Zwrot nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych

Witam mam pytanie. Pobierałam zasiłek dla bezrobotnych z urzędu pracy, w tym czasie podjęłam pracę na umowę zlecenie, wypłacono mi w tym okresie zasiłek, ponieważ tego nie zgłosiłam nigdzie, bo umowa obowiązywała mnie 4 miesiące, a wynagrodzenie otrzymałam jednorazowe po zakończonej umowie, a teraz mam do oddania zasiłek dla bezrobotnych, który nie słusznie pobrałam za ten okres 4 miesięcy.

Konkretnie mam pytanie, czy w tej sprawie może mi urząd skarbowy nie wypłacić tych pieniędzy, które zalegam, bo odejmie tą kwotę ze zwrotu podatku, jak się rozliczę, czy nie ma takiego prawa?

Sprawa jest świeża, dopiero co dwa tygodnie temu złożyłam pismo do urzędu skarbowego, o rozłożenie długu na raty, jeszcze odpowiedzi nie dostałam. Proszę o pomoc.


Nienależnie pobrany zasiłek dla bezrobotnych

Myślę, że nienależnie pobrany zasiłek dla bezrobotnych może zostać zajęty przez Urząd Skarbowy w toku rozliczenia ewentualnego zwrotu nadpłaconego podatku.

Jednak to na co chcę zwrócić Twoją uwagę to fakt, że nie zawsze nałożenie obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych wiąże się z przymusem zwrotu całej tej kwoty.

Tutaj z pomocą przychodzi Ci art. 76 ustęp 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który jasno mówi, że starosta może odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty nienależnie pobrane świadczenie, lub je umorzyć w całości albo w części.

Dlatego warto postarać się o umorzenie nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych, do tego celu posłuży Ci:

Wniosek o umorzenie nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych

Wniosek-o-umorzenie-nienależnie-pobranego-zasiłku-dla-bezrobotnych

Wniosek o umorzenie nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych

Powyższy wniosek należy pobrać, wydrukować, wypełnić swoimi danymi i wysłać listem poleconym, lub zanieść osobiście.

Musisz działać szybko, ponieważ jak mówi ustawa o promocji zatrudnienia osoba, która pobrała nienależnie świadczenie w formie zasiłku dla bezrobotnych, musi dokonać jego zwrotu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji o zwrocie zasiłku.

Decyzję podejmuje starosta, a od jego decyzji przysługuje jeszcze odwołanie. Dodam jeszcze tylko, że umorzenie nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych może nastąpić tylko i wyłącznie na wniosek zainteresowanego.

Umorzenie nienależnie pobranego świadczenia z PUP

Umorzenie nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych i innych świadczeń z Funduszu Pracy może mieć miejsce, jeśli tylko spełniona zostanie któraś z przesłanek, którą przewiduje art. 76 ustęp 7 ustawy:

  1. w postępowaniu egzekucyjnym lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że osoba zobowiązana do zwrotu, nie posiada majątku, z którego można dochodzić należności
  2. dochodzenie należności mogłoby pozbawić zobowiązanego do zwrotu albo osobę pozostającą na jego utrzymaniu niezbędnych środków utrzymania
  3. osoba, która pobrała nienależne świadczenie lub otrzymała jednorazowo środki, zmarła, nie pozostawiając majątku, z którego można dochodzić należności
  4. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty nienależnie pobranego zasiłku lub innego świadczenia.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze