Czy komornik może zająć zasiłek chorobowy L4? jeśli TAK – to ile?

Witam, chciałam zapytać o umowę o prace, a dokładnie mam umowę o prace podpisaną na pół roku. Chwilowo choruje i jestem na zwolnieniu lekarskim L4 (zasiłek chorobowy). Wynagrodzeni dostane w tym miesiącu z 1300 zł. Czy komornik może zająć zasiłek chorobowy? i ile może zabrać mi komornik z tej kwoty?


Czy komornik może zabrać zasiłek chorobowy – egzekucja z L4

Witam, każda egzekucja komornicza czy to ta dotycząca spłaty zobowiązań pieniężnych pochodzących między innymi z tytułu niespłaconych kredytów, pożyczek, czy chwilówek – czy też ta w przedmiocie przymusowego ściągnięcia długów alimentacyjnych prowadzona musi być z zachowaniem przepisów o ograniczeniu egzekucji, które znaleźć można zarówno w ustawie o komornikach, w kodeksie postępowania cywilnego, jak i w ustawie prawo pracy.

Niemniej jednak zasiłek chorobowy, jako świadczenie wypłacane pracownikowi przez ZUS w przypadku niezdolności do pracy podlega jeszcze innym regulacjom, a mianowicie przepisom tzw. ustawy emerytalnej.

Ile komornik zabierze mi z pensji?

zasilek-chorobowy-a-komornik

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w przypadku wszczęcia przeciwko nim postępowania egzekucyjnego muszą liczyć się z tym, że ich pracodawca po otrzymaniu pisma od komornika o egzekucji z wynagrodzenia za pracę potrąci kwotę, która nie jest chroniona prawem – dokładnie rzecz ujmując kwotę, którą komornik ma prawo zająć. O egzekucji z wynagrodzenia za pracę mówią przepisy Kodeksu pracy.

Zgodnie z art. 87 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy z wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych potrąceniu podlegają sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi oraz kary pieniężne przewidziane w art. 108 niniejszej ustawy.

I jak stanowi § 3 potrącenia mogą być dokonywane do wysokości 3/5 wynagrodzenia w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych (tu ustawodawca nie określił kwotowo sumy wolnej od zajęcia) i do wysokości połowy wynagrodzenia w przypadku egzekucji innych długów lub potrącenia zaliczek pieniężnych (kwota wolna od zajęcia na rok 2019 wynosi 1 634 zł – jest to kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – o czym dalej mowa w 871§ 1 ustawy).

Z powyższego wynika zatem, że przy egzekucji świadczeń innych niż alimentacyjne w dyspozycji dłużnika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę pozostać musi 50% jego wynagrodzenia netto nie mniej jednak niż 1 6340 zł miesięcznie.

Egzekucja z zasiłku chorobowego – ile komornik zabierze na L4

Czas, kiedy pracownik pozostaje na zwolnieniu lekarskim, jest tym okresem, kiedy jego dochody już zmniejszają się o 20%, nie dostaje on bowiem zasiłku w wysokości 100% pobieranego wcześniej wynagrodzenia za pracę. I niestety zasiłek chorobowy L4 wypłacany przez organ rentowy podlega egzekucji komorniczej.

O tym, ile komornik zajmie dłużnikowi z zasiłku chorobowego L4, mówi art. 140 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W myśl zasadzie przewidzianej w ust. 1 art. 140 potrącenia, o których mowa w art. 139, mogą być dokonywane, z zastrzeżeniem art. 141, w następujących granicach:

 • przy świadczeniach alimentacyjnych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3 – do wysokości 60% świadczenia
 • przy należnościach egzekwowanych związanych z:
  • odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej,
  • odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
  • odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych

do wysokości 50% świadczenia

 • przy innych egzekwowanych należnościach tj. pożyczki, kredyty, chwilówki – do wysokości 25% świadczenia.

Zasiłek chorobowy a komornik – podsumowanie

Podsumowując – komornik, który prowadzi przeciwko tobie egzekucję, może zająć aż 3/5 należnego ci zasiłku chorobowego L4, jeśli egzekucja dotyczy zaległych świadczeń alimentacyjnych, oraz 1/4 zasiłku L4, kiedy twój dług pochodzi np. z tytułu niespłaconego kredytu, pożyczki lub chwilówki.

Komornik zawsze jednak zobowiązany jest pozostawić kwotę nie niższą niż 60% najniższej emerytury przy długach niealimentacyjnych i 50%, jeśli dług dotyczy zaległych alimentów. W 2018 roku emerytura minimalna wynosi 1 000 zł brutto, czyli 853,84 zł netto. Takie kwoty zatem komornik może zabrać z należnego ci zasiłku chorobowego.

Jeśli jednak doszłoby do sytuacji, w której pobrana kwota przekroczy podane limity wiedz, że przysługuje ci skarga na czynność komornika wraz z żądaniem zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Liczę jednak, że wszystko przebiegnie, jak należy i bez zbędnych problemów. Poniżej w razie czego zamieszczam wzór skargi na czynności komornika:

Skarga na czynności komornika – wzór

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Życzę wszystkiego dobrego, a przede wszystkim szybkiego powrotu do zdrowia!

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

13 komentarzy w “Czy komornik może zająć zasiłek chorobowy L4? jeśli TAK – to ile?”
 1. Witam jestem na zasiłku chorobowym L4. Pierwsze L4 to jest w ciąży jestem i za te pierwsze 33 dni płaci mi pracodawca. Mam komornika, zajecie niealimentacyjne, czy komornik może mi ściągnąć więcej niż 25%? kadrowa mi powiedziała, że system jej to podciągnął jako wynagrodzenie? co zatem będzie z macierzyńskim ? również będzie płacił pracodawca?

 2. Pracuję na pełnym etacie. Wynagrodzenie zasadnicze to 2 491,07 zł, mam zajęcie komornicze niealimentacyjne, przebywałam na zwolnieniu lekarskim przez 3 dni. Pracodawca wypłacił mi 1 414,92 zł wypłaty twierdząc, że chorobowe też podlega zajęciu komorniczemu, mam pytanie, czy mogłam otrzymać mniej niż najniższą krajową?

 3. Od 15 sierpnia przebywam na zwolnieniu L4, w miesiącu listopadzie otrzymałem wypłatę w wysokości 1290 zł za miesiąc październik. Chciałbym się dowiedzieć czy ta kwota jest odpowiednia. Ma zajęcie komornicze ale z tytułu nie płaconych rat, krety itp. Nie alimentacyjne. Moja wypłata zawsze była większa o 200zł. Tym razem coś się ewidentne nie zgadza wydaje mi się że mam prawo do otrzymania wypłaty która jest najniższą krajową. Z góry dziękuję za pomoc.

 4. Mam takie pytanie: nie pracuję, jestem na zasiłku chorobowym które wypłaca mi ZUS i czy te pieniądze z chorobowego może zająć komornik? proszę i szybką odpowiedź na to pytanie, bo gdzieś na początku miesiąca dostaje z ZUS-u przelew na konto – wcześniej tylko miałam ściągnięte 50 złotych, a teraz to nie wiem…

 5. Witam, mam komornika na koncie no i pracodawca nie przedłużył mi umowy, miałem kwasicę ketonową, bylem w szpitalu 9 dni i obawiam się, że za l4 komornik może mi wziąć wszystkie pieniądze za 5 dni z tego co wyliczył pracodawca. Insulina mnie sporo kosztuje, czy komornik może wziąć wszystko? czy zostawi mi coś na koncie?

 6. Witam byłam na l4 przez 1.5 miesiąca. Chorobowe zostało mi wypłacone kilka dni przed wypłatą za miesiąc przepracowany. W sumie 2 przelewy w jednym miesiącu. Z chorobowego 1599 zł zostało mi odciągnięte 129 zł na komornika. A z wypłaty która wynosiła 1688 zł ściągnięte zostało 848 zł. Czy to zgodne z prawem? Czy od każdej kwoty powinna zostać zachowana kwota wolna od potrąceń ?

 7. Witam. Komornik zabiera zbyt dużo z wypłaty. Moja dziewczyna ma komornika od kilku lat i całkiem sporą sumę zadłużenia. Ma umowę o prace na czas nieokreślony.. W maju 2018 wykryto u niej nowotwór. Przeszła na zwolnienie L4, z tego co wiem jej dochód brutto to 2190 zł. Przeszła chemio i radioterapię i na dzień dzisiejszy jest na zasiłku chorobowym w ZUS gdzie ma 75 % wynagrodzenia. Dostała wypłatę 890 zł.

  Według mnie i informacji które zdobyłem w internecie; komornik nie może zając kwoty wolnej od potrąceń. Coś tu jest nie tak. Czy jest jakaś możliwość odzyskać pieniądze zabrane przez komornika? Czy może zakład pracy wypłaca komornikowi z automatu zawyżoną sumę? Do kogo się zwrócić i jakie podjąć kroki? Bardzo proszę o poradę.

 8. Witam, jestem obecnie na zasiłku chorobowym w związku z ciężkim rozstrojem zdrowia, miałem silne zapalenie błędnika i wylądowałem w szpitalu, obecnie jestem na stałej dawce leków i pod stałą kontrolą lekarzy.

  Otrzymuję zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS na moje konto bankowe, zauważyłem że przelany przez ZUS zasiłek za okres od 12 lutego do 13 marca został w całości zajęty przez komornika.

  Nadmieniam, że w czasie gdy otrzymywałem wynagrodzenie, mój pracodawca regularnie przelewał kwoty ustalone z komornikiem na jego konto, więc nie było tzw. uchylania się od płatności, teraz zostałem bez środków na życie i na leczenie.

 9. Witam, otrzymuje chorobowe w wysokości 650 zł, od ZUS mam dostać teraz przelewem na własne konto bankowe, czy komornik jeśli mam zajęcia komornicze może mi zabrać ten zasiłek chorobowy? jeśli tak, to jaką kwotę? proszę o szybką odpowiedź, ponieważ boje się podać do ZUS-u numer konta, by mi tego nie zabrali. Dziękuję i czekam na szybką odpowiedź.

 10. Mam umowę o pracę, jestem 1 rok przed emeryturą. Komornik zabrał mi 230 zł, zostawił kwotę wolną od podatku, ok, to rozumiem. Mój stan zdrowia (wylew) zmusza mnie do wzięcia L4. Ile zabierze komornik z mojego L4? Opłaty stałe, bezwzględnie do opłacania co miesiąc – czynsz, media, rata kredytu, leki i bilet miesięczny do pracy, to ok. 1000 zł, czy interesuje to komornika?

 11. Witam! chodzi o zajęcie komornicze 80% zasiłku chorobowego. Tacie komornik zabrał z zasiłku chorobowego z kwoty 806 zł 600 zł czy miał takie prawo? Tata jest w trakcie leczenia nowotworowego i ma zieloną kartę DILO założoną, czy to zajęcie zasiłku chorobowego było prawnym zajęciem? Zostawić człowieka bez środków do życia? Tato dziś był u tej Pani Komornik i stwierdziła, że wszystko jest prawnie, zaznaczam, że zajęcie nie jest alimentacyjne.

 12. Witam serdecznie. Jestem na zwolnieniu lekarskim przez wypadek w pracy i mam wypłacaną pensje 100% wynagrodzenia, niedawno wszedł mi na pensje komornik za długi niealimentacyjne. Pracodawca nie przedłuża mi umowy o pracę, a ja dalej jestem na zwolnieniu na L4. Czy jeżeli dalej będę kontynuować zwolnienie lekarskie i ZUS mi będzie płacił pensje, to komornik ma prawo mi zebrać wszystkie pieniądze? Jak to dalej ta sprawa wygląda. Co mam dalej zrobić. Gdzie się udać. Proszę o pomoc w tak bardzo ważnej dla mnie sprawie.

 13. Witam. Czy komornik może zabrać cokolwiek, gdy jestem na L4? Pracuje w zakładzie pracy chronionej, zarabiam najniższą krajową, czyli 1650 od miesiąca jestem na zwolnieniu, mój pracodawca powiedział, że komornik zabrał 315 zł z tego zwolnienia i pracodawca nie chce pokazać potwierdzenia przelewu, do jakiego komornika została wysłana dana kwota. Czy pracodawca miał do tego prawo?

Comments are closed.