Czy mogę ogłosić upadłość konsumencką jeśli pracuję?

Kategoria: Upadłość konsumenckaCzy mogę ogłosić upadłość konsumencką jeśli pracuję?
Kasia zapytał 7 miesięcy temu

Dzień dobry. Mam długi około 90 tysięcy złotych i pracuję jako sprzedawca w sklepie, więc mam miesięczny swój dochód, więc czy mogę się starać o upadłość konsumencką i jak to wygląda i jak to zrobić jeśli jest realne, bo czytałam, że trzeba wniosek opłacić, ale nie wiem jak to zrobić jeśli by się udało. Pozdrawiam

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 7 miesięcy temu

Dzień dobry,

z informacji, jakie podajesz wynika, że możesz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Przedmiotowy wniosek składa się na urzędowym formularzu, co znacznie ułatwia sprawę, bowiem wnioskodawca przygotowując wniosek musi postępować zgodnie z ustalonymi zasadami (instrukcją do wniosku).

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, należy złożyć do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania sądu upadłościowego. Złożenie wniosku wiąże się z obowiązkiem poniesienia opłaty w wysokości 30 zł. Nie jest to duży wydatek, dlatego uważam, że pomimo długów będziesz w stanie go ponieść.

Natomiast co do samej sprawy upadłościowej to trudno z góry zakładać, czy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zostanie przez sąd uwzględniony. Decyzja zależeć będzie od sądu i analizy danej sprawy. Natomiast sama wysokość długów nie ma większego znaczenia.

Rozpoznając Twój wniosek sąd raczej skupi się na istnieniu przesłanek pozytywnych w tym stanu niewypłacalności – zgodnie z przyjętymi regułami, aby ogłosić upadłość, należy być niewypłacalnym. Zaległość w spłacie zobowiązań powinna wynosić co najmniej 3 miesiące. Przy czym może ona dotyczyć jednego kredytu/zobowiązania.

Podsumowując:

Jeśli nie regulujesz na bieżąco swoich zobowiązań i uważasz, że stan ten będzie trwał, a zaległości będą się powiększać, możesz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Pierwsze koszty postępowania to 30 zł opłaty sądowej od wniosku. Może to być jedyny wydatek w sprawie po stronie wnioskodawcy.

Wniosek o upadłość konsumencką

Twoja odpowiedź