Sąd ogłosił moją upadłość konsumencką w styczniu tamtego roku, syndyk do tej pory boryka się z zakończeniem tej sprawy. W tym roku wyszło mi, że mam zwrot podatku na dziecku 1400zł. W związku z tym, czy komornik lub syndyk maja prawo zająć tą nadpłatę podatku?

Czy ulga prorodzinna (na dzieci) w podatku dochodowym wchodzi w skład masy upadłościowej?

W dniu, kiedy sąd ogłosił Twoją upadłość konsumencką, to syndyk przejął wtedy od Ciebie (upadłego konsumenta), zarządzanie nad całym Twoim majątkiem, który wszedł w skład masy upadłościowej i likwiduje go krok po kroku.

i najważniejsze…

Syndyk, w jednym ze swoich licznych obowiązków, musi poinformować naczelnika Urzędu Skarbowego o Twojej upadłości konsumenckiej i jednocześnie składa on wniosek do US, o udzielenie syndykowi wszystkich informacji na Twój temat.

Syndyk zażąda od Urzędu Skarbowego informacji dotyczących okoliczności powodujących powstanie po stronie upadłego obowiązku podatkowego w okresie 5 lat – przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jeśli więc Urząd Skarbowy dowie się, że sąd ogłosił Twoją upadłość konsumencką, to zwrot podatku zostanie przekazany przez Urząd Skarbowy do masy upadłości.

Czyli z mojego punktu widzenia, syndyk zaliczy ulgę podatkową na dzieci (zwrot podatku) do masy upadłościowej i z radością przejmie kwotę, którą chce zwrócić Urząd Skarbowy.

Wybrane specjalnie dla Ciebie: