzory pism:

Wniosek o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia 500+

Warto przeczytać:

Piotr odpowiedział 2 lata temu

Jest dokładnie tak, jak pisze Katarzyna. Więcej informacji „o koordynacji świadczeń” 500+ / Kindereld znajdziesz na:

[Moderacja]

Gdzie m.in. znajdziesz informację:

  • czy składać o 500+ jeżeli pobierasz Kindergeld i odwrotnie
  • czy Kasa Rodzinna potrąci sobie 500 plus w przypadku braku decyzji na 500+

oraz

  • czy po otrzymaniu decyzji na 500+ należy odesłać ją do zagranicznego urzędu

kasia.cz. odpowiedział 1 rok temu

Dobry wieczór, mam dwoje dzieci, na które pobieram 500+. Na jedno dziecko od 08.2018 a na drugie od 07.2019. Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony w Polsce.

Od 2.10.2019 przebywam na bezpłatnym urlopie wychowawczym.

Mąż wcześniej gdy składaliśmy wniosek o 500 plus – pracował w Polsce. Miesiąc później zaczął pracę w Niemczech i pracuje tam nadal. Prędzej nie pobieraliśmy żadnego świadczenia z zagranicy.

Chcieliśmy teraz ubiegać się o Kindergeld, zaczęliśmy załatwiać formalności i właśnie się dowiedzieliśmy, że będziemy musieli zwracać 500+ za cały okres, na którym byłam na urlopie wychowawczym.

Powiedzieli mi, że w tym czasie powinniśmy pobierać świadczenie z Niemiec, skoro ja nie pracowałam, a mąż pracował za granicą. Nic o tym nie wiedzieliśmy. Nikt nas o tym nie poinformował. Co mamy zrobić w tej sytuacji?

prawnik

Nazywam się Katarzyna Janas-Bajson i udzielam najtańszych porad prawnych w Polsce

PROMOCJA TYLKO DZIŚ!

119 zł na 35 zł

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witam,

rzeczywiście w myśl zasadzie przewidzianej w art. 8 ustęp 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci:

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W niniejszym przepisie chodzi wyłącznie o prawo do pobierania pieniążków z Niemiec, a nie faktyczne ich pobieranie.

Zatem jeśli potwierdzi się okoliczność, że w okresie spornym (od daty podjęcia przez męża zatrudnienia w Niemczech) przysługiwał Państwu Kindergeld roszczenie o zwrot 500 plus będzie zasadnym.

prawnik

Nazywam się Katarzyna Janas-Bajson i udzielam najtańszych porad prawnych w Polsce

PROMOCJA TYLKO DZIŚ!

119 zł na 35 zł

Wówczas należy zwrócić nienależnie pobrane świadczenie wraz z odsetkami.

Możecie jednak próbować wnioskować o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia.

Nie braliście Państwo pieniędzy na dzieci w Niemczech, dlatego warto ten argument użyć, składając wniosek o umorzenie należności na podstawie art. 25 ustęp 10 niniejszej ustawy w brzmieniu:

Organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, może umorzyć kwoty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.

Kwota jest spora, dlatego należy podjąć starania, by doszło do jej umorzenia.

We wniosku proszę opisać swoją sytuację materialną i życiową. I tak jak napisałam wyżej bazować na tym, że nie były pobierane żadne inne świadczenia na dzieci.

Wydana przez organ decyzja będzie decyzją uznaniową, więc trudno przewidzieć, czy będzie ona dla Państwa korzystna. Uważam jednak, że nawet w przypadku wydania decyzji negatywnej, warto składać odwołania.

Życzę powodzenia.

Katarzyna odpowiedział 1 rok temu

Dzień dobry, dziękuję za odpowiedź. W poniedziałek pójdziemy do MOPSU, żeby wstrzymać wypłacanie świadczenia 500+. Potem mamy czekać na decyzję w sprawie zwrotu tak? Czy Pani pomaga również w napisaniu wniosku o umorzenie zwrotu?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 1 rok temu

Dzień dobry Pani Katarzyno,

niestety pani prawnik nie pisze wniosków na zlecenie, mogę jednak zachęcić Panią do pobrania wzoru pisma: Wniosek o umorzenie nienależnie pobranego 500+, wzór pobierze Pani w tym artykule: Zwrot nienależnie pobranego 500+ [Wniosek o umorzenie].

Pozdrawiam.

Katarzyna odpowiedział 1 rok temu

Rozumiem. Dziękuję za pomoc. Skorzystam ze wzoru pisma. 

Anna odpowiedział 1 rok temu

Kindergeld a 500 plus, od prawie 3 lat pracuje w Niemczech, syn mieszka w Polsce z babcią, na którego pobierałam 500+  (niepobierany kindergeld).

Rok temu urodziłam drugiego syna w Niemczech, na którego pobiera kindergeld ojciec dziecka (mieszkamy razem w związku partnerskim).

Czy w tej sytuacji chcąc złożyć wniosek na syna mieszkającego w Polsce z babcią ,będę zobowiązana zwrócić całość 500+ wraz z odsetkami?

Myślę, że na pewno, ale proszę mnie uświadomić czy w tej sytuacji mogę coś zrobić. Dodam, że w tej chwili jestem zarejestrowana w agentur fur arbeit.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witam serdecznie,

jeżeli złoży Pani wniosek o wypłatę Kindergeld, to niemiecki organ socjalny z urzędu podejmie kontakt z urzędem polskim celem sprawdzenia, czy nie pobiera Pani w Polsce świadczenia na dziecko (500 plus).

I rzeczywiście przy zbiegu prawa do dwóch świadczeń zostanie Pani zobowiązania do zwrotu świadczenia 500 plus. Kwestią, którą jednak należy wziąć pod uwagę, to długość okresu, za jaki będzie Pani zobowiązana dokonać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

Tu należy określić datę, od której stała się Pani uprawniona do pobierania kindergeld. Jeśli przez całe te trzy lata, przez które przebywa w Niemczech, spełniała Pani kryteria do wypłaty świadczenia na dziecko, to rzeczywiście polski organ wyda decyzję, w której zobowiąże Panią do zwrotu całej pobranej przez ten czas kwoty włącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienia.

Musi więc Pani przeanalizować, czy wniosek o kindergeld jest opłacalny. Wiem, że świadczenie na pierwsze dziecko obecnie wynosi 204 euro.

prawnik

Nazywam się Katarzyna Janas-Bajson i udzielam najtańszych porad prawnych w Polsce

PROMOCJA TYLKO DZIŚ!

119 zł na 35 zł

Zatem musi Pani pobierać niemiecki zasiłek przez co najmniej kolejnych kilkanaście miesięcy, by wyjść na 0. Dopiero po upływie około dwóch lat zacznie Pani uzyskiwać “dochód”.

Anna odpowiedział 1 rok temu

Dziękuję za odpowiedź

Boja odpowiedział 11 miesięcy temu

Czy muszę oddać 500+ mając Kindergeld? 6 sierpnia 2019 złożyłam wniosek o przyznanie mi 500 plus. Po 3 tyg. dostałam pismo z MOPSu, że z racji tego, iż ojciec dziecka pracuje w Niemczech, sprawa zostaje przekierowana do Urzędu Wojewódzkiego, w celu ustalenia cyt: „czy ma miejsce koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego”. Odpowiedź z Urzędu dostałam 23 kwietnia 2020! iż przyznano mi 500+.

W międzyczasie mój były partner pobierał na córkę Kindergeld (do dziś pobiera). Ja myślałam, że jeżeli sprawa została sprawdzona przez Urząd Wojewódzki, to wypłacane mu Kindergeld uległo pomniejszeniu o 500 zł – tak jak to ma miejsce.

Niestety wczoraj dowiedziałam się, że on nadal pobiera całość Kindergeld. Czy muszę oddać wypłacane mi świadczenie? Przecież urzędnik zajmujący się moją sprawą powinien był skontaktować się ze stroną niemiecką i załatwić tę sprawę bądź też po prostu nie przyznać mi tego świadczenia.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Witam serdecznie,

z tego co Pani napisała, wynika, że po jej stronie zostały prawidłowo dopełnione wszelkie formalności. Pani prawo do świadczenia wychowawczego 500 plus w Polsce zostało potwierdzone stosowną decyzją po przeprowadzeniu przez właściwy urząd postępowania w sprawie. Trudno więc zakładać, by miała Pani problemy w związku z pobraniem przedmiotowego zasiłku.

Niemniej jednak problem może mieć ojciec dziecka. Bowiem ma Pani rację pisząc, że pobierany przez niego zasiłek w Niemczech powinien zostać pomniejszony o całe 500 plus. Moim zdaniem, po tym jak otrzymała Pani decyzję o prawie do świadczenia 500 plus w Polsce, ojciec dziecka powinien zgłosić tę okoliczność niemieckiemu organowi socjalnemu.

Skoro tego nie zrobił, a nie składał też nowego wniosku o wypłatę Kindergeld na kolejny okres to urząd nie prowadził postępowania, przez co nie stwierdził też nieprawidłowości w wypłacie zasiłku.

Jeżeli ojciec dziecka nadal będzie pobierać całe świadczenie, niebawem może otrzymać wezwanie do zwrotu tzw. nadwyżki, którą można policzyć w bardzo prosty sposób – mnożąc 500 zł przez liczbę miesięcy, w których pobierała Pani świadczenie.

prawnik

Nazywam się Katarzyna Janas-Bajson i udzielam najtańszych porad prawnych w Polsce

PROMOCJA TYLKO DZIŚ!

119 zł na 35 zł

Podsumowując temat: mogę napisać, iż uważam, że Pani nie powinna doczekać się zarzutów związanych w nienależnym pobraniem świadczenia wychowawczego. Inaczej ojciec dziecka, którego świadczenie powinno zostać pomniejszone o zasiłek na dziecko w Polsce.

Klaudia odpowiedział 10 miesięcy temu

Witam dziś otrzymałam decyzje o przyznaniu 500+ po 18 miesiacach a przez ten czas mąż pobierał w Niemczech cały kindregeld co teraz mam zrobic oczywiście wiem ze bede musiala zwrócić zasilek do niemiec czy grożą na jakieś kary to w jakich kwotacha za pobieranie bezprawnie zasilku w Kindergeld 

rte84 odpowiedział 10 miesięcy temu

Witam. Chodzi o zwrot nienależnie pobranego świadczenia. Mój problem polega na tym, ze w maju i czerwcu 2020 roku mąż pracował w Niemczech. Nie składał tam wniosku o kindergeld, bo powiedziano nam ze nie może, bo nie przepracował 183 dni. Ja w tym czasie pobierałam 500 plus na dzieci. Nie pracowałam ani nie byłam w KRUS.

Teraz się okazało, że mam zwrócić za te 2 miesiące świadczenie 500 plus, bo powinnam brać niemieckie kindergeld. I teraz wychodzi na to, że jestem stratna podwójnie, bo muszę oddać w Polsce pieniążki, a w Niemczech nic nie dostanę, bo minął okres 6 miesięcy i już nie odzyskam tam świadczenia. Można coś na to poradzić?

Kornelia odpowiedział 10 miesięcy temu

Witam. Czy będę musiała zwracać 500 plus? w dniu 10.09 2019 dostałam decyzję o 500 plus od 7.10.2010 mąż otworzył działalność w Niemczech i złożył o Kindergeld decyzję dostał z familienkasse, że będzie pomniejszony o 500 plus i dostaje ok. 95 euro, niestety jak wyjechałam do Niemiec, ja nie zgłosiłem tego faktu, bo skoro dostał decyzję z Polski o pomniejszeniu kindergeld myślałam, że już to wiedzą, skoro niemiecki urząd im zgłosił.

Dodam, że od sierpnia 2019 weszłam na KRUS, wcześniej byłam zarejestrowana w urzędzie pracy. Teraz w GOPS-ie robią mi problem, że tego nie zgłosiłam, nie było już progu jeśli chodzi o pobieranie 500 plus i nie wiem, czy teraz będę musiała zwracać 500+?

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Witam serdecznie,

z informacji, jakie Pani podaje, wynika, że jedyne uchybienie, jakie może zarzucić urząd to niezgłoszenie faktu wyjazdu za granicę. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze 500 plus przysługuje obywatelom polskim, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze.

Podaje Pani, że wyjechała do Niemiec do męża i nie zgłosiła Pani tego faktu we właściwym urzędzie. Przy czym trzeba zaznaczyć, że nadal pobierała świadczenie wychowawcze 500 plus i pomniejszony o kwotę 500 zł Kindergeld. Niemniej jednak nie podała Pani, czy nadal mieszka w Niemczech, czy było to jedynie wyjazd na określony, niezbyt długi czas. Myślę, że jest to okoliczność, którą będzie kierował się urząd, wydając ewentualną decyzję w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Niemniej jednak nie potrafię Pani odpowiedzieć, czy taka decyzja będzie wydana, bowiem jak wskazałam wyżej, nie znam szczegółów sprawy.

Jeśli jednak nadal przebywa Pani w Niemczech, musi mieć również świadomość, że taka decyzja może do Pani trafić i że nie ma Pani żadnych argumentów, które można powołać, by zaskarżyć przedmiotową decyzję.

prawnik

Nazywam się Katarzyna Janas-Bajson i udzielam najtańszych porad prawnych w Polsce

PROMOCJA TYLKO DZIŚ!

119 zł na 35 zł

Dodam jeszcze, że po wstrzymaniu wypłaty świadczenia 500 plus należało zaktualizować wniosek w Niemczech, tak by pobierać Kindergeld w pełnej wysokości. Jeśli nadal Pani tego nie zrobiła, to nie należy zwlekać bowiem traci Pani należne jej pieniądze na dzieci.

uh odpowiedział 8 miesięcy temu

Dobry wieczór, byłam w związku partnerskim z ojcem mojego syna, niestety rozstaliśmy się i nie mieliśmy kontaktu. W lipcu 2019 roku złożyłam wniosek o 500 plus, decyzja była pozytywna i otrzymałam świadczenie…

Okazało się ze ojciec pracuje w Niemczech i został złożony wniosek o kindergeld… kiedy dowiedziałam się o koordynacji zgłosiłam do gopsu, świadczenie zostało wstrzymane… w dalszym ciągu nie ma decyzji o kindergeld.

Czy będę oddawać nienależnie przyznane świadczenie, dodam ze przez cały czas pracuje w Polsce? Pozdrawiam

Marta odpowiedział 8 miesięcy temu

A ja mam takie pytanie od 2013 roku pobieramy kindergeld, bo mąż pracuje w Niemczech.W 2019 roku od 07.2019 podjęłam zatrudnienie nie wiedziałam, że trzeba o tym informować familien kasse nie pobierałam 500 plus .Poinformowałam Familien kasse dopiero w maju 2020, ponieważ dowiedziałam się, że muszę to zrobić i od tamtego momentu pomniejszyli mi kindergeld ( dostałam od nich wtedy decyzję, że pełny kindergeld mi się nie należy tylko dodatek, nie wspominali o żadnym zwrocie) i musiałam złożyć wniosek o 500 plus i był spokój aż do teraz.

Jestem bezrobotna od 5.10.2020.W styczniu urodziłam nam się córka i złożyliśmy wniosek o kindergeld dziś dostałam pismo, że chcą decyzję na syna, dlaczego nie pobierałam na niego od 07.2019 do 05.2020 500 plus. Nie mam decyzji, bo nie składałam w ogóle wniosku w tamtym okresie o 500 plus, bo nie wiedziałam, bo przedtem na 1 dziecko się nie należało.

Czy zamiast decyzji za tamten okres wystarczy zaświadczenie z OPS, że nie pobierałam 500 plus? Będą chcieli zwrotu pieniędzy. Bo gdzieś czytałam że jeśli ktoś w Polsce nie brał 500 plus, to niekiedy nie chcą zwrotu.

Przecież minęło już 10 miesięcy i nagle się im coś przypomniało przy składaniu wniosku na nowo narodzone dziecko. I jeśli będę musiała oddać to czy mogą sobie oni sami to wziąć z wyrównania od lutego? mi się będzie należało. Ktoś miał podobną sytuację.

adrianna odpowiedział 5 miesięcy temu

Witam. W 1.11.2017 do 30.12.2017 r. uzyskałam świadczenie 500+ na córkę. Mąż w tym czasie pracował za granicą i przekraczaliśmy kryterium dochodowe. Otrzymaliśmy informacje, że wszczęto postępowanie w tej sprawie. Moje pytanie: jak wygląda to ze zwrotem pieniędzy i ile odsetek zostanie nam naliczone, skoro minęło 4 lata?

Świadczenie dostałam za dwa miesiące listopad i grudzień. I czy można się odwołać w jakiś sposób od decyzji dotyczącej zwrotu 500+?

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Witam serdecznie,

jeśli Twój mąż pracował za granicą i w obcym państwie mógł pobierać świadczenie na dzieci, co ma miejsce np. w Niemczech, to niestety nie miałaś prawa w tym czasie pobierać świadczenia 500 plus na dzieci w Polsce. Z uwagi na okoliczność, że doszło do wypłaty pieniążków, które były nienależne dziś decyzja o obowiązku ich zwrotu.

Na szczęście pobrana kwota nie była wysoka, bo wyniosła jedynie 1 000 zł, dlatego też same odsetki nie powinny być wysokie. Korzystając z tzw. kalkulatora odsetek ustawowych, wyliczyłam, że odsetki nie powinny przekroczyć 200 zł. Przy obliczeniu tym przyjęłam odsetki ustawowe i okres 4 lat.

Jak widzisz, nie jest to wysoka kwota. Niemniej masz prawo złożyć wniosek zarówno o umorzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, jak i o umorzenie odsetek. Możesz również wnioskować o rozłożenie na raty należności.

Jednakże, aby organ przychylił się do takiego wniosku, należy go właściwie uzasadnić, a podniesione okoliczności uwiarygodnić składając odpowiednie dokumenty. Podstawą wniosku o umorzenie mogą być problemy materialne m.in. bezrobocie, choroba lub niepełnosprawność.

prawnik

Nazywam się Katarzyna Janas-Bajson i udzielam najtańszych porad prawnych w Polsce

PROMOCJA TYLKO DZIŚ!

119 zł na 35 zł

Wypada mi jednak dodać, że kwota do zwrotu jest niewysoka, dlatego mało prawdopodobne, by wniosek o umorzenie spotkał się z uznaniem.

Odnośnie odwołania się od decyzji to oczywiście przysługuje Ci normalna ścieżka zaskarżenia. Możesz złożyć odwołanie od decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego. Pouczenie o zaskarżeniu znajdziesz na dole decyzji zobowiązującej Cię do zwrotu nienależnie pobranego 500 plus.

Sebastian odpowiedział 4 miesiące temu

Dzień Dobry,

Od listopada 2019 roku podjąłem pracę w Niemczech w charakterze kierowcy zawodowego na niemieckiej umowie o pracę w systemie 3 tygodnie pracy tydzień wolnego w domu w kraju, później 2/1.

W tym czasie żona cały czas nie pracuje. Miesiąc temu tz od lipca 2021 dowiedzieliśmy się ze nie słusznie pobieramy 500 plus na nasze troje dzieci. Robiliśmy to oczywiście nieświadomie, bo w Niemczech przyznano nam kindergeld umniejszone o 500 zł na każde z dzieci. Na chwilę obecną sprawa trafiała do wojewody i jest w toku.

Co w tej sytuacji dla Nas? Będziemy musieli zwróć całą kwotę za 20 miesięcy?  Jak się od tego uchronić? Czy ew urzędy polskie i niemieckie dogadają się między sobą o wyrównanie kwoty? Ew czy mogę za całe 20 miesięcy odzyskać pieniądze z Niemiec na poczet spłaty w Polsce?

Pozdrawiam.

prawnik

Nazywam się Katarzyna Janas-Bajson i udzielam najtańszych porad prawnych w Polsce

PROMOCJA TYLKO DZIŚ!

119 zł na 35 zł

Anna odpowiedział 4 miesiące temu

Od 2015 roku jestem mężatką, mąż nie jest ojcem moich dzieci. Do sierpnia tego roku mąż nie miał z nami wspólnego meldunku. Podczas całego okresu małżeństwa mąż pracował w Niemczech. Ja w Polsce tak jak wspomniałam, mieszkam z dwójką dzieci i pracuję. Pobieram na dzieci świadczenie wychowawcze 500 plus. I dopiero w ostatnich dniach dowiedziałam się, że mimo iż mąż nie jest ojcem moich dzieci to we wniosku o 500+ powinnam zaznaczyć, że mąż przebywa poza granicami i tam pracuje. Ale nie pobiera żadnego Kindergeld. Teraz po uzyskaniu informacji mąż chciałby złożyć dokumenty o Kindergeld od bieżącego miesiąca. Czy mogę mieć jakieś problemy w związku z powyższą sprawą?

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 miesiące temu

Witam serdecznie,

niestety ujawnienie faktu, że Twój mąż pracuje w Niemczech i ma prawo starać się o pieniądze na pasierbów w postaci Kindergeld może grozić Ci obowiązkiem zwrotu pobranych świadczeń. Jest to jednak zależne od tego, czy w spornym okresie – od 2015 roku pracowałaś w Polsce. Jeśli  pozostawałaś w zatrudnieniu na terenie naszego kraju, to możesz czuć się bezpieczna/chroniona.

Dla wyjaśnienia napiszę, że pierwszeństwo w pobieraniu świadczeń socjalnym będzie wynikać z przepisów o koordynacji świadczeń, zgodnie z którymi ma państwo zatrudnienia rodzica. Jednakże jeśli ojciec pracuje za granicą, a matka opiekuje się dziećmi w Polsce i tu pracuje, pierwszeństwo w wypłacie będzie miała Polska.

W tym przypadku jednak przysługiwać będzie również pomniejszony o nasze polskie 500 plus Kindergeld. Inaczej będzie jeśli jesteś w Polsce i nie pracujesz. Wówczas pierwszeństwo ma Kindergeld a świadczenie 500 plus jest nienależne.

Powyższe wynika wprost z regulacji art. 8 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, który stanowi:

prawnik

Nazywam się Katarzyna Janas-Bajson i udzielam najtańszych porad prawnych w Polsce

PROMOCJA TYLKO DZIŚ!

119 zł na 35 zł

1. Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Twoja sytuacja uzależniona jest więc od okoliczności sprawy, dlatego przed złożeniem przez męża wniosku o wypłatę świadczeń na dzieci w Niemczech, należy dokładnie przeanalizować sprawę.

KDS odpowiedział 2 miesiące temu

Witam. Od 2018 roku pobierałam 500+ Mąż od 2019 roku pracuje w Niemczech. W 2020 roku urodziła się druga córka. I w październiku 2020 zaczęliśmy starać się o kindergeld. Dostałam wyrównanie 500+ plus kindergeld (nie w całości, a odliczone do 500+). Przyszła mi decyzja w lipcu 2021, że świadczenia w Polsce mają być zwrócone do mopsu, ponieważ powinnam pobierać tylko kindergeld od 2019 roku. Nie wiem i nie potrafię sobie nawet wyobrazić, ile musiałabym zwrócić. Czy jest możliwość odwołania od tej decyzji MOPS w sprawie zwrotu 500+?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 miesiące temu

Witam serdecznie,

na wstępie pragnę wyjaśnić, że każda decyzja administracyjna wydawana przez organ pierwszej instancji podlega zaskarżeniu. Z uwagi na powyższe masz prawo zaskarżyć decyzję Ośrodka Pomocy Społecznej nakazującą zwrot nienależnie pobranego świadczenia 500 plus.

Niemniej musisz zwrócić uwagę na okoliczność, czy termin zaskarżenia nie upłynął bezskutecznie – wspominasz bowiem o lipcu, jako miesiącu w którym odebrałaś nieprzychylną Ci decyzję.

W tym miejscu wyjaśnię, że zgodnie z przepisami ustawy kodeks postępowania administracyjnego (art. 129) odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Natomiast co do samego zaskarżenia decyzji o nakazie zwrotu nienależnie pobranego 500 plus, to tu muszę zastrzec, że należy wziąć pod uwagę regulacje ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

prawnik

Nazywam się Katarzyna Janas-Bajson i udzielam najtańszych porad prawnych w Polsce

PROMOCJA TYLKO DZIŚ!

119 zł na 35 zł

Zgodnie z art. 8 ustęp 4 niniejszej ustawy świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Przygotowując odwołanie od decyzji musisz mieć świadomość, że ustawodawca w wyżej cytowanym przepisie miał na myśli posiadanie prawa do zasiłku w innym państwie, a nie jego faktyczne pobieranie. Jeśli więc jako jedyny argument wskażesz, że kindergeld nie był pobierany przez 2019 rok, lecz dopiero od 2020 roku, Twoje odwołanie może nie przynieść oczekiwanego skutku.

Musisz wykazać się większym zaangażowaniem tworząc argumenty. Uważam, że należy odwołać się do zasad współżycia społecznego i okoliczności, że w 2019 roku nie pobierałaś świadczeń w Niemczech, a całe 500 plus wydatkowałaś na potrzeby dzieci. Jeśli będziesz miała szczęście negatywna decyzja zostanie uchylona.

Musisz jednak liczyć się z faktem, że obowiązek zwrotu zostanie podtrzymany. Wówczas możesz starać się o umorzenie zobowiązania w całości lub w części, umorzenie odsetek lub rozłożenie długu na raty.

KLS odpowiedział 2 miesiące temu

Witam. Mam do zwrotu 500 plus za 13 mcy. Pracuje w Niemczech od 04.2020 r. Świadczenie pobierane do 31.05.2021. Za ten okres muszę zwrócić. To jednak nie problem. Problemem jest to, że naliczone są odsetki. Urzędnik gminy wprowadził mnie w błąd, bo gdy podjąłem pracę w Niemczech, chciałem zrezygnować z pobierania 550+ w Polsce. Czy jest możliwość, aby umorzyć naliczone odsetki za nienależnie pobierane 500+?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 miesiące temu

Witam serdecznie,

w przypadku nienależnie pobranych świadczeń na dzieci w postaci 500 plus zainteresowany, czy też zobowiązany do zwrotu rodzic, może podjąć kontakt z właściwym mu Ośrodkiem Pomocy Społecznej, celem ustalenia zasad zwrotu.

Dodatkowo w razie zaistnienia pewnych okoliczności/przesłanek zobowiązany do zwrotu 500 plus może złożyć:

  • wniosek o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń
  • wniosek o umorzenie odsetek od nienależnie pobranych świadczeń
  • wniosek o rozłożenie płatności na raty.

Każdy w wyżej wymienionych wniosków, powinien zostać odpowiednio uzasadniony. Znaczenie będzie miała przede wszystkim sytuacja majątkowo-bytowa zobowiązanego. Jeśli jest on dotknięty biedą, chorobą, niepełnosprawnością może liczyć na pozytywne rozpoznanie wniosku.

Niemniej decyzja OPS jest tzw. decyzją uznaniową, dlatego wniosek można uzasadnić także innymi okolicznościami, ale nigdy nie można mieć pewności, że zostanie on uwzględniony.

prawnik

Nazywam się Katarzyna Janas-Bajson i udzielam najtańszych porad prawnych w Polsce

PROMOCJA TYLKO DZIŚ!

119 zł na 35 zł

Powyższe daje Ci jednak szansę wnioskować o umorzenie odsetek przy powołaniu się na szybką, jednorazową spłatę nienależnie pobranych świadczeń (zaraz po otrzymaniu decyzji nakazującej zwrot).

Myślę więc, że to, co powinieneś zrobić, to podjęcie kontaktu z kierownikiem OPS celem złożenie propozycji, że spłata nienależnie pobranego świadczenia nastąpi niezwłocznie, jeśli organ zgodzi się na umorzenie odsetek. Zaznacz, że nie posiadasz kwoty, która pozwoli Ci spłacić jednocześnie nienależnie pobrane 500 plus i odsetki.

Życzę powodzenia!

Ewa odpowiedział 1 miesiąc temu

Witam. Nie pobierałam w  Polsce 500+ a pobierałam w DE Kindergelt. W momencie kiedy pomniejszyli mi Kindergelt o różnice 500 plus to złożyłam wniosek o 500 plus. Dlaczego dostałam pismo ze mam oddać do DE euro. ? 

Twoja odpowiedź