Wniosek o umorzenie długu z tytułu nienależnie pobranego świadczenia PCPR

Forum prawneKategoria: Wzór pismaWniosek o umorzenie długu z tytułu nienależnie pobranego świadczenia PCPR
d33 zapytał 2 lata temu

Witam, nasz problem polega na tym, że polecono nam napisać wniosek o umorzenie długu z tytułu nienależnie pobranego świadczenia z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a nie wiemy jak napisać taki wniosek i jakie informacje w nim zawrzeć. Sprawa dotyczy nienależnie pobranego świadczenia z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Świadczenie zostało wypłacone i pobrane za okres 01.09.2018 – 30.09.2018.

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

w pierwszej kolejności pragnę odnieść się do regulacji art. 30 ustęp 9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.

Z uwagi na powyższe w przedmiotowym wniosku należy próbować wykazać, że w Państwa sprawie zostały spełnione przesłanki dotyczące trudności bytowych, życiowych, zdrowotnych, czyli że występują szczególnie uzasadnione okoliczności.

Jeśli w Państwa rodzinie występują trudności materialne, należy zrobić wyliczenie uzyskiwanych dochodów, poniesionych wydatków, stałych zobowiązań oraz stanu zadłużenia. Dodatkowo należy dołączyć odpowiednie rachunki, faktury, zaświadczenie z PUP, zakładu pracy.

Jeżeli w rodzinie występują problemy zdrowotne, należy je opisać oraz dołączyć odpowiednią dokumentację lekarską, zaświadczenia, historię choroby, orzeczenie o niepełnosprawności.

Natomiast jeśli Państwa sytuacja jest skomplikowana, ponieważ problemy materialne łączą się ze zdrowotnymi, należy również odpowiednio je opisać w treści uzasadnienia wniosku oraz podeprzeć się dokumentami o których pisałam wyżej.