Upadłości firmy a wynagrodzenie dla pracowników

Forum prawneKategoria: Upadłość konsumenckaUpadłości firmy a wynagrodzenie dla pracowników
AvatarMagdalena zapytał 8 miesięcy temu

W dniu dzisiejszym mój pracodawca (jestem pracownikiem z 3,5-letnim stażem, z umową o pracę na czas nieokreślony i 3-miesięcznym wypowiedzeniem) poinformował mnie, że złożył wniosek o upadłość firmy i do końca miesiąca wystosuje grupowe wypowiedzenie.

Następnie wyjaśnił temat wypłacenia wynagrodzenia, natomiast nie wszystko dokładnie zrozumiałam.

  1. wynagrodzenie za luty zostanie wypłacone w formie zaliczki przez FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) i reszty przez pracodawcę. Zgadza się? Pytanie, jaką wysokość wypłaci FGŚP? I czy pracodawca resztę wypłaty jest zobowiązany wypłacić jak w poprzednich miesiącach do 10.03?
  2. syndyk będzie wypłacał kolejne wynagrodzenia za 3 miesiące z możliwością miesięcznego opóźnienia. Czyli pracodawca już w te wynagrodzenia nie ingeruje? Są one tylko od syndyka?

Czy istnieje jeszcze odszkodowanie w przypadku grupowego zwolnienia? Jeżeli tak, to jak jest wypłacane i w jakiej wysokości?

I czy istnieje w obecnej sytuacji jakaś wypłata za staż pracy? Jeżeli tak to, w jakiej wysokości i jak jest wypłacana?

Z góry bardzo dziękuję za szybką odpowiedź i pomoc.

Pozdrawiam,
Magdalena

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 8 miesięcy temu

Magdaleno,

z tego co napisałaś w punkcie 1, wynika, że wynagrodzenie za luty zostanie wypłacone w pełnej kwocie, jednakże z dwóch źródeł – częściowo z zachowanego jeszcze budżetu pracodawcy, a częściowo z tzw. Funduszu

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Skoro pracodawca nie podał innego terminu wpłaty należnych pensji, można domniemywać, że zostaną wypłacona w terminie wynikającym w umów.

Odpowiadając na pytanie numer 2, muszę napisać, że w kolejnym czasie, działalnością restrukturyzacyjną zajmie się syndyk, i już w kolejnych miesiącach wynagrodzenia (w okresie wypowiedzenia umowy o pracę) mogą być wypłacane z opóźnieniem, nawet znacznym, w zależności od możliwości finansowych zakładu.

Koszty wynagrodzeń pracowniczych są regulowane zaraz po kosztach postępowania, czyli mają pierwszeństwo przed innymi zobowiązaniami. Dlatego jeśli na chwilę dzisiejszą, zakład nie zalega z wypłatą wynagrodzeń pracownikom, należy być dobrej myśli, że i kolejne trzy pensje zostaną wypłacone o czasie.

Wraz z wszczęciem postępowania restrukturyzacyjnego właściciel firmy zostaje odsuniętych od wszelkich finansów firmy, prowadzone jest bowiem postępowanie mające ocenić, czy firma zagrożona jest upadłością, czy jednak problem może zostać rozwiązany przez wdrożenie samego postępowanie restrukturyzacyjnego.

Odnośnie odszkodowanie za rozwiązanie stosunku pracy, to przy zachowaniu terminów wypowiedzenia umów o pracę nie znajdzie ono zastosowania. Nie wyklucza to jednak prawa do uzyskania odprawy. Aby obliczyć wysokość należnej odprawy, należy wziąć pod uwagę staż pracy w danym zakładzie.

Kiedy dany pracodawca zatrudnia więcej niż 20 pracowników, wysokość odprawy wyniesie:

  • wysokość jednomiesięcznego wynagrodzenia przy zatrudnieniu trwającym krócej niż 2 lata
  • wysokość dwumiesięcznego wynagrodzenia przy zatrudnieniu powyżej 2 lat
  • wysokość trzymiesięcznego wynagrodzenia przy zatrudnieniu powyżej 8 lat.

Powyższe wynika z przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – art. 8.

Kiedy odprawa zostanie wypłacona? Jest to zależne od kondycji finansowej firmy i podjętych przez syndyka działań. Czasem na pensję, odprawę, ekwiwalenty pracownicy czekają, aż do podziału masy upadłościowej, często wiele miesięcy.

Koniecznie przeczytaj:

Twoja odpowiedź