Czy możliwe jest UMORZENIE zwrotu 500+? oczywiście że TAK!

Dzień dobry, chcę zapytać o umorzenie zwrotu 500+, pobierałam świadczenie na córkę, ale mąż podjął pracę międzyczasie i nie zgłosiliśmy tego nigdzie. Oczywiście problemem jest kryterium dochodowe, którego już nie spełniamy.

Czy nienależnie pobrane 500+ można rozłożyć na raty albo umorzyć? nie dysponujemy sumą, którą musimy oddać. Przez to znaleźliśmy się w nieciekawej sytuacji. Proszę napisać, czy zwrot nienależnie pobranego 500+ jest konieczny? i nic innego nie zdziałamy? czy jest o co walczyć?

Gdyby wiedziała, że będzie zwrot 500+, to bym w ogóle o to świadczenie wychowawcze nie aplikowała, jakoś byśmy sobie poradzili. Proszę o porady co robić w tej sytuacji…


Zwrot nienależnie pobranego 500+

zwrot-500-plus-umorzenie

Witaj, kwestię, o którą pytasz, reguluje ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, której przepisy stanowią o zasadach przyznawania i wypłacania świadczenia 500 plus.

I rzeczywiście w myśl zasadzie przewidzianej w art. 5 §3 niniejszej ustawy świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł, o czym mowa dalej w § 4.

Świadczenie 500 plus nie jest jednak wypłacane z urzędu. O przyznaniu świadczenia wychowawczego 500 plus decyduje właściwy organ na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego. I teraz, to co nas najbardziej interesuje – w przypadku, gdy w okresie, na który przyznano świadczenie 500 plus na pierwsze dziecko, następuje uzyskanie dochodu i przekroczenie progu dochodowego, o którym pisałam powyżej, dochodzi do utraty prawa do świadczenia wychowawczego.

Świadczenie 500 plus nie przysługuje od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – tak art. 18 § 6 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Dodatkowy dochód, a świadczenie 500 plus

Niestety obecne przepisy uprawniają rodziców do otrzymania świadczenia wychowawczego 500 plus na pierwsze dziecko jedynie w sytuacji, kiedy ich dochód nie przekroczy uregulowanego ustawą kryterium.

W przypadku zmiany sytuacji materialnej ustawodawca zobowiązał osoby otrzymujące świadczenie wychowawcze do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

Zawiadomienie właściwego organu o utracie prawa do zasiłku 500 plus oczywiście wstrzymuje jego wypłatę, ale nie tworzy sytuacji, w których pieniądze wypłacane są nienależnie.

Jadnak pragnę cię pocieszyć – sytuacji podobnych do twojej jest bardzo wiele. Sama znam co najmniej kilka tożsamych spraw i zapewniam cię, wszystkie udało się rozwiązać bez większych problemów. Dlatego głowa do góry! Zaraz wyjaśnię ci, co można zrobić w sytuacji nienależnie pobranego świadczenia 500 plus.

Nienależnie pobrane świadczenie 500 plus, co robić?

Art. 25 § 1 ustawy o świadczeniu wychowawczym 500 plus stanowi, że osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest obowiązana do jego zwrotu. Prawo daje ci jednak możliwość zwrócenia do organu, który świadczenie wypłacił z wnioskiem o:

  • umorzenie nienależnie pobranego świadczenia
  • odroczenie terminu płatności określonego w decyzji o obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
  • rozłożenie płatności na raty.

Uprawnienie to wynika z art. 25 § 10 niniejszej ustawy, zgodnie z którym organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, może umorzyć kwoty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.

Wniosek o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego

Jak widzisz, prawo przewiduje możliwość umorzenie kwoty nienależnie pobranych pieniążków z programu 500 plus. Jednak musisz zdać sobie sprawę, iż jest to “przywilej” dla osób znajdujących się w prawdziwie trudnej sytuacji.

Oczywiście ostateczna decyzja zależeć będzie od organu rozpatrującego wniosek. Jeśli więc uważasz, że twoja sytuacja materialno – bytowa jest bardzo skomplikowana, czyli ktoś z twojej rodziny zmaga się z chorobą, kalectwem, niepełnosprawnością, dotknęła was klęska żywiołowa, lub staliście się ofiarami przestępstwa, możesz starać się o umorzenie pobranych pieniędzy z programu 500 plus na pierwsze dziecko.

Wniosek o umorzenie nienależnie pobieranego 500+

Wniosek-o-umorzenie-nienaleznie-pobranego-500-plus

Wniosek o umorzenie nienależnie pobranego 500+

Jeśli jednak twoje życie przebiega “normalnie”. Wraz z mężem jesteście w stanie utrzymać dom i podołać zobowiązaniom, mimo że z trudem, to zasadnym może okazać się wniosek o rozłożenie na raty zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 500 plus wraz z prośbą o nienaliczanie dalszych odsetek i umorzenie tych, które do chwili obecnej narosły.

Myślę, że jeśli opiszesz swoje możliwości finansowe, ze wskazaniem dochodów rodziny i kosztów, które ponosicie, oraz podniesiesz okoliczność, że jako rodzina nie posiadacie żadnych oszczędności, z których nienależnie pobrane świadczenie mogłoby zostać jednorazowo zwrócone, możesz liczyć na przychylną decyzję.

We wniosku o rozłożenie zwrotu 500 plus na raty podaj miesięczną kwotę, którą jesteś w stanie zwracać.

Na koniec dodam jeszcze, iż mam nadzieje, że uda cię się znaleźć porozumienie z organem, który zobowiązał cię do zwrotu 500 plus.

Pamiętaj, że w urzędzie tym pracują normalne osoby, do których możesz spróbować zwrócić się z pomocą, a decyzja, która zapadanie na twój wniosek jest decyzją uznaniową (zależną od przychylności danego urzędnika).

Wierzę, że spotkasz się tam z przychylnością i zrozumieniem, w konsekwencji czego zwrot nienależnie pobranego 500+ nie będzie konieczny.

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze

2 komentarzy w “Czy możliwe jest UMORZENIE zwrotu 500+? oczywiście że TAK!”
  1. Witam. Proszę o informacje. Mam decyzje o nienależnie pobranym 500+ że mam zwrócić, ale napisałam pismo o umorzenie tej kwoty, proszę o udzielenie informacji czy w tym przypadku 500 plus jest wliczane również do dochodu tak jak zasiłek rodzinny lub zasiłek z ZUS? Na jakiej podstawie można kwalifikować się do umorzenia nienależnie pobieranego 500 plus?

  2. Witam, chodzi o zwrot 500+ przez błąd pracownika ośrodka. W sierpniu wraz z rodzina przeprowadzałam się do innego miasta. W poprzednim miejscu zamieszkania pobierałam 500 + na troje dzieci. Z chwilą przeprowadzki świadczenia były zablokowane, a dokumentacja przekazana do ośrodka w nowym miejscu/ mieście zamieszkania.

    Decyzja została wydana, pieniądze nadpłacone. W moim przypadku nadpłata miała być za wrzesień, jednak pracownik wydający decyzje zrobił ją z nadpłatą na pierwsze dziecko za lipiec i sierpień, bo wcześniej było, że na pierwsze dziecko było kryterium dochodowe. Po prostu nie popatrzył w dostępną dokumentację i z jego winy przyznane zostały pieniądze, które już dostawałam.

    Decyzji teraz do domu się nie dostaje, więc nie wiedziałam, że jest tego typu błąd, a teraz ten sam pracownik mówi, że mam zwracać 500+, pracownik po 2 miesiącach zauważył swój błąd

Comments are closed.