Co zrobi komornik bezrobotnemu? gdy nie ma z czego ściągnąć długów?

Nie posiadam nic cennego, np. samochodu, mam mieszkanie 20 m2 z dwoma współwłaścicielami, mam tylko świadczenie pielęgnacyjne 620 zł na mamę z MOPS. Co w takim razie zrobi komornik, jak nic nie mam? nie posiadam konta bankowego, z mamą staruszką gnieżdżę się w jednym pomieszczeniu.

Chciałabym konkretnie wiedzieć, z jakimi konsekwencjami mogę się liczyć, na emeryturę pójdę dopiero za dwa lata. Czy komornik będzie czekał przez ten okres?


Witaj, na temat tego, czy komornik może zająć świadczenie pielęgnacyjne <— jasno pisałam w tym artykule, koniecznie więc tam zajrzyj.

Co zrobi komornik bezrobotnemu? gdy nie ma z czego ściągnąć długów?

Jeśli dłużnik nie ma żadnego majątku, to komornik nie jest w stanie tak naprawdę zrobić nic… egzekucja komornicza otrzymuje wtedy status bezskutecznej i dochodzi do umorzenia postępowania egzekucyjnego z urzędu.

Oczywiście umorzenie postępowania egzekucyjnego nie oznacza, że dług nagle całkowicie znika, umorzenie egzekucji to tylko zakończenie działań komorniczych mających na celu wyegzekwowanie od dłużnika należności.

Wiedz, że wierzyciel wciąż ma prawo, aby za jakiś czas (rok, dwa, lub trzy) znów wnieść przeciwko Tobie wniosek do komornika o ponowne wszczęcie egzekucji komorniczej.

… i teraz bardzo ważna sprawa:

Gdy egzekucja, którą zlecił wierzyciel, jest bezskuteczna, to komornik informuje wierzyciela pisemnie, że umarza on postępowanie egzekucyjne i podaje powody. Czyli komornik pisze w powiadomieniu, że:

  • nie pracuje,
  • nie ma konta bankowego,
  • dłużnik nie ma nic wartościowego,
  • itd.

Wtedy wierzyciel ma 7 dni, aby przedłożyć komornikowi inne sposoby egzekwowania zadłużenia, bo inaczej egzekucja zgodnie z obietnicą komornika zostanie umorzona.

Gdy rzeczywiście dochodzi do umorzenia egzekucji, komornik wpisuje dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (RDN). Obecność na liście RDN to jest jedna z konsekwencji, które Cię dosięgną.

Podstawa prawna umorzenia egzekucji:

Art. 824. § 1. Postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu:

3) jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.

Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Tak jak pisałam, nawet po umorzeniu postępowania egzekucyjnego, wierzyciel ma prawo, aby za jakiś czas ponownie złożyć wniosek o wszczęcie przeciwko Tobie egzekucji, albowiem zgodnie z Art. 826. Skutek umorzenia postępowania egzekucyjnego:

Umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji, chyba że z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna. Umorzenie postępowania egzekucyjnego nie może naruszać praw osób trzecich.

Ustawa niestety nie przewiduje, kiedy ponownie wierzyciel może wszcząć egzekucję i ile musi upłynąć czasu od umorzenia egzekucji do ponownego jej wszczęcia.

Ale warto za to wiedzieć, że minimalny okres, który rozdziela oba te zdarzenia prawne, jest to czas potrzebny do uprawomocnienia się decyzji komornika o umorzeniu egzekucji. A więc jest to co najmniej miesiąc między umorzeniem egzekucji a ponownym jej wszczęciem.

Oczywiście należy mieć świadomość, że wierzyciel po umorzeniu egzekucji na pewno od razu nie złoży kolejnego wniosku o jej ponowne wszczęcie, bo tylko narazi się na niepotrzebne koszty.

Myślę, że taki realny czas, jaki zwykle upływa między jedną o drugą egzekucją komorniczą dotyczącą tego samego długu, to dwa lub trzy lata. Wierzyciel czeka po prostu, aż sytuacja życiowa i finansowa dłużnika poprawi się.

Przedawnienie długu stwierdzonego wyrokiem sądu

Każdy dług przedawnia się, nawet dług stwierdzony orzeczeniem sądowym. W tym przypadku muszę przytoczyć: art. 125. Terminy przedawnienia roszczeń stwierdzonych orzeczeniem lub ugodą z Kodeksu cywilnego, który mówi, że:

§ 1. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem sześciu lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat.

A więc, jeśli minie 6 pełnych lat od daty umorzenia egzekucji, to taki dług stwierdzony wyrokiem sądowym ulegnie przedawnieniu. Przerwać bieg przedawnienia może natomiast wszczęcie kolejnej egzekucji lub podpisanie ugody z wierzycielem, lub np. dobrowolna wpłata pieniędzy na poczet spłaty długu.

Umorzenie egzekucji – co dalej?

Z pewnością wierzyciel przypomni sobie o Tobie, gdy osiągniesz wiek emerytalny. Wtedy złożenie wniosku o wszczęcie przeciwko Tobie egzekucji będzie skuteczne, bo komornik zwróci się do ZUS-u, który wypłaca emeryturę, aby jej część ZUS przekazywał na konto komornika.

O tym ile komornik może zająć z emerytury <— pisałam tutaj, zajrzyj tam, aby wiedzieć, co Cię czeka.

Konsekwencje niespłacanego zadłużenia

Pytasz też, jakie poniesiesz konsekwencje, oczywiście nie warto nie spłacać swoich długów, bo ponosi się w ten sposób dodatkowe koszty, o jaki kosztach mówię?

  • rosną odsetki od niespłacanego długu,
  • koszty egzekucji komorniczych dopisywane są do Twojego całkowitego zadłużenia.

Ponadto, wierzyciel może wpisać Cię do rejestru dłużników takich jak np. KRD. Mając długi w firmach pożyczkowych czy bankach, z pewnością trafisz do BIK-u jako niewypłacalny klient i ciężko Ci będzie np. dostać telefon na abonament, internet czy telewizję, nie wspominając o komplikacjach przy zaciąganiu kolejnego kredytu czy pożyczki w innej firmie pożyczkowej.

Podsumowując Twoje tytułowe pytanie: co może zrobić komornik bezrobotnemu, nieposiadającemu żadnych ruchomości i nieruchomości? komornik ma niewielkie pole manewru, wpisze dłużnika do RDN-u, naliczy koszty egzekucyjne i umorzy egzekucję.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

2 komentarzy w “Co zrobi komornik bezrobotnemu? gdy nie ma z czego ściągnąć długów?”
  1. Wiadomo przecież, że zajęcie komornicze osoby bezrobotnej skończy się umorzeniem… egzekucja nie może trwać latami, wiecie jaki bałagan miałby komornik w swoich papierach, gdyby nie umarzał nieskutecznych egzekucji? Bezrobotny może jeszcze być pociągnięty przez komornika lub wierzyciela do złożenia wyjaśnień, a więc do wyjawienia majątku, wtedy trzeba pisać do komornika pismo i przedstawić w nim wszystkie wartościowe przedmioty jakie się posiada + jakieś nieruchomości jeśli są i inne świadczenia jakie się otrzymuje. Pozdrawiam!

Comments are closed.