Czy komornik może zająć zasiłek chorobowy L4? jeśli TAK - to ile? • JakwyjśćZdługów.pl
Jak wyjść z długów i cieszyć się życiem! ebook + Wzory pism

Długi, komornik, firma windykacyjna, wpis w BIK, KRD to ogromny problem, jeśli potrzebujesz darmowej porady, zadaj pytanie ekspertowi. W serwisie znajdziesz także wzory pism, oraz taniej kupisz ebook: Jak wyjść z długów i cieszyć się życiem – 12 kroków, autorką jest Iwona Wendel – założycielka tego bloga. Zachęcam też do komentowania wpisów! tam także możesz zadawać pytania!

Czy komornik może zająć zasiłek chorobowy L4? jeśli TAK – to ile?

Witam, chciałam zapytać o umowę o prace, a dokładnie mam umowę o prace podpisaną na pół roku. Chwilowo choruje i jestem na zwolnieniu lekarskim L4 (zasiłek chorobowy). Wynagrodzeni dostane w tym miesiącu z 1300 zł. Czy komornik może zająć zasiłek chorobowy? ile może zabrać mi komornik z tej kwoty?


Czy komornik może zabrać zasiłek chorobowy – egzekucja z L4

Witam, każda egzekucja komornicza czy to ta dotycząca spłaty zobowiązań pieniężnych pochodzących między innymi z tytułu niespłaconych kredytów, pożyczek, czy chwilówek – czy też ta w przedmiocie przymusowego ściągnięcia długów alimentacyjnych prowadzona musi być z zachowaniem przepisów o ograniczeniu egzekucji, które znaleźć można zarówno w ustawie o komornikach, w kodeksie postępowania cywilnego jak i w ustawie prawo pracy.

Niemniej jednak zasiłek chorobowy, jako świadczenie wypłacane pracownikowi przez ZUS w przypadku niezdolności do pracy podlega jeszcze innym regulacjom, a mianowicie przepisom tzw. ustawy emerytalnej.

Ile komornik zabierze mi z pensji?

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w przypadku wszczęcia przeciwko nim postępowania egzekucyjnego muszą liczyć się z tym, że ich pracodawca po otrzymaniu pisma od komornika o egzekucji z wynagrodzenia za pracę potrąci kwotę, która nie jest chroniona prawem – dokładnie rzecz ujmując kwotę, którą komornik ma prawo zająć. O egzekucji z wynagrodzenia za pracę mówią przepisy prawa pracy.

Zgodnie z art. 87 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy z wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych potrąceniu podlegają sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi oraz kary pieniężne przewidziane w art. 108 niniejszej ustawy.

I jak stanowi § 3 potrącenia mogą być dokonywane do wysokości 3/5 wynagrodzenia w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych (tu ustawodawca nie określił kwotowo sumy wolnej od zajęcia) i do wysokości połowy wynagrodzenia w przypadku egzekucji innych długów lub potrącenia zaliczek pieniężnych (kwota wolna od zajęcia na rok 2018 wynosi 1 530 zł – jest to kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – o czym dalej mowa w 871§ 1 ustawy).

Z powyższego wynika zatem, że przy egzekucji świadczeń innych niż alimentacyjne w dyspozycji dłużnika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę pozostać musi 50 % jego wynagrodzenia netto nie mniej jednak niż 1 530 zł miesięcznie.

Egzekucja z zasiłku chorobowego – ile komornik zabierze dłużnikowi na L4

Czas, kiedy pracownik pozostaje na zwolnieniu lekarskim jest tym okresem, kiedy jego dochody już zmniejszają się o 20 %, nie dostaje on bowiem zasiłku w wysokości 100 % pobieranego wcześniej wynagrodzenia za pracę. I niestety zasiłek chorobowy L4 wypłacany przez organ rentowy podlega egzekucji komorniczej.

O tym, ile komornik zajmie dłużnikowi z zasiłku chorobowego L4 mówi art. 140 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W myśl zasadzie przewidzianej w ust. 1 art. 140 potrącenia, o których mowa w art. 139, mogą być dokonywane, z zastrzeżeniem art. 141, w następujących granicach:

 • przy świadczeniach alimentacyjnych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3 – do wysokości 60% świadczenia
 • przy należnościach egzekwowanych związanych z:
  • odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej,
  • odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
  • odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych

do wysokości 50% świadczenia

 • przy innych egzekwowanych należnościach tj. pożyczki, kredyty, chwilówki – do wysokości 25% świadczenia.

Podsumowując – komornik, który prowadzi przeciwko tobie egzekucję może zająć aż 3/5 należnego ci zasiłku chorobowego L4 jeśli egzekucja dotyczy zaległych świadczeń alimentacyjnych, oraz 1/4 zasiłku L4 kiedy twój dług pochodzi np. z tytułu niespłaconego kredytu, pożyczki lub chwilówki.

Komornik zawsze jednak zobowiązany jest pozostawić kwotę nie niższą niż 60 % najniższej emerytury przy długach niealimentacyjnych i 50 % jeśli dług dotyczy zaległych alimentów. W 2018 roku emerytura minimalna wynosi 1 000 zł brutto, czyli 853, 84 zł netto. Takie kwoty zatem komornik może zabrać z należnego ci zasiłku chorobowego.

Jeśli jednak doszłoby do sytuacji, w której pobrana kwota przekroczy podane limity wiedz, że przysługuje ci skarga na czynność komornika wraz z żądaniem zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Liczę jednak, że wszystko przebiegnie jak należy i bez zbędnych problemów. Poniżej w razie czego zamieszczam wzór skargi na czynności komornika:

Skarga na czynności komornika – wzór

Życzę wszystkiego dobrego, a przede wszystkim szybkiego powrotu do zdrowia!

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 4,83 out of 5)
Loading...


6 komentarzy

 1. Ewa

  Witam jestem na zasiłku chorobowym L4. Pierwsze L4 to jest w ciąży jestem i za te pierwsze 33 dni płaci mi pracodawca. Mam komornika, zajecie niealimentacyjne, czy komornik może mi ściągnąć więcej niż 25%? kadrowa mi powiedziała, że system jej to podciągnął jako wynagrodzenie? co zatem będzie z macierzyńskim ? również będzie płacił pracodawca?

 2. elżbieta

  Pracuję na pełnym etacie. Wynagrodzenie zasadnicze to 2 491,07 zł, mam zajęcie komornicze niealimentacyjne, przebywałam na zwolnieniu lekarskim przez 3 dni. Pracodawca wypłacił mi 1 414,92 zł wypłaty twierdząc, że chorobowe też podlega zajęciu komorniczemu, mam pytanie, czy mogłam otrzymać mniej niż najniższą krajową?

 3. gość

  Od 15 sierpnia przebywam na zwolnieniu L4, w miesiącu listopadzie otrzymałem wypłatę w wysokości 1290 zł za miesiąc październik. Chciałbym się dowiedzieć czy ta kwota jest odpowiednia. Ma zajęcie komornicze ale z tytułu nie płaconych rat, krety itp. Nie alimentacyjne. Moja wypłata zawsze była większa o 200zł. Tym razem coś się ewidentne nie zgadza wydaje mi się że mam prawo do otrzymania wypłaty która jest najniższą krajową. Z góry dziękuję za pomoc.

 4. Urszula

  Mam takie pytanie: nie pracuję, jestem na zasiłku chorobowym które wypłaca mi ZUS i czy te pieniądze z chorobowego może zająć komornik? proszę i szybką odpowiedź na to pytanie, bo gdzieś na początku miesiąca dostaje z ZUS-u przelew na konto – wcześniej tylko miałam ściągnięte 50 złotych, a teraz to nie wiem…

 5. Krzysiek

  Witam, mam komornika na koncie no i pracodawca nie przedłużył mi umowy, miałem kwasicę ketonową, bylem w szpitalu 9 dni i obawiam się, że za l4 komornik może mi wziąć wszystkie pieniądze za 5 dni z tego co wyliczył pracodawca. Insulina mnie sporo kosztuje, czy komornik może wziąć wszystko? czy zostawi mi coś na koncie?

 6. Asia

  Witam byłam na l4 przez 1.5 miesiąca. Chorobowe zostało mi wypłacone kilka dni przed wypłatą za miesiąc przepracowany. W sumie 2 przelewy w jednym miesiącu. Z chorobowego 1599 zł zostało mi odciągnięte 129 zł na komornika. A z wypłaty która wynosiła 1688 zł ściągnięte zostało 848 zł. Czy to zgodne z prawem? Czy od każdej kwoty powinna zostać zachowana kwota wolna od potrąceń ?

NAPISZ KOMENTARZ