Wniosek o umorzenie postanowienia egzekucji komorniczej o alimenty

Forum prawneKategoria: AlimentyWniosek o umorzenie postanowienia egzekucji komorniczej o alimenty
Avatarlukawywial zapytał 9 miesięcy temu

Witam,

jestem rodzicem zastępczym i dostaliśmy postanowienie o alimenty oraz o rodzinę zastępczą do 18 tych urodzin dzieci.

Ojciec płaci alimenty do komornika, czy ja muszę złożyć wniosek o umorzenie postanowienia egzekucji komorniczej alimentów? i co mam w nim zawrzeć.

Taki wniosek ma trafić do komornika?

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-BajsonPrawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 9 miesięcy temu

Witam serdecznie,

jeśli alimenty na dziecko mają nadal być egzekwowane przez komornika, to uważam, że nie należy cofać egzekucji, lecz zawiadomić komornika o zmianie przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego małoletniego wierzyciela.

W tym momencie komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne na wniosek instytucji, w której dziecko do tej pory przebywało lub na wniosek osoby, która pieczę nad dzieckiem faktycznie sprawowała (matka, dziadkowie itp.).

Skoro macie Państwo postanowienie Sądu Rodzinnego o powierzeniu Wam pieczy zastępczej i orzeczenie alimentacyjne, w każdym postępowaniu związanym z dzieckiem będziecie występować jako jego przedstawiciele ustawowi – także w postępowaniu egzekucyjnym.

Zatem tak jak napisałam na wstępie, należy poinformować komornika o zaistniałej zmianie, dołączyć mu odpis postanowienia sądu oraz rachunek do wpłat wyegzekwowanych kwot.

Natomiast, jeśli doszliście Państwo do porozumienia z ojcem dziecka i deklaruje on własne wpłaty, można złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Taki wniosek nie wymaga żadnego uzasadnienia, więc wystarczy jedynie zawarcie formuły:

„Działając w imieniu małoletniego wierzyciela, jako jego przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny, wnoszę o umorzenie egzekucji alimentów prowadzonej w sprawie (tu wpisać sygnaturę akt sprawy) przeciwko (tu podać imię i nazwisko wierzyciela – ojca)”.

Wzór wniosku o umorzenie egzekucji w sprawie alimentów możecie pobrać poniżej:

Wniosek o umorzenie egzekucji w sprawie alimentacyjnej

Wniosek o umorzenie egzekucji w sprawie alimentacyjnej
Wniosek o umorzenie egzekucji w sprawie alimentacyjnej

Warto przeczytać:

Twoja odpowiedź