Ogłoszenie upadłości konsmenckiej – syndyk zabiera mieszkanie z darowizny

Forum prawneKategoria: Upadłość konsumenckaOgłoszenie upadłości konsmenckiej – syndyk zabiera mieszkanie z darowizny
Andzia zapytał 3 lata temu

Witam, żona ma upadłość konsumencką, 4 lata temu przepisała mieszkanie na brata, upadłość ogłoszona w tym roku 8 marca, Syndyk wystąpił o oddanie darowizny od brata, przypisując mieszkanie 4 lata temu, żona nie miała żadnych wierzycieli, dopiero pod koniec roku 2020 zaczęły się problemy ze spłatą rat, przez cztery lata płaciła wszystko na czas, brat do dziś nie wiedział o żony długach, myśli dalej, że to jakiś stary kredyt, co mamy zrobić, żeby nie zabrali mieszkania bratu żony?

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

nie podał Pan niestety daty złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Okoliczność ta jest na tyle istotna, że właśnie od daty złożenia wniosku liczyć należy termin, od którego uzależniona jest wzruszalność dokonanej przez żonę darowiznę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa upadłościowego, syndyk może złożyć wniosek o uznanie darowizny za nieważną, jeśli została ona dokonana w przeciągu roku od wystąpienia przez dłużnika z wnioskiem o ogłoszenie jego upadłości.

Jeżeli termin ten minął, sąd powinien oddalić wniosek syndyka. Niemniej jednak warto do przedmiotowej sprawy rzetelnie się przygotować i w jej toku wskazać, że w dacie dokonywania darowizny nie mogło dojść do pokrzywdzenia wierzycieli, bowiem żona nie była wówczas niczyją dłużniczką.

Dodatkowo brat żony musi odpowiedzieć na powództwo o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, wskazując, że w dacie darowizny nie znał podstaw do ogłoszenie upadłości siostry.

Mam jednak nadzieję, że po ustaleniu przez syndyka okoliczności sprawy, uzna on swoje stanowisko za niezasadne. Radzę więc podjąć jeszcze raz z nim kontakt i spróbować naprowadzić go na to, jak sprawy się faktycznie przedstawiały.

Życzę powodzenia!

Koniecznie przeczytaj: