Jak zmusić komornika do działania? [4 SPOSOBY] które naprawdę zadziałają!

Witam. Jak zmusić komornika do działania? Mam wyrok sądu i sprawę przekazałem komornikowi, ale mam wrażenie, że od roku komornik nic nie robi, aby ściągnąć pieniądze od dłużnika.

Komornik jedynie czeka, aż dłużnik łaskawie coś wpłaci, a on nic nie wpłaca, więc komornik nic nie robi i kółko się zamyka…

Co dalej robić? jak zmusić komornika do działania? żeby wreszcie zaczął ściągać pieniądze od dłużnika? czy zmiana komornika wchodzi w grę? mogę go zmienić?


Jak zmusić komornika do działania?

Witam, wygrana sprawa sądowa, uzyskanie wyroku, a następnie tytułu wykonawczego uprawnia wierzyciela do przymusowej egzekucji długu.

Postępowanie egzekucyjne w naszym kraju może prowadzić komornik sądowy, który w myśl samej Konstytucji RP jest gwarantem wykonalności wyroków sądowych wydawanych przez sąd w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej.

Komornika jest zatem funkcjonariuszem publicznym działającym przy danym Sądzie Rejonowym. Powyższe daje mu masę uprawnień, o których mowa m.in. w ustawie kodeks postępowania sądowego.

jak-zmusic-komornika-do-dzialania

Przymusowa egzekucja długu, czyli co może komornik

Przede wszystkim komornik sądowy na wniosek wierzyciela wszczyna postępowanie egzekucyjne. Komornik może prowadzić egzekucję z dochodu dłużnika – wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, z rachunków bankowych dłużnika, także, kiedy dłużnik jest jedynie współposiadaczem rachunku, z ruchomości m.in. z samochodu, sprzętu RTV, AGD oraz nieruchomości lub z udziału w nieruchomości – dom, mieszkanie, działka.

Postępowanie komornicze powinno być prowadzone z należytą terminowością, rzetelnością oraz skutecznością. Wierzyciel, składając wniosek egzekucyjny, liczy bowiem, że w końcu odzyska należne mu pieniądze. Komornik może stosować wobec dłużnika określone środki przymusu. Czy zostały one wyczerpane w Pana sprawie? trudno mi odpowiedzieć na to pytanie.

Wiem jednak z doświadczenia, że zajęcie wynagrodzenia za pracę dłużnika lub innego jego dochodu jest jedną z pierwszych czynności podejmowanych przez organ egzekucyjny. W tym samym czasie co zajęcie pensji dłużnika dochodzi do blokady jego konta bankowych. Informacja o zajęciu trafia również do Urzędu Skarbowego i ZUS.

Nieskuteczna egzekucja, a zmiana komornika

Jeśli nie jest Pan w stanie zmusić komornika do działania, to ciekawą alternatywą wydaje się zmiana komornika, jako strona postępowania egzekucyjnego ma Pan do tego pełne prawo. Aby zmienić komornika, wystarczy złożyć do obecnego komornika poniższy wniosek:

Wniosek o przekazanie sprawy do innego komornika – wzór

Wniosek o przekazanie sprawy do innego komornika – wzór

Oczywiście ma Pan także możliwość zakończenia nieskutecznej egzekucji składając do komornika stosowany wniosek. Ta opcja nie zamyka możliwości wystąpienia z ponownym wnioskiem egzekucyjnym do innego komornika, ale niestety trwa to bardzo długo, lepiej więc wystąpić z wnioskiem o przekazanie sprawy do innego komornika. Myślę jednak, że przed podjęciem takich kroków warto ustalić, co dzieje się w toku obecnego postępowania.

Jest Pan inicjatorem/stroną postępowania egzekucyjnego, co daje Panu uprawnienia do uzyskania informacji na temat podjętych przez komornika działań. Ma Pan również prawo wglądu do akt sprawy egzekucyjnej – tu jednak należałoby udać się do kancelarii komornika. Może Pan również umówić się na spotkanie z komornikiem i bezpośrednio z nim rozmawiać o rezultatach sprawy.

Mogę podpowiedzieć również, że w sytuacji, kiedy okaże się, że komornik wykonał czynności, o których mowa w art. 761 kpc., a mianowicie zażądał od pracodawcy dłużnika, organów administracji publicznej, podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych,  banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych informacji o osobie dłużnika – i czynności te nie przyniosły skutku, warto rozszerzyć postępowanie o egzekucję z nieruchomości – składając u komornika poniższe pismo:

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości – wzór

Wniosek-o-wszczęcie-egzekucji-z-nieruchomości-wzór

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości – wzór

Muszę wspomnieć, że postępowanie egzekucyjne z nieruchomości może być prowadzone jedynie na wniosek wierzyciela, o czym mowa w art. 799 kpc.

Jak ściągnąć dług – wniosek o wyjawienie majątku

Dodatkowo pragnę wskazać na art. 913§ kpc., w brzmieniu:

“Jeżeli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności lub jeżeli wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności, może on żądać zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych lub informacji o odpłatnych i nieodpłatnych czynnościach prawnych, których przedmiotem jest rzecz lub prawo o wartości przekraczającej w dniu dokonania tych czynności wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, dokonanych na rzecz osób trzecich, w pięcioletnim okresie poprzedzającym wszczęcie egzekucji, w wyniku których stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu niż był przed dokonaniem czynności, oraz do złożenia przyrzeczenia według roty”.

W przypadku, gdy dłużnik nie chce złożyć wykazu majątku, może Pan zlecić komornikowi poszukiwanie i przeszukanie majątku dłużnika, składając poniższy wniosek:

Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika – wzór

wniosek-o-poszukiwanie-majątku-dłużnika-wzór

Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika

Skarga na nierzetelnego komornika

Natomiast jeśli Pana odczucia się potwierdzą i okaże się, że komornik rzeczywiście nie pali się do pracy i egzekucja jest nieskuteczna z jego winy, ma Pan możliwość nie tylko wycofania wniosku egzekucyjnego, czy zmiany komornika, ale również złożenia na niego skargi.

Jak już napisałam na samym początku – komornik jako funkcjonariusz publiczny podlega nadzorowi jurysdykcyjnemu, administracyjnemu i korporacyjnemu.

Pierwszy nadzór jurysdykcyjny (ocena prawidłowości dokonanych czynności egzekucyjnych) sprawuje sąd na skutek skargi na czynność lub zaniechanie komornika.

Nadzór administracyjny, czyli ocena jakości pracy komornika należy do Prezesa Sądu Rejonowego, przy którym komornik działa.

Natomiast nadzór korporacyjny – ocena pracy komornika pod względem terminowości, rzetelności i skuteczności postępowania egzekucyjnego – należy do samorządu komorniczego.

Ustawa z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych daje Panu również uprawnienie do zwrócenia się bezpośrednio ze skargą na danego komornika do Ministra Sprawiedliwości.

Podsumowując

Jak zmusić komornika do działania? to proste, komornika należy zmienić, wszcząć egzekucję z nieruchomości, zlecić poszukiwanie majątku lub złożyć na komornika skargę.

Niestety wciąż, wiele postępowań egzekucyjnych kończy się bezskuteczną egzekucją, czyli umorzeniem postępowania egzekucyjnego bez ściągnięcia długu. Znaczna część dłużników nie posiada bowiem majątku, który komornik może zająć – tu warto zwrócić uwagę na kwoty wolne od zajęcia oraz składniki majątku wyłączone spod egzekucji. Część dłużników nauczyła się również skutecznie chronić/ukrywać swój majątek oraz dochody przed komornikiem.

Jeżeli tak jest i w Pana sprawie komornik rzeczywiści nie wiele może zdziałać. Niemniej jednak warto poświecić swój czas, by ustalić, co w sprawie zostało zrobione.

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

4 komentarzy w “Jak zmusić komornika do działania? [4 SPOSOBY] które naprawdę zadziałają!”
 1. gdzie sprawdzę skuteczność wybranego komornika? zanim oddam mu sprawę, chciałbym wiedzieć czy jest dobry, czy jest skuteczny itd. da się to sprawdzić?

  1. Grzegorz Szwaciński

   Oprócz rekomendacji i poleceń od innych wierzycieli tak naprawdę nie jesteś w stanie sprawdzić, jak szybko i jak skutecznie działa komornik. Poza tym każda sprawa jest inna i wymaga raz mniej raz więcej nakładu pracy komornika i rodzajów narzędzi, jakimi on dysponuje. Trzeba po prostu na bieżąco reagować na to, co robi komornik w naszej sprawie, a gdy robi niewiele, zmieniać go na innego komornika, który być może okaże się skuteczniejszy w odzyskiwaniu naszych ciężko zapracowanych pieniędzy.

 2. Pracuję w firmie windykacyjnej i z tego co zaobserwowałem, nasi klienci często pytają, który komornik jest najlepszy? jak szybko odzyskają pieniądze itd. po takim pytaniu następuje długie wyjaśnianie, że to nie tak działa. Klienci pytają też, czy mogą wybrać któregokolwiek komornika do wyegzekwowania należności, tu taj odpowiedź jest prosta, tak – można wybrać dowolnego komornika, pod warunkiem, że egzekucja nie obejmuje nieruchomości, bo wtedy prawo przeprowadzenia takiej egzekucji ma komornik z rejonu w którym nieruchomość jest położona.

  Jeśli natomiast ktoś nie jest zadowolony z pracy swojego komornika, to zmieńcie go przedkładając mu stosowne pismo/wniosek. o latach doświadczenia jakie mam za sobą, warto wybierać komorników młodych, nie polecam komorników starej daty, a także dużych kancelarii komorniczych, bo tam jesteśmy tylko cyfrą w kartotece, a działania komorników są bardzo schematyczne i nieefektywne.

  Młodzi dopiero raczkujący komornicy, którzy są “na dorobku” są bardzo ambitni i zdecydowanie lepiej przykładają się do swoich obowiązków, w końcu chcą zaistnieć na rynku :-) a to szansa dla wierzyciela na wielce prawdopodobne odzyskanie swoich pieniędzy.

  I jeszcze na koniec:

  Jeśli już nie da zmusić się komornika do pracy, to przy wyborze nowego komornika, wybierajcie tych którzy mają dostęp do systemów:

  – e-Sąd
  – OGNIVO
  – Elektroniczne KW
  – Elektroniczne CPD
  – Elektroniczny CEPIK
  – Elektroniczne zapytania do ZUS o płatników składek.

  Systemy te nie są obowiązkowe dla komorników, dlatego nie wszyscy komornicy wykupują do nich dostęp. Zadzwońcie po prostu do danego komornika i zapytajcie wprost, czy ma dostęp do ww. systemów.

 3. Irek i Marta

  Nie wiem czy w ogóle da się zmusić komornika do działania, najlepiej go zmienić – tyle.

Comments are closed.