Termin uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości

Kategoria: Upadłość konsumenckaTermin uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości
Ewa N. zapytał 2 miesiące temu

Witam. Jaki jest termin uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości? Dwa miesiące temu dostałam z Sądu w Białymstoku pismo, z informacją, żebym wskazała sposób zakończenia postępowania upadłościowego i inne pytania.

Odpowiedź moja do sądu była umorzenie bez planu spłaty (upadłość bez majątku). 6.08.2021 r. otrzymałam pismo, że umorzono moje zobowiązania (ile czasu trwa uprawomocnienie wyroku, kiedy mogę w pełni zarządzać moim majątkiem, czy wierzyciele mogą się od decyzji Sądu odwołać, ponieważ 5 banków nie zgodziło się na umorzenie, a Pani Syndyk wnosiła, żebym wpłacała po 300 zł przez 36 miesięcy).

Chciałabym wysłać Pani to pismo, ale nie można dołączyć załącznika. Pozdrawiam Ewa N.

2 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 miesiące temu

Witam serdecznie,

Pani Ewo gratuluje pozycji, w jakiej się Pani obecnie znalazła… udało się Pani przejść przez postępowanie upadłościowe i częściowo likwidacyjne, a zobowiązania zostały lub zostaną w przeważającej części umorzone. O takim rozwiązaniu marzy niejeden dłużnik.

Przechodząc jednak do Pani pytania, muszę napisać, że mam zbyt mało informacji, by rzetelnie odnieść się do Pani sytuacji.

Mogę jedynie ogólnie napisać, że sąd może wydać postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego, które po uprawomocnieniu się oczyszcza konto dłużnika. Może on wówczas zacząć życie na nowo bez żadnego okresu oczekiwania.

Ustawodawca przewidział jednak możliwość warunkowego umorzenia długów upadłego dłużnika bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Wówczas do umorzenia długów upadłego dłużnika dojdzie jeśli w terminie pięciu lat od daty uprawomocnienia się postanowienia o warunkowych umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli, na podstawie które sąd ustali, że nastąpiła na tyle korzystna zmiana sytuacji majątkowo-bytowej dłużnika, że ustała niezdolność dłużnika do dokonywania jakichkolwiek spłat.

Zatem jeżeli w Pani przypadku doszło do warunkowego umorzenia zobowiązań, to w ciągu kolejnych pięciu lat może zostać wszczęte postępowanie o  ustalenie spłaty wierzycieli. Co więcej, na przestrzeni tych pięciu lat będzie Pani ograniczona w możliwości zarządzania swoim majątkiem oraz będzie Pani poddawana nadzorowi sądu upadłościowego.

Powyższe przekłada się na okoliczność, że w tym czasie nie może Pani bez zgody sądu dokonywać czynności prawnych dotyczących jej majątku.

Dodam jeszcze, że w okresie wspomnianych pięciu lat może dojść do uchylenia postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań jeśli:

  • upadły nie złożył w wyznaczonych terminie sprawozdania
  • w sprawozdaniu podał nieprawdziwe informacje – zataił osiągnięte dochody i majątek
  • dokonał czynności prawnej bez zgody sądu
  • ukrył majątek
  • czynność prawna dokonana przez upadłego dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Podsumowując:

Postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego dłużnika uprawomocni się w normalnym trybie 7 dni, chyba że został złożony wniosek o przygotowanie uzasadnienia lub postanowienie zostało zaskarżone. Piszę Pani o sprzeciwie wierzycieli i syndyka, dlatego orzeczenie w Pani sprawie może nie być prawomocne.

Jeżeli jednak doszło do umorzenia postępowania, Pani sytuacja jest uzależniona od tego, czy sąd orzekł o umorzeniu zobowiązań, czy o warunkowym umorzeniu – różnice opisałam powyżej.

Pozdrawiam serdecznie i życzę powodzenia!

Podobne tematy:

Ewa odpowiedział 2 miesiące temu

W  postanowieniu Sądu nie ma nic na temat warunkowego umorzenia, przytoczę kilka zdań. PO rozpoznaniu w dn. 29.07.21 w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym bla bla bla sąd postanawia

Umorzyć zobowiązania upadłej Ewy N. bez ustalenia psw. Kosztami postępowania upadłościowego tymczasowo pokrytymi, że środków Skarbu Państwa obciążyć Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Upadła wniosła o umorzenie zobowiązań, Syndyk wniósł o ustalenie planu spłaty, a wierzyciele Santander, i 3 inne banki sprzeciwili się umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty, wnosząc o ustalenie planu spłaty

SAD USTALIŁ I  Z ZWAŻYŁ CO NASTĘPUJE:
Istota umorzenia zobowiązania w upadłości konsumenckiej nie polega ani na wykonaniu zobowiązań przez dłużnika, ani na darowaniu zobowiązania dłużnikowi na mocy suwerennej decyzji wierzyciela, ale następuje na mocy orzeczenia sądu upadłościowego.
Nie do końca rozumiem zdanie które napisze niżej.

UMORZENIE ZOBOWIĄZAŃ MA CHARAKTER PRZYMUSOWY, CO OZNACZA, ŻE NASTĘPUJE ONO TAKŻE WBREW WOLI WIERZYCIELA.
P. Mecenas czy oznacza to, że wierzyciele już nic nie mogą zrobić, czy mogą jeszcze tę decyzję zaskarżyć do Sądu Najwyższego.

Czy jestem już wolna i oddłużona, i co z BIG tam trzeba mnie wykreślić, czy Syndyk zgłosi do Banku, na pocztę i do US, żeby już nie WIDNIAŁ ten przydomek “UPADŁA”

Syndyk w swoim biurze ma moją korespondencję która Poczta przekazywał na rozkaz Syndyka. Od 1 dnia moja rozmowa z P. Syndyk jest niezrozumiała, rozmawiałyśmy może przez tel. z 5 razy, chyba dlatego, że moja upadłość była bez majątku, a teraz będzie jeszcze gorzej, ponieważ Sad nie przychylił się do wniosku P. Syndyk.

Co ja mogę teraz zrobić??????

Pozdrawiam Ewa N.

Twoja odpowiedź