Zajęcie rachunku bankowego przez komornika

Forum prawneKategoria: KomornikZajęcie rachunku bankowego przez komornika
Krzyś zapytał 4 lata temu

Chodzi o zajęcie rachunku bankowego. Od wielu lat nie logowałem się do bankowości elektronicznej i nie korzystałem z rachunku bankowego aż do dziś. Zauważyłem blokadę konta przez komornika z 2015 roku. Czy to możliwe? To prawie 5 lat. Czy takie rzeczy nie przedawniają się po dwóch latach? jeśli nie otrzymywałem przez ostatnie 3 lata żadnych informacji od komornika w postaci listu?

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj, wydaje się, że masz rację. Prawdopodobnie na nieużytkowanym przez Ciebie rachunku widnieje stare zajęcie komornicze. Komornik, umarzając sprawę egzekucyjną, „zapomniał” zdjąć zajęcie. Pewnie już wtedy egzekucja z konta była bezskuteczna, dlatego zostało ono pominięte w toku podejmowanych czynności. W tym momencie, aby komornik odblokował konto bankowe, zasadnym będzie odpowiedni wniosek.

Powołując się na sygnaturę akt sprawy komorniczej, która zapewne Ci się wyświetla po zalogowaniu do konta, zwrócić się do komornika o zdjęcie zajęcia z konta.

Wniosek o zdjęcie zajęcia z konta bankowego po umorzeniu postępowania egzekucyjnego możesz przesłać listem poleconym komornikowi, bądź złożyć osobiście w kancelarii komorniczej.

Wniosek o zwolnienie spod zajęcia rachunku bankowego

wniosek-do-komornika-o-zwolnienie-spod-zajecia-konta-bankowego-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego WZÓR

Jeśli na stronie kancelarii komorniczej widnieje adres skrzynki pocztowej, a postępowanie egzekucyjne wobec Ciebie jest już prawomocnie zakończone, prośbę o zwolnienie rachunku możesz wysłać także w wiadomości mailowej.

Odnośnie terminów, które podajesz, to ja takich nie znam. Myślę nawet, że pomyliłaś instytucję przedawnienia roszczenia z jakąś inną. Jednakże dla wyjaśnienia –  zazwyczaj po sześciu miesiącach bezskutecznej egzekucji,  komornik wydaje postanowienie o jej umorzeniu, cofając wszystkie zajęcia, w tym zajęcia kont bankowych, których posiadaczem jest dłużnik.

Tak więc kończąc egzekucję, komornik powinien odblokować Twoje konto. Zapewne przez nieuwagę stało się inaczej.