Zajęcie przez komornika środków na zapłatę alimentów

Forum prawneKategoria: AlimentyZajęcie przez komornika środków na zapłatę alimentów
Intorus zapytał 4 lata temu

Mam zasądzone alimenty. Jednocześnie wszczęto przeciwko mnie egzekucję z tytułu nieuregulowania zobowiązań przez prowadzoną przeze mnie działalność gospodarczą. Mam drobne środki trwałe, które nie są zajęte i chcę je sprzedać, aby pokryć zobowiązania alimentacyjne.

Czy komornik może je zająć (lub kwotę uzyskaną z ich sprzedaży) będąc poinformowanym o zobowiązaniu alimentacyjnym? Czy środki wpływające na konto do wysokości wartości zasądzonych alimentów mogą być zajęte, czy mogę nimi dysponować (płacić alimenty)?

5 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj,

postępowanie egzekucyjne zmierzające do zaspokojenia długów alimentacyjnych rządzi się nieco innymi prawami niż egzekucja innych długów.

Między innymi różni tym, że kiedy komornik przystępuje do zajęcia rachunku bankowego dłużnika alimentacyjnego, to zajęciu podlegają wszystkie zgromadzone na koncie środki, do kwoty wskazanej przez komornika w zajęciu.

To, co jest dla Ciebie ważne, to okoliczność, że przy długach alimentacyjnych nie występuje kwota wolna od zajęcia z rachunku bankowego.

Jeśli więc komornik dokonał zajęcia rachunku bankowego, którego jesteś posiadaczem, celem ściągnięcia należności alimentacyjnych, to każda kwota, która wpłynie na konto, trafi do komornika, chyba że dług zostanie wcześniej zaspokojony.

Jeśli chcesz spieniężyć swój majątek, to musisz uważać, by kupujący nie dokonał wpłaty ceny właśnie na zajęte konto. Pieniądze ze sprzedaży, nawet tych urządzeń, których komornik nie mógł zająć i zlicytować, mogą zostać zajęte przez komornika jeśli trafią na zablokowane konto bankowe.

Marek odpowiedział 4 lata temu

To nie jest odpowiedź na zadane pytanie. Proszę o odpowiedź na zadane pytanie. Wojciecha nie jest z tytułu długu alimentacyjnego.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 4 lata temu

Panie Marku, o ile komornik nie zajął ruchomości (przedmiotów), o których Pan pisze, to ich sprzedaż jest możliwa, a środki uzyskane ze sprzedaży, jeśli trafią na zablokowane konto bankowe – bezpowrotnie przepadną.

Dlatego radziłbym przy sprzedaży bezgotówkowej, wspomóc się kontem bankowym kogoś zaufanego lub dokonać transakcji gotówkowej.

Kolejna sprawa, to odpowiedź na pytanie:

Czy środki wpływające na konto do wysokości wartości zasądzonych alimentów mogą być zajęte, czy mogę nimi dysponować (płacić alimenty)?

Tak, będą zajęte. Komornik nie posiada wiedzy na temat tego, czy płaci Pan alimenty i w jakiej kwocie zasądził je sąd. Jeśli komornik zajął Pańskie konto bankowe, to bez względu na Pańskie zobowiązanie alimentacyjne, komornik zawsze będzie zostawiał Panu do dyspozycji kwotę wolną od zajęcia, która na 2019 rok wynosi 1687,50 zł i jest 75% minimalnego wynagrodzenia brutto. Kwota wolna wzrośnie niebawem, wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia.

Sytuacja zmieni się diametralnie, jeśli nie będzie Pan płacił alimentów (ze względu na niewystarczające środki do życia) i wierzyciel alimentacyjny (matka dziecka) zleci egzekwowanie alimentów komornikowi. Wtedy dojdzie do zbiegu egzekucji, i obaj komornicy ustalą między sobą, który jako pierwszy, będzie egzekwował na Panu zadłużenie.

Jak wiadomo, pierwszeństwo zawsze ma komornik, który egzekwuje niepłacone alimenty.

Źródło:

Art. 1025. Kolejność zaspokajania kosztów i należności z kwoty uzyskanej z egzekucji

§ 1. Z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w następującej kolejności:
1) koszty egzekucyjne z wyjątkiem kosztów zastępstwa prawnego przyznanych przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym;
2) należności alimentacyjne;

A więc dopiero kiedy komornik za alimenty zakończy postępowanie egzekucyjne, do akcji wkroczy komornik, który egzekwował dotychczasowe zadłużenie z tytułu nieuregulowania zobowiązań przez prowadzoną przez Pana działalność gospodarczą.

Marek odpowiedział 4 lata temu

OK. Alimenty są płacone na podstawie wyroku sądu. Mam zamiar poinformować komornika o tym wyroku i wnieść o odblokowanie konta, abym mógł regulować zobowiązania alimentacyjne z rachunku bankowego. Czy na tej podstawie komornik będzie musiał \”odblokować\” konto do wartości alimenty + 1687,50 ?  

Marek odpowiedział 4 lata temu

Czy mogę prosić o dokończenie odpowiedzi ?