Czy komornik może zająć zasiłek dla bezrobotnych w 2022 roku?

Dzień dobry, mam pytanie: czy komornik może zająć zasiłek dla bezrobotnych? jestem na kuroniówce dopiero 2 miesiące, a będę ją otrzymywać cały rok. Dziś przyszło pismo od komornika, że toczy się wobec mnie postępowanie egzekucyjne.

Zasiłek dla bezrobotnych, który otrzymuję, to moje jedyne źródło dochodu na tę chwilę. Czy zgodne z prawem będzie więc potrącenie komornicze zasiłku dla bezrobotnych? czego mogę spodziewać się po komorniku? przydałaby by się też jakaś podstawa prawna, tego, co Pani napisze.

Z góry dziękuję bardzo za pomoc! Eleonora.


Czy komornik może zająć zasiłek dla bezrobotnych?

zasilek-dla-bezrobotnych-a-komornik
Zasiłek dla bezrobotnych a komornik

Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest przez urząd pracy osobom, które właśnie utraciły swoją pracę i nie mają innych dochodów. Długość otrzymywania tzw. kuroniówki i jej wysokość zależne są od stażu pracy oraz od faktu, czy pracownik został zwolniony przez pracodawcę, czy zwolnił się sam.

Przechodząc jednak do meritum sprawy, zasiłek dla bezrobotnych traktowany jest przez komornika na równi z wynagrodzeniem (artykuł 833 Kodeksu Postępowania Cywilnego), a więc komornik traktuje ten zasiłek jak środki pochodzące ze stosunku pracy.

Podstawa prawna

Art. 833. Ograniczenie egzekucji z innych świadczeń pieniężnych

§ 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.

§ 1.1. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów oraz dodatków szkoleniowych, wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Stety lub niestety wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest tak niska, że nie przekracza kwoty wolnej od zajęcia, która na 2019 rok wynosi równowartość kwoty minimalnego wynagrodzenia netto, a więc mowa o kwocie 1634 zł.

Kwota wolna od potrąceń komorniczych

Art. 871. Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę

§ 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

– minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

Dz.U.2018.0.917 t.j. – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Wyjątkową sytuację może tutaj stanowić przypadek, w którym dłużnik ma długi alimentacyjne, wtedy zasiłek dla bezrobotnych może być przez komornika zajęty do 60% kwoty zasiłku.

Podsumowanie

Czy komornik może zająć zasiłek dla bezrobotnych? nie, ponieważ kwota zasiłku jest niższa niż wysokość kwoty wolnej od zajęcia komorniczego. Potrącenie komornicze zasiłku dla bezrobotnych jest możliwe, ale tylko w przypadku długów alimentacyjnych. Jeśli natomiast chodzi o długi niealimentacyjne, to z zasiłku (kuroniówki) komornik nie może prowadzić egzekucji komorniczej, ponieważ kwota zasiłku dla bezrobotnych w całości nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za pracę, które z kolei wyznacza kwotę wolną od zajęcia, można posłużyć się tutaj dodatkowo orzeczeniem Sądu Najwyższego III CZP 10/91.

Mam więc nadzieję, że Twoje długi nie są za niepłacone alimenty i uda Ci się uchronić cały zasiłek z dala od komornika.

Skarga na czynności komornika

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 3,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze